Sunnuntai 21. huhtikuuta.
Nimipäivää viettää Anssi, Anselmi, Camilla

Missä kunnossa vankilatyö on nyt?

Helluntaiseurakuntien vankilatyön yhdyshenkilö Vesa Rautasaari, minkälainen helluntaiseurakuntien vankilatyön tila tällähetkellä on?

– Helluntaiseurakuntien vankilalähetystyötä rvostetaan vankiloissa ja van­kilapastorien keskuudessa. Olemme va­paakristillisistä yhteisöistä suurin toimija, vankilalähetteinä palvelee noin 120 henki­löä. He toimivat eri tehtävissä, esimerkik­si julistaen evankeliumia, todistaen uskos­ta, musiikissa, tukihenkilöinä tai pitäen raamattupiirejä ja Alfa-kursseja. Sellityössä kohdataan vankeja heidän ”kotonaan”.

 

– Alueellisia vankilalähetyspäiviäjärjestetään eri puolilla maata, sekä kerran vuodessa on valtakunnalliset päivät, joiden toteuttamisesta vastaa tänä vuonna hellun­taiseurakunta Jyväskylässä.

 

 

Missä vankiloissa toimii tällä hetkellä kristillisiä osastoja tai ohjelmia? Minkälaisia kokemukset niistä ovat olleet, ja tuleeko vastaavia palveluita tulevai­suudessa lisää?

– Suomen 26 vankilassa toimii neljä kristillisiä arvoja noudattavaa kuntou­tusosastoa Vaasan, Sukevan, Kuopion ja Hämeenlinnan vankiloissa. Palautteen mu­kaan osastot vaikuttavat positiivisella ta­valla vankilan ilmapiiriin. Monen vangin täydellinen muutos kertoo, että tarvetta oli­si saada vaikka jokaiseen vankilaan kristilli­nen osasto.

 

 

Mitkä ovat vankilatyön suurimmat haas­teet tällä hetkellä?

– Haasteena on työn vieminen lähemmäksi seurakuntia. Mahdollinen vankilapas­torien ulkoistaminen pois vankiloista haas­taa reagoimaan jo nyt tuleviin muutoksiin.

 

Nuorten mukaan saaminen työhön sekä varainhankinta ovat myös suuri haaste.

 

 

Kun vanki vapautuu, minkälaisia mah­dollisuuksia vankilatyöllä on palvella ja auttaa häntä?

– Vankilalähetti toimii rinnallakulkija­na yhteistyössä seurakunnan kanssa. Myös yhteistyössä eri järjestöjen kanssa hän voi auttaa kokonaisvaltaisen avun löytymiseen, jotta vapautunut pääsee kiinni oikeisiin ar­voihin elämässään ja löytää seurakuntayh­teyden kasvaakseen hengellisesti.UUTISET