Mistä helluntaijohtajat keskustelivat?

Suomen Helluntaikirkon johtaja Usko Katto osallistui 7. marraskuuta Tallinnassa pidettyyn Pohjoismaiden ja Baltian maiden helluntaijohtajien kokoukseen.

Keitä kaikkia kokouksessa oli edustettuina, pastori Usko Katto?
– Kysymyksessä oli PEFin alueellinen kokous, jossa edustettuina olivat Suomen lisäksi Viro, Ruotsi, Norja sekä Islanti. Tämän lisäksi paikalla oli PEFin uusi puheenjohtaja Pelle Hörnmark. Merkittävää tässä tapaamisessa oli se, että Ruotsista, Suomesta ja Islannista olivat paikalla uudet puheenjohtajat.

Mitä aiheita kokouksessa käsiteltiin?
– Aiheita olivat ajankohtaiset teologiset teemat, Itä-Euroopan ja Keski-Euroopan Helluntaikirkkojen yhteys, lainsäädäntöön liittyvät kysymykset ja viranomaisyhteistyö.

– Ehkä merkittävin keskusteluaihe kuitenkin liittyi PEFin omaan tulevaisuuteen. Pelle Hörnmark halusi kuulla kansallisten johtajien mielipiteitä PEFin roolista ja siitä, mihin Euroopan Helluntaiyhteisöä tarvitaan. Yhteinen ajatus oli, että yhteistyötä tarvitaan edelleen. Raskaiden rakenteiden luomista sen sijaan vierastettiin, ja PEFin toivottiin olevan nopea reagoimaan tarpeiden mukaan. Euroopan Helluntaikirkkojen tarpeet osoittavat toiminnan laadun ja laajuuden.

– Jumala on asettanut Euroopan Helluntaikirkot vastaamaan yhdessä maanosamme hengelliseen hätään. Tähän tarvitaan yhteyttä ja samassa rintamassa seisomista. Yhteistyötä tarvitaan myös lähetystyön koordinoimisessa, jota palvelee alaosastona PEM. Lisäksi yhteydet viranomaisiin ja lainsäädäntötyöhön vaikuttaminen on tärkeää.

– PEF onkin pystynyt vaikuttamaan EU:n työhön. Yhteisiä kannanottoja ja vaikutuskanavia alueellisella tasolla on löydetty muun muassa avioliitto- ja seksuaalietiikan alueella. Lisäksi PEF on purkanut jännitteitä ja väärinkäsityksiä eri helluntailiikkeiden väliltä.

Onko tällaisia yhteisiä kokoontumisia järjestetty aikaisemmin, ja onko uusia kokoontumisia tiedossa?
– Aikaisemmin on järjestetty pohjoismaisia kokoontumisia, mutta ei tällä kokoonpanolla. Nykyisin korostetaan alueellista yhteyttä.

– Seuraavan kerran tapaamme PEF- ja PEM-konferenssin yhteydessä Tukholmassa keväällä 2017.


40/201

Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa
"99 prosenttia ihmisistä saavuttamatta" – Euroopan helluntailiikkeiden yhteinen evankeliontikohde vuonna 2024 on Balkan
Kristillisille toimijoille alkaa kertyä kokemusta äppimaailmasta - Hyvä käytettävyys ja jatkuva kehittäminen julkaisijoiden haasteita