Onko helluntailiikkeessä tilaa hiljaisuudelle?

Sana retriitti tulee ranskan kielen sanasta retrait, ’vetäytyminen’. Retriitti tarkoittaa vetäytymistä arkielämästä ja hiljentymistä esimerkiksi hengellisistä syistä tai stressin välttämiseksi.

Länsimaiden kristillisistä retriiteistä käytetään usein nimitystä hiljaisuuden retriitti. Sen juuret yltävät vanhaan hengelliseen perinteeseen, kilvoitusajatteluun ja Ignatius Loyolan  1500-luvulla kehittämään jesuiittojen valmennusohjelmaan, joka sisälsi mietiskelyä ja rukousta.

Retriitit tulivat länsimaissa suosioon 1900-luvun loppupuolella. Myös Suomessa perustettiin vuonna 1986 retriittitoimintaa ja ohjaajien koulutusta varten Hiljaisuuden Ystävät -niminen yhdistys. Retriiteissä on tapana jättää runsaasti aikaa rauhoittumiseen, rukoukseen ja itsetutkiskeluun.


Onko Iso Kirja -opisto järjestänyt hiljaisuuden retriittejä, vt. rehtori Tanja Laulainen?

– Iso Kirja on järjestänyt 2000-luvun alkupuolella yksittäisiä viikonlopun mittaisia hiljaisuuden retriittejä. Osallistujien palautteet olivat positiivisia, mutta suuria joukkoja retriitit eivät kiinnostaneet.


Miten arvioit helluntailiikkeen suhdetta yhteiseen hiljentymiseen ja retriitteihin Jumalan kohtaamisen muotona? Onko helluntaikulttuurissa tilaa  hiljaisuudelle?

– Yhteinen hiljentyminen näyttää olevan helluntailiikkeen tunnusomaiselle rukoukselle vierasta. Ehkä yhdistämme hiljentymisen enemmän henkilökohtaiseen jumalasuhteeseen. Helluntailaisille tyypillisempää on ääneen rukoileminen, ylistäminen ja esirukouksen korostaminen, missä aktiivinen Jumalan puoleen kääntyminen on keskeistä.

– Retriitti korostaa meille vieraampaa rukoustapaa: Jumalan pyhyyden kohtaamista, läsnäolossa viipymistä ja kuuntelemista. Ehkä joskus ylistyksen kautta haemme samaa kokemusta Jumalan kohtaamisesta. Hiljentyminen voisi kuitenkin rikastuttaa rukouselämäämme merkittävästi.


Monet pitävät Isoa Kirjaa erinomaisena retriittipaikkana. Onko Iso Kirja valmis järjestämään hiljaisuuden retriittejä, jos niihin löytyy kiinnostusta?

– Ajatus hiljaisuuden retriitistä on hyvä. Ehkä jo ensi vuoden aikana voimme hiljentyä yhdessä Isossa Kirjassa.


40/201

Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa
"99 prosenttia ihmisistä saavuttamatta" – Euroopan helluntailiikkeiden yhteinen evankeliontikohde vuonna 2024 on Balkan
Kristillisille toimijoille alkaa kertyä kokemusta äppimaailmasta - Hyvä käytettävyys ja jatkuva kehittäminen julkaisijoiden haasteita