Miksi Juhannuskonferenssi alkaa keskiviikkona?

Juhannuskonferenssin kävijämääristä on esitetty monenlaisia arvioita. Suurin osa us­koo kävijämäärän laskeneen.

 

Konferenssi-isäntä Marko Halttunen, minkälainen tapahtuman päiväkävijä­määrä oli tänä vuonna?

– Konferenssikävijöiden määrä oli viimevuo­tista heikompi.

 

– Keskiviikkona ja torstaina kävijämäärä oli edellisvuosien kaltainen, muutamia tu­hansia kävijöitä. Perjantai oli tänä vuonna hyvin kylmä ja illasta myös sateinen. Päivä­kävijöiden määrä jäi juhannusaattona sel­västi viime vuodesta: parkkialueelle pysäköi noin 2 000 ajoneuvoa, mikä on ainakin 500 autoa vähemmän kuin viime vuonna.

 

– Juhannuspäivänä sää onneksi parani, ja autoja oli parkissa 3 200, melko lähellä vii­me vuoden määrää 3 500. Juhannuspäivänä samanaikaisten kävijöiden määrä lienee ol­lut 16 000 – 18 000, perjantaina 13 000 – 15 000. Parhaimmillaan samanaikaisten kävi­jöiden määrä on ollut jopa 20 000.

 

 

Onko pitempiaikaisten juhlavieraiden määrässä tapahtunut muutosta?

– Asuntovaunujen määrä oli 920, mikä oli jälleen 100 vaunua vähemmän kuin viime vuonna. Trendi on ollut huolestuttava: taka­vuosien yli 1 300 vaunusta on alitettu jo tu­hannen haamuraja. Telttojen lukumäärää ei ole viime vuosina laskettu, mutta niiden ole­tetaan olevan noin tuhannen tienoilla.

 

– Näyttää siltä, että IK-opistolla heinä­kuussa järjestettävät lestadiolaisten Opisto­seurat on osallistujamäärässä menossa hel­luntailaisten konferenssin ohi.

 

 

Onko jokin talkootyön osa, johon on han­kalaa saada työväkeä?

– Yhtenä kipupisteenä oli liikenteenohja­us ja järjestyksenvalvonta. Talkoisiin saa­pui suunnilleen sama määrä vapaaehtoisia kuin viime vuonna, noin 1 700 ihmistä. Heis­tä puolet oli alle 30-vuotiaita ja 30 prosenttia alle 20-vuotiaita.

 

– Telttojen pystytykseen tarvitaan kipeäs­ti apua. Työ alkaa jo kaksi viikkoa ennen kon­ferenssia. Maakunnallinen isojen telttojen pystytyspäivä on tärkeä apu, muttei riittä­vä. Tähän täytyy kehittää jonkinlainen vas­tuusysteemi lestadiolaiseen tapaan. Sama koskee myös konferenssin purkutalkoita.

 

 

Onko Juhannuskonferenssin pituudel­le muita kuin historiallisia perusteita? Onko puheissa ollut esimerkiksi se, että tapahtuma alkaisi vasta torstaina?

– Voisi ajatella, että kun tapahtuman jär­jestämistä varten nähdään mieletön vaiva pitkin vuotta, eikö juhannusviikon päivistä kannata ottaa kaikki ilo irti? Perinne lienee silti ollut tähän mennessä tärkein peruste ta­pahtuman pituudelle.

 

– Torstaistakin on aika vakavasti puhut­tu konferenssitoimikunnassa mahdollisena avajaispäivänä. Tapahtumasta on muuten­kin tarkoitus tehdä vähän analyyttisempaa ja laajempaa tulevaisuustutkimusta.

 

Palautekysely Juhannuskonferenssista:
40/201

Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa
"99 prosenttia ihmisistä saavuttamatta" – Euroopan helluntailiikkeiden yhteinen evankeliontikohde vuonna 2024 on Balkan
Kristillisille toimijoille alkaa kertyä kokemusta äppimaailmasta - Hyvä käytettävyys ja jatkuva kehittäminen julkaisijoiden haasteita