”Laadukasta meininkiä ja opetusta”

YC kokosi 1 000 nuorta

Nuorisotapahtuman täytyy uudistua jatkuvasti, vaikka peruspalikat muistuttaisivat toisiaan vuodesta toiseen. Yksi YC:n tämän vuoden avauksista oli katusählyturnaus. Kuva: Juha Lehtonen
Nuorisotapahtuman täytyy uudistua jatkuvasti, vaikka peruspalikat muistuttaisivat toisiaan vuodesta toiseen. Yksi YC:n tämän vuoden avauksista oli katusählyturnaus. Kuva: Juha Lehtonen
Olennaista on saada sekä meininki että opetus laa­dukkaaksi. Jos näin on, silloin tapahtuma ei tunnu pai­nottuvan liikaa kumpaankaan suuntaan, IK-opiston nuoriso­toimintojen koordinaattori Tero Järventausta sanoi Youth Ce­lebration -tapahtuman jälkimai­ningeissa.

 

– Mielestäni nyt oli hyvä ta­sapaino.

 

Helluntaiseurakuntien val­takunnallinen nuorisotapahtu­ma järjestettiin toissa viikonlop­puna Keuruulla. Tapahtumassa puhuivat muun muassa nuori­sopastori Dan Blythe Lontoon Hillsong -seurakunnasta sekä Markus Särkkä Kuopiosta.

 

Musiikissa kuultiin artisteja Park7 ja Mikaveli. Lisäksi muka­na oli joukko uudempia artisteja, kuten Mc Oge, John Wang, Ellie, Jodahe ja Jore.

 

 

Isot ja pienet

YC-tapahtuman kokoaa valta­kunnallinen tiimi, jossa on IK-opiston lisäksi edustus eri seu­rakunnista ja Fidasta.

 

– Isojen ja pienten seurakun­tien nuorten tarpeet eivät eroa toisistaan merkittävästi, lapsi- ja nuorisotyöntekijä Niina Män­nistö Alajärven helluntaiseura­kunnasta kuvailee.

 

– Silti olen ilonen siitä, että pienempien paikkakuntien edustus on haluttu mukaan YC-tiimiin.

 

Helluntaiseurakunnissa on viritelty Nuorisotyö jokaiselle -hanketta. Siinä halutaan nos­taa ja luoda nuorisotyötä jälleen kaikkiin seurakuntiin, koska työ on päässyt monilla paikkakun­nilla hiipumaan.

 

 

Kanavat takaisin

Nuorisotyön piirissä on puhut­tu viime vuosina ”fiiliksen” ja sy­vällisemmän opetuksen tasa­painosta. YC:täkin on ehditty epäilemään liiasta tunnelmoin­nista vakavamman rakentumi­sen kustannuksella.

 

– Molemmat palvelevat toisi­aan ja molempia tarvitaan, kun päämääränä on tavoittaa nuoret evankeliumilla, nuorisopastori Joona Salo Tampereelta sanoo.

 

– Tapahtuman ainoat saarnat eivät tule lavalta. Koko tapahtu­man meiningin tulisi julistaa Ju­malan suuruutta ja rakkautta.

 

Myös suunnittelija Leea Miettisen mukaan meininki ja opetus eivät sulje toisiaan pois.

 

– Molemmat kuuluvat nuor­ten elämään, kulttuuriin ja ta­pahtuman sisältöön. Tänä vuon­na tuotiin kanavat takaisin, kos­ka niitä oli viime vuoden jälkeen pyydetty.

 

 

Esimerkkiä nuorille

YC:n osallistujamäärä ylitti muu­taman vuoden tauon jälkeen tu­hannen rajan. Tapahtuma näyt­tää olevan jonkinlaisessa nos­teessa.

 

Yksi YC:n uusista avauksista oli katusählyturnaus. Muutenkin tapahtumaan etsitään nyt uusia elementtejä ja viikonloppua ha­lutaan rikastaa entisestään.

 

– Haluamme vielä vahvem­paa kulttuuria Suomessa tehtä­vän nuorisotyön ylle, jossa YC voi olla yksi suunnannäyttäjä, koordinaattori Juha Lehtonen Fidasta sanoo.

 

– Esimerkiksi sovimme nuo­risopastoreiden kanssa lauan­taiaamuna, että tämän päivän tilaisuuksissa pastorit ovat etu­nenässä ylistämässä ja innol­la mukana opetuksissa. Jos ha­luamme nuorten olevan innoissaan Jeesuksesta, näytetään me heille mallia.

 

YC:ssä on tarkoitus kehittää myös etsivää nuorisotyötä.

 

– Etsimme ja kohtaamme nii­tä nuoria, jotka vain hengailevat jossain, eivätkä tule tilaisuuk­siin, Markus Särkkä kuvailee.

 

 

Anssi Tiittanen
36/2018

UutisetEvankelista Reinhard Bonnke perusti Christ for all Nations -järjestön vuonna 1974. Sitä ennen hän oli toiminut lähetystyössä Lesothossa useita vuosia. Noiden vuosien aikana syntyi työnäky, joka on kai...
Miten onHelluntailiikkeessä vaikuttava Scott Morrison, 50, valittiin elokuussa Australi­an uudeksi pääministeriksi. Tunnustavana kristittynä Morrison kuuluu Sydneyn Hori­zon-seurakuntaan, joka toim...
UutisetSuurin osa osallistujista ilmoittautuu helluntaiseurakuntien pääfoorumille viime tingassa.
UutisetEtelä-pohjanmaan kaakkois­kulmalla sijaitsevassa Ähtärissä on vietetty helluntaiseurakunnan 80-vuotisjuhlavuotta. Pääjuhlaa vietettiin kesällä.

Juhlavuoden teemana on o...
UutisetJoensuun kahdeksanpäiväises­sä gospeltapahtumassa elokuussa kuultiin tunnettuja sprituaaleja, bändimusiikkia, räppiä ja runsas valikoima kuoromusiikkia. Festi­vaaleilla esiintyi yhteensä ku...
KolumniKesän aikana tapahtui kirkkojen ja herätysliikkeiden elämässä monenlaista. Silloin oli myös tavallista enemmän aikaa katsella aidan toiselle puolelle – siis sinne, missä ruoho on vihreämpää...
Raamatun äärelläKirkkohistoriallinen aineisto osoittaa lapsikasteen myöhäisyyden.
MuutHengellisessä yhteisössä ja seurakunnissa autta­jat ovat kovilla. Pasto­rit ja sielunhoitajat antavat itses­tään paljon. Toisille on kehittynyt ammattimainen ote asioihin, kun taas toiset k...
MuutKeijo Airaksinen löysi syvän pettymyksen jälkeen uudelleen yhteyden Jumalaan ja seurakuntaan.
PikavisiittiIrene Vainio inspiroituu lasten aitoudesta ja nauttii ulkoilusta niin työpäivän aikana kuin perheenkin parissa.
MielipideKiitos, Martti Ahvenainen, pa­lautteestasi. Käytän tilaisuuden ja korostan kirjoittamiseni taustaa: perinteinen helluntailainen kas­teteologia ei kaikilta osin ole ol­lut vakuuttavaa. Olemme...
MielipideRV:n numeros­sa 34 oli Risto Kauppisen ar­tikkeli kastees­ta, jossa hän poh­tii kasteen merkitystä ja ajankoh­taa Uuden testamentin tilanteen valossa. Kauppinen kyllä osoittaa vauvojen kaste...
UutisetOlennaista on saada sekä meininki että opetus laa­dukkaaksi. Jos näin on, silloin tapahtuma ei tunnu pai­nottuvan liikaa kumpaankaan suuntaan, IK-opiston nuoriso­toimintojen koordinaattori Tero Jär...
UutisetSuolahden Kotikirkko ja vapaaseurakunta järjestivät näyttävät kesän päättäjäiset keskellä kaupunkia.
Muut”Perhe tuo vanhem­mille tasapainon ja tuen sekä esimer­kin ympäröivälle yhteisölle, kiteyt­tää Marja Toukola. Hän on toi­minut lähetystyössä niin Papua- Uudella-Guinealla, Albaniassa, Roman...
MuutKymmenen vuoden aikana monet Park 7:n unelmat ovat toteutuneet. Ykköstavoitteena on levittää evankeliumia musiikin avulla.
PääkirjoitusKristillisessä kentässä on viime vuosina puhuttu paljon etsijäystävällisistä seurakunnista. Monet tahot ovat pyrkineet seuraamaan Yhdysvalloissa Chicagon kaupungissa toimivan Willow Creek -se...
Ristin Voiton verkkosisältö nyt Ajassa-lehdessä – diginäköislehti päivittyy toistaiseksi tutulle paikalle ristinvoitto.fi:hin
Seurakunnat: Maksukorttidiakonian myötä keskustelut ovat muuttuneet syvällisemmiksi
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan