Miksi omantunnonvapautta puolustamaan tarvitaan uusi ryhmä?

Suomen eduskuntaan on perustettu uskonnon- ja omantunnonvapausryhmä. Sen tarkoituksena on Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 18. artiklan mukaisesti edistää mielipiteen-, omantunnon- ja uskonnonvapauden toteutumista.

Ryhmässä aloitti perustamisvaiheessa 12 jäsentä neljästä eri puolueesta (kd, sd, ps, kesk.), ja tarkoitus on laajentaa toiminnan kattavuutta mahdollisimman moneen puolueeseen.

Perustavassa kokouksessa 30.11. ryhmän puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Sari Essayah (kd) ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Harry Wallin (sd).


Miksi päädyitte perustamaan tällaisen ryhmän, kansanedustaja Sari Essayah?

– Jännitteet uskontojen ja elämänkatsomusten välillä ovat kasvaneet ympäri maailmaa. Muun muassa yli 250 miljoonaa kristittyä kärsii eriasteista vainoa yli 60 eri maassa. Vainottujen ihmisoikeudet ovat rajoitettuja tai lähes kokonaan poljettuja. Myös kotimaassa omantunnonvapauskeskustelu on tarpeellinen muun muassa eutanasia-aloitteen takia. Katsoimme, että näille kysymyksille tulee olla oma ryhmä. Eduskunnassa se on ensimmäinen laatuaan.


Millaisia uskonnon- ja omantunnonvapauden ongelmia näette Suomessa?

– Esimerkiksi hoitohenkilökunnan omantunnonvapaus ei julkisella sektorilla toteudu, sillä hoitajat eivät voi valita osallistumistaan raskaudenkeskeytyksiin, kuten lähes kaikkialla muualla Euroopassa. Tämä on hyvin akuutti aihe myös siksi, että kansalaisaloite eutanasian sallimisesta on tulossa eduskuntaan.

– Lisäksi uskonnonvapauden kohdalla eri kirkoilla ja uskonnollisilla yhdyskunnilla on historiasta juontuva erilainen asema muun muassa verotusoikeuden suhteen.


Kuinka laajaa vastakaikua uskonnonja omantunnonvapauteen liittyvät huolet saavat nykyisessä eduskunnassa?

– Aika ajoin ne nousevat keskusteluun esimerkiksi turvapaikkapolitiikan yhteydessä, mutta ne ovat esillä huomattavasti vähemmän kuin Euroopan Parlamentissa. Esimerkiksi hoitohenkilökunnan omantunnonvapaus -kansalaisaloite ei saanut suurtakaan tukea kansanedustajilta. Kotimaassa olevia omantunnonvapausongelmia ei siis välttämättä edes tunnisteta.


40/201

Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa
"99 prosenttia ihmisistä saavuttamatta" – Euroopan helluntailiikkeiden yhteinen evankeliontikohde vuonna 2024 on Balkan
Kristillisille toimijoille alkaa kertyä kokemusta äppimaailmasta - Hyvä käytettävyys ja jatkuva kehittäminen julkaisijoiden haasteita