Mitä Syyspäivien päätös tarkoittaa naisille?

Syyspäivillä keskusteltiin naisten asemasta helluntaiherätyksessä monipuolisesti. Keskusteluista noussut toivomus oli, että seurakunnat voisivat jatkossa olla entistä ehyemmin miesten ja naisten yhteisiä palveluyhteisöjä, joissa jokainen voisi palvella kutsumuksensa ja armoituksensa mukaan. Kaikkien helluntaiseurakuntien toivotaan nyt tekevän naisten asemaa koskeva perusteltu linjaus.

Ison Kirjan opintovapaalla oleva oppilaitospastori ja helluntaiseurakuntien työntekijäjärjestön Help ry:n hallituksen jäsen ja sihteeri Katri Latokangas piti Syyspäivien ilmapiiriä rakentavana.


Katri Latokangas, miten arvioit Syyspäivillä käytyä naisten asemaa koskevaa keskustelua?

– Helluntaiherätyksen keskustelukulttuuri on muuttunut asialliseksi. Uskon, että Syyspäivillä näkyi se, että eri tavalla ajattelevien välille on mahdollista rakentaa siltoja.

– Olisin toivonut herätysliikkeen johtajien pystyvän jo antamaan seurakunnille vahvan suosituksen naisten pastoraalisen kutsumuksen täydestä hyväksymisestä. Siinä mielessä lopputulos oli pettymys. Selkeämpi kannanotto olisi ollut tärkeä esimerkiksi nuorille seurakuntatyöhön tuleville sukupolville ja sellaisille, jotka ovat jo töissä mutta kokevat sukupuolista syrjintää. Olisi ollut hyvä, että heillä olisi ollut selvempi tie eteenpäin, mutta aika ei ollut vielä kypsä selkeämpään kannanottoon.


Millaisia hyviä ja huonoja puolia näet Syyspäivien linjauksessa, että seurakuntien odotetaan nyt muodostavan kantansa naisten asemasta omassa yhteisössään?

– Hyvä puoli asiassa on, että asiaa linjataan seurakunnissa, joilla liikkeessämme on itsemääräämisoikeus. En pidä mielekkäänä esimerkiksi ylhäältäpäin määrättyjä nais- ja
mieskiintiöitä. Jää nähtäväksi, johtaako keskustelun avoimuus rohkeisiin ratkaisuihin. Palvelutehtävien pitäisi perustua kutsumukseen, mitä näkökulmaa Kauko Vehniäinen toikin esille alustuksessaan.

– Naiset ovat Syyspäivien jälkeen yhtä epävarmassa tilanteessa kuin ennenkin eivätkä tiedä, mikä on herätysliikkeen kanta heidän kutsumukseensa tai saako heidät esimerkiksi jättää valitsematta työpaikkaan sukupuolen perusteella. Jos kasvat seurakunnassa, joka tekee nyt kielteisen päätöksen naisten johtajuudesta, saatat edelleen joutua kaivamaan kutsumuksesi maahan tai et uskalla lähteä kulkemaan kutsumustasi kohti.

– Suosituksen tai päätöksen puuttuminen jättää myös ne seurakunnat, joiden kanta uusien tehtävien avaamisesta naisille olisi myönteinen, ilman selkeää tukea edetä asiassa.


40/201

Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa
"99 prosenttia ihmisistä saavuttamatta" – Euroopan helluntailiikkeiden yhteinen evankeliontikohde vuonna 2024 on Balkan
Kristillisille toimijoille alkaa kertyä kokemusta äppimaailmasta - Hyvä käytettävyys ja jatkuva kehittäminen julkaisijoiden haasteita