YC:ssä opetusta masennuksen kohtaamisesta

Nuorisotapahtumassa tehdään nyt etsivää työtä

YC on elänyt uutta nousua pari-kolme viime vuotta. Paikalle odotetaan noin tuhatta nuorta. Arkistokuva vuodelta 2014. Kuva: Jouni Lehtonen
YC on elänyt uutta nousua pari-kolme viime vuotta. Paikalle odotetaan noin tuhatta nuorta. Arkistokuva vuodelta 2014. Kuva: Jouni Lehtonen

IK-opistolla elokuun viimei­senä viikonloppuna järjes­tettävään YC-nuorisotapah­tumaan odotetaan jälleen noin tuhatta nuorta.

 

Tapahtuma järjestetään tois­ta kertaa peräkkäin Paint red -teemalla. Nimi nousee lähetys­työn maailmasta, ja sillä tarkoi­tetaan jonkin alueen tai kaupun­gin ”merkitsemistä punaisella”, eli panostamisella sen saavutta­miseen.

 

– Viime vuonna painotettiin kunkin oman kaupungin tavoit­tamista ja siihen haastamista, ta­pahtuman tuotantotiimiin kuu­luva nuorisopastori Joona Salo Tampereelta avaa.

 

– Nyt painotus on enemmän lähetystyössä.

 

– Viime vuoden aikana on ta­pahtunut lähetysnäyn syttymis­tä esimerkiksi aktioissa. Näitä kokemuksia voidaan nyt jakaa.

 

 

Kertausta viime vuodesta

Saman teeman toistaminen pe­räkkäisinä vuosina perustuu jat­kuvuuden ajatukselle: edellis­vuoden asioita voidaan nyt ker­rata ja käydä läpi, missä on saatu kasvaa. Ensi vuonna tapahtu­malla on uusi teema.

 

Lähetystyön lisäksi opetus­kanavissa on tänä vuonna muun muassa koulutyö ja uutuutena masennus.

 

– Tällä halutaan ottaa esiin ajassamme vaikuttava ilmiö. Tämä koskettaa monen nuoren elämää, Joona Salo sanoo.

 

YC:ssä ”launchataan” eli käyn­nistetään myös etsivä nuoriso­työ.

 

– Nuorisotyöntekijät kulke­vat tapahtuma-alueella ja jutte­levat nuorten kanssa. Pyrimme saavuttamaan niitä nuoria, jotka tulevat alueelle, mutta eivät löy­dä tietään tilaisuuksiin.

 

– Monet näistä nuorista ei­vät ole kotipaikkakunnallaan osa seurakuntayhteisöä, eivätkä he ole välttämättä edes uskossa. On hienoa, että olemme saaneet heidät mukaan tapahtumaan.

 

 

Yhteinen tapahtuma

YC:ssä IK-opiston tapahtuma-aluetta on rajattu reilusti Juhan­nuskonferenssin alueesta.

 

– YC tehdään niin, että se pal­velee nuoria mahdollisimman hyvin, Joona Salo sanoo.

 

– Ei ole mielekästä pitää val­tavan suurta kenttää, jolle nuo­ret hajaantuvat.

 

Viime vuosina tapahtuman järjestäjät ovat lähestyneet nuo­risotyöntekijöitä, jotka ovat avainhenkilöitä myös YC:n on­nistumisen kannalta. Nuoriso­työntekijöille on oma brunssin­sa lauantaiaamupäivällä.

 

– Olemme selvästi onnistu­neet aktivoimaan nuorisopas­toreita, ja he tuovat nuoria mu­kanaan tapahtumaan. Olemme pyrkineet viestittämään, että tämä ei ole vain IK-opiston jär­jestämä tapahtuma, johon toi­votaan osallistujia. YC on seura­kuntien yhteinen juttu.

 

Mitä tapahtumalta odotetaan tänä vuonna?

 

– Toivon, että pääsee esiin se, mitä YC ja Juhannuskonferens­si edustavat. Että nuoret tulisi­vat kohtaamaan Jumalaa, jotkut kenties ensimmäistä kertaa.

 

– Jotkut täyttyvät Pyhällä Hengellä, tällaisia Jumalan te­koja odotan.

 

– Etenkin pienten paikkakun­tien nuorille YC on tärkeä, kun he näkevät, etteivät he ole uskos­sa yksin.

 

Puhujana tapahtumassa kuul­laan Stephan Christianseniä. Musiikissa kuullaan nuorison suosikkeja, kuten Fuel Worshi­pia, John Wangia ja Roni Sa­muelia.

 

 

Liput ja ohjelma:

 

 

Anssi Tiittanen
32/2019

UutisetIsraelin-matka toi aikanaan yhteen Simone Ferreira Mattoksen ja Mika Pesosen.
MuutFrisbeegolfin SM-kisat hei­tettiin Keuruulla IK-opiston Iso Heitto -kentällä toissa viikolla torstaista sunnuntaihin.

SM-kisojen osallistujat pääse­vät kisaamaan aiemman...
MuutVankila, kidutus ja karkotus kotoa eivät saaneet Prem Tamangia kieltämään Jeesusta.
UutisetTalon pariskunnan näkynä oli perustaa paikka, jossa puhujat eri kristillisistä uskonsuunnista ja seurakunnista voivat julistaa ilosanomaa Jeesuksesta.
PikavisiittiOpiskelija-yrittäjä Miika-Markus Järvelä rakastaa keskustella kaikenlaisten
asiantuntijoiden kanssa - aiheeseen katsomatta.
MielipideAika ajoin nousee keskuste­lu pintaan muun muassa hel­luntaiherätyksen piirissä evan­kelistoista ja heidän asemastaan ja arvostuksesta tänä päivänä. Raamatussa tuosta jalosta viras­ta mainit...
MielipideMeidän uskovien elämässä olisi tärkeää ja arvokasta, että kokisim­me Jumalan sanan ja Hengen joh­datusta. Olisi myös tärkeää, että hengelliset aistimme olisivat har­jaantuneet erottamaan, mi...
MielipideKatso, minä sa­non teille: ”Nos­takaa silmänne ja katselkaa vai­nioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi” (John. 4:35). Ja hän sanoi heille: ”Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Ru...
UutisetKaikissa seurakunnissa flamenco ei ole sallittua musiikkia.
MuutPerttu Läykki luottaa Jumalan johdatukseen ja huolenpitoon niin arjessaan kuin myös musiikinteossaan.
PääkirjoitusKesä on kääntynyt syksyyn. Näin siitä huolimatta, vaikka kaikkia toiveita ja tavoitteita, jotka kesälle ennalta asetimme ei olisi saavutettu. Taaksemme jäänyt aika on ohi ja alkavan syksyn jälkeen...
KolumniOlen miettinyt paljon ihmisten johtamista. Seurakunnassakin johdetaan, vaikka jotkut sanovat, että kyse on vain palvelemisesta. Toki näin on. Silti asioita ja ihmisiä tulee johtaa. Raamattukin puh...
Ristin Voiton verkkosisältö nyt Ajassa-lehdessä – diginäköislehti päivittyy toistaiseksi tutulle paikalle ristinvoitto.fi:hin
Seurakunnat: Maksukorttidiakonian myötä keskustelut ovat muuttuneet syvällisemmiksi
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan