Ylimääräinen yhtiökokous päätti osakeannista

Toimitusjohtaja Vesa Halonen esittelee Aikamedian tulevaisuudensuunnitelmia.
Toimitusjohtaja Vesa Halonen esittelee Aikamedian tulevaisuudensuunnitelmia.
Aikamedia Oy:n yhtiökoko­us päätti ylimääräisessä yhtiöko-kouksessa lauantaina 26. tammikuuta toteuttaa maksullisen suun­natun osakeannin, jossa lasketaan liikkeelle enintään 1 600 kappa­letta uusia osakkeita. Osakeannin tarkoituksena on laajentaa yhtiön omistuspohjaa ja saada tarvitta­vaa lisäpääomaa taloudellisen ti­lanteen parantamiseksi.

 

Vuoden 2018 toteutunut budjet­ti jäi yli 290 000 euroa miinuksel­le erityisesti monien kertaluontois­ten menoerien johdosta. Yhtiössä onkin käynnistetty yhteistoimin­taneuvottelut 11.1.2019 alkaen. Säästötavoite on noin 70 000 eu­roa vuositasolla. Yhdessä aiempi­en säästö- ja sopeuttamistoimien kanssa sen vaikutusten odotetaan näkyvän positiivisesti alkaneen vuoden taloudessa.

 

Kokouksessa käsiteltiin osake­annin ja yhtiön taloudellisen tilan­teen lisäksi Aikamedian vuosi sit­ten esittelemää toimintastrategiaa.

 

Yhtiön toimitusjohtaja Vesa Halonen koki kokouksen erittäin hyvänä.

 

– Kokouksen monipuolinen ja laaja omistajarakenne sekä keskus­telu laaditusta Aikamedian strate­giasta antoivat vahvan selkänojan operatiiviseen kehittämistyöhön.

 

– Uskon, että helluntailiikkeen omalla kustannusyhtiöllä on muut­tuvassa yhteiskunnassa edelleen merkittävä rooli vahvan hengelli­sen sisällön välittämisessä. Odo­tankin, että seurakunnat, yhteisöt, yritykset ja yksityiset osallistuisi­vat laajasti päätettyyn osakeantiin.

 

Myös hallituksen puheenjohtaja Waltteri Haapala oli tyytyväinen kokouksen antiin.

 

– Olen erittäin tyytyväinen omistajien antamaan siunauk­seen strategiallemme. Osakean­ti on välttämätön pääomien vah­vistamiseksi ja uusien kannattavi­en liiketoimintojen kehittämiseksi, Haapala toteaa.

 

Aikamedian tilanteesta, strategi­asta ja osakeannista kerrotaan lisää seuraavassa Ristin Voitto-lehdessä.

 

 

Petri Mäkilä
6/2019

UutisetUlla Järvilehto nosti niin aborttilain kuin Israelin kohtelunkin julkiseen keskusteluun.
Pääkirjoitus”Elämme murroskautta”, totesi tasavallan presidentti Sauli Niinistö uudenvuodenpuheessaan. Tällä hän tarkoitti sekä Venä­jän, Kiinan ja Yhdysvaltojen muuttuvia suhteita että ääriliikkeitä, jotka mu...
Miten onTässä lehdessä uutisoidaan Englan­nin anglikaanikirkon arkipiispan Justin Welbyn kielillä puhumisesta ja asian saa­masta mediahuomiosta.

Brittein saarilla toimii myös u...
UutisetSuosiotaan lisäävä avoin ehtoollinen ei lisää kasteelle haluavien määrää. Myös pienenevät ikäluokat tarjoavat luonnollisen osaselityksen laskusuuntaukselle.
UutisetArkkipiispan armolahjakommentit havainnollistavat karismaattisuuden leviämistä anglikaanisuudessa.
KolumniTammikuinen terroristihyökkäys hotelliin Kenian Nairobissa puhuttaa edelleen. Kotikatumme varrella tapahtuneen iskun seurauksena 21 kenialaista menetti henkensä. Ikävää oli myös se, että hyö...
UutisetNuoria tavoittaneen rock-seurakunnan meno on vuosien aikana rauhoittunut, mutta
seurakunnan sydän sykkii yhä kadonneiden löytämiselle.
ArtikkelitKristilliset arvot ovat eettisen diakoniatyön perusta. Työssä si­toudutaan kristilliseen ihmiskä­sitykseen, joka sisältää ajatukset luomisesta ja lunastuksesta. Jo­kaista ihmistä kunnioitet...
Raamatun äärelläJeesus opetti kutsumaan Jumalaa rukouksessa Isäksi. Sitten ihmisen ja Jumalan väliin tuli etäisyys.
PikavisiittiMinna Pollari suunnittelee lukevansa tänä vuonna yhden kirjan viikossa.
UutisetRukous nousee rukoilijan suhteesta Jumalaan, konferenssissa todettiin.
UutisetAikamedia Oy:n yhtiökoko­us päätti ylimääräisessä yhtiöko-kouksessa lauantaina 26. tammikuuta toteuttaa maksullisen suun­natun osakeannin, jossa lasketaan liikkeelle enintään 1 600 kappa­letta uusi...
MielipideTapio Lehtonen kirjoitti Ristin Voitto-lehdessä (51–52/2018) ot­sikolla Viimeinen päivä, Herran päivä. Hän mukaansa lopunajan suuret tapahtumat tapahtuisivat tämän maailmanajan viimeise­nä p...
MielipideSain sydämelleni kehottaa arvoi­saa toimitusta miettimään, miten Ristin Voitto voisi vieläkin enem­män edistää Raamatun lukemista ja siihen innostamista lukijakun­nan keskuudessa. On ilolla...
MielipideRistin Voitto-leh­dessä (3/2019) pohdittiin, onko yhteiskristillisen ajattelun yleisty­minen syypää us­kovien kasteen vä­henemiseen. Totean heti alkuun, että olen luterilainen, Evankelis-luterilaise...
Ristin Voiton verkkosisältö nyt Ajassa-lehdessä – diginäköislehti päivittyy toistaiseksi tutulle paikalle ristinvoitto.fi:hin
Seurakunnat: Maksukorttidiakonian myötä keskustelut ovat muuttuneet syvällisemmiksi
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan