Onko lähetyskoulutusta riittävästi?

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Lähetystyön Keskuksen lähetysteologi Jaakko Rusama oli Kotimaa-lehden haastattelussa (11.2.2016) huolissaan kirkon työntekijöiden missiologisen osaamisen rappeutumisesta. ”Pappien ja seurakuntien muiden työntekijöiden peruskoulutukseen ei enää vuosiin ole kuulunut pakollista opetusta missiologiasta, evankelioimisesta, lähetysteologiasta tai lähetystyöstä”, Rusama sanoi.

Hänen mukaansa tämä tarkoittaa sitä, että teologian kovasta ytimestä annetaan peruskoulutuksessa työntekijöille hyvin keveät eväät.


Kuinka paljon evankelioinnin, missiologian ja lähetysteologian opetusta sisältyy Isossa Kirjassa suoritettaviin tutkintoihin, koulutussisällöistä vastaava Iso Kirja -opiston vararehtori Tanja Laulainen?

– Helluntaiseurakuntien perinteisesti vahva evankelioimisen ja lähetystyön painotus näkyy Ison Kirjan koulutustarjonnassa. Seurakuntatyön tutkinnon/Alphacrucis Collegen Bachelor of Ministry -tutkinnon voi suorittaa myös lähetyslinjan opinnot pääaineena. Tässä tapauksessa missiologisia opintoja on yli kolmasosa tutkinnon vaatimuksista.

– Seurakuntatyön tutkinnossa evankelioinnin ja lähetystyön alueelta tarjolla olevia kursseja on noin 20 prosenttia tutkinnon vaatimuksista. Lisäksi valinnaisaineita sekä harjoittelun ja päättötyön teemoja voi valita missiologisista aiheista. MA-ohjelmassa tästä aihepiiristä opintoja on noin 30 prosenttia.


Mikä merkitys lähetysteologian ja -tietouden opiskelulla on seurakuntien työntekijöille?

– Tämän aihepiirin opiskelu kuuluu Jumalan pelastussuunnitelman ydinasioihin. Esimerkiksi Paavali kirjoitti kirjeensä lähetystilanteessa. Tämän ymmärtäminen on merkittävää evankeliumin leviämisessä. Seurakunnille annettu lähetystehtävä on kokonaisvaltainen, ja sen tavoitteena on saavuttaa kaikki ihmiset kaikkialla.


Onko evankelioinnin ja lähetystyön opetus Isossa Kirjassa nykyisellään riittävää?

– Opetustarjonta tältä alueelta on laaja. Tarjoamme erillisiä opintoja tutkintojen ulkopuolella myös viikonloppukursseina. Pystyisimme tarjoamaan opetusta nykyistä laajemminkin, mutta tarjonta vastaa melko hyvin tämän hetken kysyntää.


40/201

Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa
"99 prosenttia ihmisistä saavuttamatta" – Euroopan helluntailiikkeiden yhteinen evankeliontikohde vuonna 2024 on Balkan
Kristillisille toimijoille alkaa kertyä kokemusta äppimaailmasta - Hyvä käytettävyys ja jatkuva kehittäminen julkaisijoiden haasteita