”Täällä on rukouksen ilmapiiri”

Palvelijoita Kolarin rukouskonferenssissa

Pastori Richard Wasike ja venäläisiä vieraita Kolarin helluntaiseurakunnan järjestämässä rukouskonferenssissa
Pastori Richard Wasike ja venäläisiä vieraita Kolarin helluntaiseurakunnan järjestämässä rukouskonferenssissa

Tammikuun viimeises­sä viikonvaihteessa La­pissa järjestetään kak­si tapahtumaa, jotka saavat osal­listujat mukaan yhä uudestaan: Tunturiralli ja Kolarin rukous­konferenssi.

 

Länsilappilaisen Kolarin hil­jainen kuntakeskus vilkastui tänäkin vuonna, kun noin kol­mensadan vieraan joukko täytti majapaikat, konferenssisalin ja paukkupakkasen takia myös au­tokorjaamon.

 

Konferenssin yhteisiin ru­kousaiheisiin kuuluivat Lapin ja Suomen asiat, naapurimaiden edustajien rukousaiheet ja eri kansallisuuksien asiat, esimerk­kinä Suvi Järvensivun esittele­mä tilanne Utsjoelta, missä lähi­vuosina rakennetaan kolme kou­lua ja päiväkotia, joihin tarvitaan työntekijöitä.

 

Kaiken opetuksen ydin kitey­tyi siihen, että rukous nousee ru­koilijan suhteesta Jumalaan. Se on suhteen hoitamista, lapsen etuoikeus tulla Isän luo, paran­tumista hänen läsnäolossaan, kuuntelemista ja tottelemista.

 

Tilaisuuksien jälkeen rukous­palvelijat tarjosivat rukoustukea henkilökohtaisiin asioihin, sa­malla kun monet näyttivät jää­vän penkkeihin siunaamaan toi­siaan. Sielunhoitohuoneessa oli mahdollisuus keskustella asiois­taan rauhassa ja pitempään.

 

 

Kohtaamiset ilahduttivat

Rovaniemeläinen Sini-Marian­ne Saransalmi oli mukana en­simmäistä kertaa. Hän palveli infopisteessä, mikä olikin aitio­paikka tapahtumiin ja ihmisten kohtaamiseen.

 

– On ollut hienoa, kun ihmi­set ovat tulleet kertomaan, mitä Jumala on heille puhunut, hän sanoi.

 

Jyväskyläläiset Juha ja Kir­si Kaartinen katsoivat viime vuonna konferenssia TV7-kana­valta, ja Kirsin teki heti mieli mu­kaan. Tänä vuonna he jo vasta­sivat monista käytännön tehtä­vistä.

 

– Täällä on rukouksen ilmapii­ri ja saa tutustua rukoileviin ih­misiin, Kirsi totesi.

 

Juha koki Jumalan kirkkau­den ilmestymistä ja Pyhän Hen­gen johdatusta tapahtuman ai­kana. Joissakin keskusteluissa hän sai tiedonsanoja avuksi asi­oihin, joista hänelle kerrottiin.

 

– Meidän identiteetti on pyhä papisto, hän painotti.

 

 

Kirput irti

Osa vieraista majoittui kouluil­la parinkymmenen kilometrin päässä keskustasta. Lauantai-iltana eräässä autossa ihmetel­tiin merkillistä valoilmiötä tähti­taivaalla. Se näytti kulkevan au­ton edellä tien linjaa seuraten. Sitä luultiin ensin lentokoneek­si, mutta kun se lopulta kääntyi päätieltä majapaikan ylle kuin Betlehemin tähti ikään, aikuiset miehet menivät sanattomiksi.

 

– Johtotähti se oli, muistutus Jeesuksesta, todettiin.

 

Tämä Johtotähti vie palvele­maan. Kenialainen vieras, pas­tori Richard Wasike ja hänen vaimonsa Selpher ovat perusta­neet kaksi koulua ja neljä seu­rakuntaa. Heidän tulkkinsa Anna-Maija Partanen kertoi näkemänsä yksityiskohdan ke­nialaisten työstä.

 

– Sen seurakunnan pihalla pestään jalkoja. Hietakirput ovat loisia, jotka tarttuvat ihmisten jalkoihin ja aiheuttavat paiseita, pahimmillaan jopa kuoleman. Kun jalkoja liotetaan lääkeliuok­sessa, kirput irtoavat.

 

 

Riitta Tolonen
6/2019

UutisetUlla Järvilehto nosti niin aborttilain kuin Israelin kohtelunkin julkiseen keskusteluun.
Pääkirjoitus”Elämme murroskautta”, totesi tasavallan presidentti Sauli Niinistö uudenvuodenpuheessaan. Tällä hän tarkoitti sekä Venä­jän, Kiinan ja Yhdysvaltojen muuttuvia suhteita että ääriliikkeitä, jotka mu...
Miten onTässä lehdessä uutisoidaan Englan­nin anglikaanikirkon arkipiispan Justin Welbyn kielillä puhumisesta ja asian saa­masta mediahuomiosta.

Brittein saarilla toimii myös u...
UutisetSuosiotaan lisäävä avoin ehtoollinen ei lisää kasteelle haluavien määrää. Myös pienenevät ikäluokat tarjoavat luonnollisen osaselityksen laskusuuntaukselle.
UutisetArkkipiispan armolahjakommentit havainnollistavat karismaattisuuden leviämistä anglikaanisuudessa.
KolumniTammikuinen terroristihyökkäys hotelliin Kenian Nairobissa puhuttaa edelleen. Kotikatumme varrella tapahtuneen iskun seurauksena 21 kenialaista menetti henkensä. Ikävää oli myös se, että hyö...
UutisetNuoria tavoittaneen rock-seurakunnan meno on vuosien aikana rauhoittunut, mutta
seurakunnan sydän sykkii yhä kadonneiden löytämiselle.
ArtikkelitKristilliset arvot ovat eettisen diakoniatyön perusta. Työssä si­toudutaan kristilliseen ihmiskä­sitykseen, joka sisältää ajatukset luomisesta ja lunastuksesta. Jo­kaista ihmistä kunnioitet...
Raamatun äärelläJeesus opetti kutsumaan Jumalaa rukouksessa Isäksi. Sitten ihmisen ja Jumalan väliin tuli etäisyys.
PikavisiittiMinna Pollari suunnittelee lukevansa tänä vuonna yhden kirjan viikossa.
UutisetRukous nousee rukoilijan suhteesta Jumalaan, konferenssissa todettiin.
UutisetAikamedia Oy:n yhtiökoko­us päätti ylimääräisessä yhtiöko-kouksessa lauantaina 26. tammikuuta toteuttaa maksullisen suun­natun osakeannin, jossa lasketaan liikkeelle enintään 1 600 kappa­letta uusi...
MielipideTapio Lehtonen kirjoitti Ristin Voitto-lehdessä (51–52/2018) ot­sikolla Viimeinen päivä, Herran päivä. Hän mukaansa lopunajan suuret tapahtumat tapahtuisivat tämän maailmanajan viimeise­nä p...
MielipideSain sydämelleni kehottaa arvoi­saa toimitusta miettimään, miten Ristin Voitto voisi vieläkin enem­män edistää Raamatun lukemista ja siihen innostamista lukijakun­nan keskuudessa. On ilolla...
MielipideRistin Voitto-leh­dessä (3/2019) pohdittiin, onko yhteiskristillisen ajattelun yleisty­minen syypää us­kovien kasteen vä­henemiseen. Totean heti alkuun, että olen luterilainen, Evankelis-luterilaise...
Ristin Voiton verkkosisältö nyt Ajassa-lehdessä – diginäköislehti päivittyy toistaiseksi tutulle paikalle ristinvoitto.fi:hin
Seurakunnat: Maksukorttidiakonian myötä keskustelut ovat muuttuneet syvällisemmiksi
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan