Miksi juhlakansliasta ei enää kuuluteta?

Juhannuskonferenssissa eivät enää kaiu juhlakanslian kuulutukset, joissa totuttiin vuosien saatossa kuulemaan tiedotuksia kadonneista henkilöistä, päälle jääneistä auton valoista ja eri puolille maata suuntaa­vista linja-autoista.

 

 

Kansliapäällikkö Ari Kattainen, mitä kanslian kuulutuksille on tapahtunut?

– Ison Kirjan alueella oleva kuulutusjär­jestelmä tavoittaa vain pienen osan juhla-alueesta. Se ei ole kovin hyödyllinen ja teho­kas. Kuulutusjärjestelmää voidaan käyttää radion ja pääteltan ohella hätätilanteissa.

 

– Kuuluttamisessa olisi kieltämättä pe­rinteisen Juhannuskonferenssin tuntua (nauraa). Lestadiolaisten juhlissa heinä­kuussa alueelle rakennetaan kattava kuu­lutusjärjestelmä, josta kuuluvat myös seu­rapuheet.

 

 

Tehtäviä Juhannuskonferenssissa on jaettu viime vuosina uudelleen. Mitä juhlakansliassa nykyisin tehdään?

– Juhlakanslian tehtävä on vapaaehtois­organisaation hallinointi ja työn jakaminen, sekä työväen majoittaminen.

 

– Pelkästään esimiesorganisaatioon kuuluu tapahtumassa pari sataa henkilöä. Kansliapäällikkö kommunikoi esimiesten kanssa ja etsii ratkaisua erilaisiin ongelmiin. Myös esimiehen työtehtävä joudutaan jos­kus lopettamaan, mutta tämä on todella harvinaista.

 

 

Minkälaisista syistä esimiehiä on siirret­ty muihin tehtäviin?

– Korostan vielä, että tällainen on erittäin harvinaista. Kaikki esimiehemme ovat to­della hyviä, aivan timanttia porukkaa. Jos­kus joudutaan yksittäistapauksena esimies irtisanomaan.

 

– Tällöin on kysymys yleensä siitä, että henkilön tapa toimia ja kommunikoida on sellainen, että alaiset kaikkoavat ja muut esimiehet eivät enää halua tehdä yhteistyö­tä. Yleensä hän ei itse ymmärrä sopimatto­muuttaan esimiestehtävään.

 

– Varsinaisia väärinkäytöksiä ei ole il­mennyt.

 

 

Juhlakanslia-nimi kuulostaa perintei­seltä, jopa jäykältä. Onko se edelleen ajankohtainen nimi?

– (Nauraa.) Olen miettinyt samaa. Nimi lienee jäänne jo aiemmalta ajalta kuin Ka­tinalan tai Lehijärven opistoilta. Uskoisin, että Juhannuskonferenssin ollessa kiertävä tapahtuma alueelle perustettiin kanslia, jos­ta hallinoitiin kaikkea.

 

– Minusta nimessä on jotain hauskaa. Korvaavia nimiehdotuksia otetaan kyllä vastaan, mutta emme lupaa, että juhlakans­lian nimi muutetaan. Jotkut nimet ovat hy­vin perinteisiä, ja on hyväkin, että ne jää­vät elämään.

 

– Varsinainen tapahtuman infopiste si­jaitsee nykyisin keskellä juhlakenttää.
40/201

Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa
"99 prosenttia ihmisistä saavuttamatta" – Euroopan helluntailiikkeiden yhteinen evankeliontikohde vuonna 2024 on Balkan
Kristillisille toimijoille alkaa kertyä kokemusta äppimaailmasta - Hyvä käytettävyys ja jatkuva kehittäminen julkaisijoiden haasteita