Lauantai 25. toukokuuta.
Nimipäivää viettää Urpo, Urban

Miten konferenssin talkoot ovat kehittyneet?

Keuruun Juhannuskonferenssi on valtava vapaaehtoistyöntekijöiden voimainponnis­tus. Jälleen tänä kesänä talkoisiin odotetaan noin 1 700:aa vapaaehtoista.

 

Projektikoordinaattori Dini Mäntylä on luotsannut ja kehittänyt konferenssin talkoo-organisaatiota seitsemän viime vuoden ajan.

 

 

Dini Mäntylä, mitkä ovat olleet merkittä­vimmät talkoo-organisaation kehitysas­keleet viime vuosina?

– Sen kehittämisessä on ollut kolme pää­kohtaa: yhteistyö, jatkuvuus sekä turvalli­suus.

 

– Yhteistyötä eri työpisteiden välillä on parannettu. Jatkuvuutta on haettu ottamal­la uusia esimiehiä ja vuorovastaavia kasva­maan nykyisten rinnalle ja siirtämällä tieto­taitoa uusille. Olemme panostaneet myös turvallisuuteen niin juhlayleisön kuin talkoo­pisteiden osalta.

 

 

Miten talkoolaisten määrä on kehittynyt, ja mihin talkoopisteisiin tarvitaan lisä­väkeä?

– Vaikka talkoolaisten määrä on pysynyt lähes samana 20 viime vuotta, talkoopistei­den määrä on lisääntynyt. Ennen talkoolaisia riitti keskimäärin 36 joka pisteeseen, nyt hei­tä on vain 26 työpistettä kohden. Tämä tuo ongelmia vähän kaikkialle, varsinkin niihin työpisteisiin, joissa tehdään fyysistä työtä.

 

– Apua tarvitaan eniten turvallisuudes­sa, ensiavussa ja järjestyksen valvonnassa. Myös liikenteenohjaus, teltanpystytys, en­nakko- ja jälkihommat, kenttäkeittiöt, siivous ja myyntipisteet tarvitsevat lisävoimia uusista talkoolaisista.

 

– Haluaisinkin rohkaista jokaista tule­maan rohkeasti talkoisiin vaikkapa vain muutamaksi tunniksi, sillä siitäkin on meille iso apu. Talkoillessa tutustuu helposti uusiin ihmisiin ja saa auttamisesta hyvän mielen.

 

 

Olet päättämässä konferenssiuraasi tä­hän kesään. Mitä sen jälkeen?

– Juhannuskonferenssin teema ”Tulevai­suus ja toivo” on mielestäni oikein hyvä ja positiivinen aihe paitsi konferenssille myös henkilökohtaisesti minulle. Olen päättänyt jatkaa omaa matkaani nyt ovien avaudut­tua kohti hotellinhallintaohjelmistojen maa­ilmaa.

 

– Meidän on hyvä elää tässä hetkessä, mutta pitää katseemme samalla tulevaisuu­dessa ja pyrkiä kohti päämääräämme.

 

 

Lisätietoja:UUTISET