Lauantai 25. toukokuuta.
Nimipäivää viettää Urpo, Urban

Mihin Familia-verkostoa tarvitaan?

Eduskuntaan on perustettu Familia-verkosto. Sen perustamiskokous pidettiin 17. toukokuuta. Perustamiskirjan allekirjoittajina on kansanedustajia useista eri puolueista, ja verkoston jäseniksi voivat liittyä muun muassa kansanedustajat ja heidän avustajansa.

Verkoston tarkoituksena on ylläpitää perinteistä avioliitto- ja perhekulttuuria, tukea siihen liittyvää lainsäädäntötyötä sekä luoda edellytyksiä kansanedustajien ja ydinperheiden asioita hoitavien intressiryhmien väliselle yhteistyölle. Familia-verkoston puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Antero Laukkanen.

Miksi Familia-verkosto nähtiin tärkeäksi perustaa, puheenjohtaja Antero Laukkanen?

– Yleinen käsitys perinteisen avioliiton merkityksestä yhteiskunnalle on Suomessa hämärtymässä. Sen sijaan, että keskittäisimme voimamme vastustamaan yhteiskunnallisessa keskustelussa esimerkiksi sukupuolineutraalia avioliittonäkemystä, haluamme keskittyä vahvistamaan miehen ja naisen välistä avioliittoa. Eduskunta on tähän erinomainen paikka.

 
Mitä ovat ne ydinperheiden asioita hoitavat intressiryhmät, joiden kanssa aiotte tehdä yhteistyötä?

– Niitä ovat ne etujärjestöt, jotka tukevat näkemystä miehen ja naisen välisen avioliiton erityisestä merkityksestä. Tällaisia ovat muun muassa Aito avioliitto ry sekä perheja avioliittotyötä tekevät toimijat.


Millaisia mahdollisuuksia verkostolla on vaikuttaa ajamiinsa asioihin?

– Familia-verkosto toimii eduskunnassa päätöksenteon ytimessä, ja verkoston perustajat ovat usean eri puolueen kansanedustajia. Heidän kauttaan voimme laajalla rintamalla vaikuttaa perhelainsäädäntöön. Voimme järjestää myös aiheeseen liittyviä asiantuntijaseminaareja.

– Pidän tärkeänä, että me kristityt otamme laajasti käyttöön kaikki ne vaikuttamisen mahdollisuudet, jotka eduskunnassa on. Yhteiskunnallisesti miehen ja naisen välinen avioliitto on erityinen ja ainutlaatuinen ihmissuhde, jonka merkitys yhteiskuntaa pystyssä pitävänä voimana sekä lapsen kehitykseen vaikuttavana tekijänä on kiistattoman arvokas

UUTISET