Sosiologit pohtivat syitä Hillsongin suosioon

Sosiologit ovat tutkineet syitä Hillsongin ja sen musiikin maail­manlaajuiseen suosioon. Austra­liassa vuonna 1983 Brian ja Bob­bie Houstonin perustama lii­ke vaikuttaa muun muassa New Yorkissa, Lontoossa, Tukholmas­sa, Budapestissa ja Buenos Aire­sissa, ja lukemattomat kristilliset yhteisöt yli tunnustuskuntarajo­jen käyttävät sen lauluja.

 

Christianitytoday.comin mu­kaan Hillsong tarjoaa nuorelle su­kupolvelle pakotien yhteiskun­nan ja kirkkojen perinteisen jäy­kistä rakenteista. Sen koetaan myös kutsuvan maallistuneita ny­kyihmisiä Jeesuksen luo ajanmu­kaisella tavalla.

 

Uskonnon modernisaatio­ta tutkinut unkarilainen profes­sori Kinga Povedák listaa Hill­songin korostavan yksilöllisyyttä, kuluttajuutta ja positiivista voi­ton teologiaa. Lisäksi se on maa­ilmanlaajuisesti yhdenmukainen ja siloposkinen brändi, jota var­jellaan tarkoin. Esimerkiksi unka­riksi käännetyt laulut tarkistetaan Australiassa ennen niiden käyt­töön ottamista.

 

Amerikkalainen apulaisprofes­sori Christopher James sanoo, että Hillsongin laadukas musiikki, valot ja liikkuva kuva luovat vah­van tunneilmapiirin, jonka kään­töpuolena on vaara ”lieventää Pyhä Henki yliluonnolliseksi todellisuu­deksi, jonka ensisijainen tehtävä on tarjota tyydyttäviä hengellisiä kuluttajakokemuksia”.

 

 

Ruut Ahonen
5/2019

UutisetMonet työpaikkojen ongelmat johtuvat perustehtävän hämärtymisestä, asiantuntija sanoo.
PääkirjoitusHelluntailiikkeessä perinteisesti arvostettu lasten parissa tehtävää työtä. Siihen on panostettu niin kodeissa kuin seurakunnissakin. Jeesuksen sanat ”Sal­likaa lasten tulla minun tyköni” o...
UutisetSatoja vapaaehtoisia ja yli tuhat kastettua muutamassa vuodessa. Maahanmuuttajista on tullut keskeinen osa seurakunta-arkea.
UutisetRukous ja paasto pakottivat seurakuntalaiset pois takkahuoneesta.
UutisetSuomalaisessa yhteiskunnas­sa on meneillään kokonaisvaltai­nen seksuaaliajattelun muutos. Sukupuolikäsitteen hämärtämi­nen lainsäädännössä, mediassa ja kasvatuksessa, kaikkien seksu­aalisuht...
UutisetSuomen pienin helluntaiseura­kunta, kolmijäseninen Tammijär­ven helluntaiseurakunta on pal­kannut työntekijäkseen Markus Vilpposen.

Vilpponen teki pastorin sijai­suutta...
UutisetIdullaan oleva turkkilainen seurakunta odottaa suomalaisten tukea.
UutisetSosiologit ovat tutkineet syitä Hillsongin ja sen musiikin maail­manlaajuiseen suosioon. Austra­liassa vuonna 1983 Brian ja Bob­bie Houstonin perustama lii­ke vaikuttaa muun muassa New York...
KolumniMonta monituista talvea sitten olimme ystävän kanssa laskette­lemassa. Keli oli kohdallaan, lumi pöllysi ja meillä oli hauskaa. Joko sillä tai jollakin muulla reissulla kävimme myös metsässä...
MuutMaahanmuuttajat muuttavat usein myös Suomen sisällä.
ArtikkelitTämän kysymyksen ratkaisevat pastorit omalta kohdaltaan vii­koittain. Mikä on teologisen tietä­myksen, Raamatun tuntemisen ja niin sanotun spiritualiteetin, Hen­gen vaikutuksen ja ohjauksen...
PikavisiittiVantaalle asettunut Martti Laiti on asunut työnsä vuoksi eri puolilla maailmaa.
MielipideTammikuun 30. päivä tulee jo­kaisen palkatun helluntaiseura­kunnan työntekijän sähköpos­tiin linkki työhyvinvointikyse­lyyn. Kyselyn tuloksia käytetään Helsingin yliopiston käytännölli­sen t...
MuutOlli Heleniuksen musiikilliseen uraan on mahtunut niin haastavia kuin hienojakin aikoja. Artisti on edelleen kutsumuksensa ytimessä.
MielipideSeksuaalinen ahdis­telu, häirintä ja hy­väksikäyttö ovat ää­rettömän vakavia il­miöitä. Erityisesti lapsiin kohdistuvina. Niillä on pit­källe aikuisuuteen ulottuvia vai­kutuksia mielenterve...
MuutTyöhuoneessa on tv-kameroita, valoja ja niiden jalkoja sekä tietokoneen näytöllä
meneillään uusimman haastatteluohjelman leikkaaminen.
Ristin Voiton verkkosisältö nyt Ajassa-lehdessä – diginäköislehti päivittyy toistaiseksi tutulle paikalle ristinvoitto.fi:hin
Seurakunnat: Maksukorttidiakonian myötä keskustelut ovat muuttuneet syvällisemmiksi
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan