Sorsitaanko kristillisiä hoitokoteja?

Kunnat tekevät päihdeongelmaisia asukkaitaan koskevia hoitosopimuksia, joissa henkilö pääsee hoitokotiin tai tukiasuntoon. Palveluja tarjoavat järjestöt ovat näistä sopimuksista taloudellisesti riippuvaisia.


Sininauhaliitossa vaikuttava sosiaalineuvos Jorma Soini, muodostuuko kuntien sosiaalialan päättäjiltä painetta kristillisten järjestöjen suuntaan? Saadaanko sellaisia viestejä, että kunnissa toimittaisiin nykyisin mieluummin tunnustuksettomien järjestöjen kanssa?

– Aina on ollut ja on edelleenkin päättäjiä, jotka lähtevät siitä lähtökohdasta, että kuntien ostamien palvelujen tulee olla hajuttomia ja mauttomia. Ylipäätään se, että pääsee kristilliseen paikkaan hoitoon, on monesti kiinni asiakkaan omasta aktiivisuudesta, mikä on mielestäni huono asia.

– Sinänsä ei ole kysymys välttämättä kristillisyyden vastustamisesta, vaan siitä, että markkinointimme on joskus huonoa. Ottaisin positiiviseksi esimerkiksi kristilliseen AA-ajatteluun perustuvien järjestöjen menestymisen, ne ovat onnistuneet markkinoimaan oman osaamisensa hyvin.


Päihdehoidoissa toiminta perustuu nykyisin Jokaiselle oma osoite -periaatteeseen, jossa asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan. Vanhamuotoiset yhteisölliset hoitokodit eivät enää ole suuressa roolissa. Vieläkö niille olisi tilausta?

– Nykyistä käytäntöä on kritisoitu asiakkaiden taholta sen vuoksi, että heillä on usein esimerkiksi velkojien vuoksi tarvetta päästä tilanteeseen, jossa heidän osoitteensa ei ole tiedossa.

– Hoitoon liittyvä vinouma on siinä, että päästäkseen hoitoon on nykyisin oltava paitsi päihdeongelmainen myös asunnoton. Jos sinulla on koti, et pääse hoitoon.


Mitkä ovat kristillisen päihdehoidon suurimpia haasteita 2010-luvulla?

– Hengellinen viesti pitäisi saada tuotua esiin ihmisen tasolla. Se on ainoa taso, missä hän pystyy sen vastaanottamaan. Työntekijän on tultava tälle tasolle.

– Rinnalla kulkemisen taito ja halu on ensiarvoisen tärkeää, kauemminkin kuin tällä vuosikymmenellä.


Katso koko Jorma Soinin haastattelu Ristin Voiton verkkouutisissa kohdassa RV-TV.


40/201

Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa
"99 prosenttia ihmisistä saavuttamatta" – Euroopan helluntailiikkeiden yhteinen evankeliontikohde vuonna 2024 on Balkan
Kristillisille toimijoille alkaa kertyä kokemusta äppimaailmasta - Hyvä käytettävyys ja jatkuva kehittäminen julkaisijoiden haasteita