Lapset liikkeellä

Ristin maa -konserteissa yhdessä lasten kanssa laulavat myös isät ja äidit. Kuva Peräseinäjoelta.
Ristin maa -konserteissa yhdessä lasten kanssa laulavat myös isät ja äidit. Kuva Peräseinäjoelta.

Monilla paik­kakunnilla toimii pieniä Jippii-kuo­roja. Kun nämä eri kouluissa, seurakunnis­sa ja kirkoissa toimivat lapsikuo­rot tulevat yhteen omien ohjaa­jiensa kanssa, syntyy iso Jippii-kuoro, keltapaitainen joukko, joka vie iloisesti evankeliumia eteen­päin. Kun tähän joukkoon liittyy vielä kymmeniä muusikoita ja ne­lisenkymmentä King´s Kids -lap­siryhmää, jotka tanssivat Jippii-laulujen tahdissa, koko Suomes­sa kajahtaa ristin sanoma. 

 

Näky ja tehtävä on yhteinen: kaikkien lasten on saatava kuul­la Jeesuksesta, ja lapset ovat juu­ri sopivia ilosanoman levittämi­seen. Juuri tästä Ristin maa -kier­tueessa on kyse. 

 

 

Maakunnallisia tapahtumia

Kiertue toteutetaan pääasias­sa maakunnallisesti. Esimerkik­si Pohjanmaan Jippii-kuorot ja King’s Kids -ryhmät järjestävät vuoden aikana noin 12 Ristin maa -tapahtumaa Pohjanmaalla. Uu­denmaan, Lapin ja Savon kuorot konsertoivat omissa maakunnis­saan, ja muissa maakunnissa teh­dään samoin.

 

Avuksi mennään sinne, missä omia kuoroja ei vielä ole. Näin on mahdollista järjestää viisikin Ris­tin maa -konserttia jopa saman viikonlopun aikana. Näin tehtiin vappuna Toholammilla, Kemijär­vellä, Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä. 

 

Esimerkiksi Nummelassa jär­jestetään joka viikko rukouskokous Jippii-lapsityön ja Ristin maa -kiertueen puolesta. Jiippii-työn johto toivookin, että tällai­sia rukousryhmiä syntyisi kaik­kiin seurakuntiin, sillä rukoustu­ki on tärkeää.

 

 

 

Outi Rossi, Leevi Launonen


Kiertueohjelmaa voi seurata Facebookissa:Yhteystiedot:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ristin maa -kiertueessa minua innostaa eniten kristittyjen yhteys. On todella mahtavaa, kun ai­van kaikenikäiset uskovat vauvas­ta vaariin tulevat eri kaupungeista – jopa eri maista – ja eri seurakun­nista palvelemaan yhdessä Juma­laa ja puhaltamaan yhteen hiileen.

 

Ilona Saarela

King’s Kidsien valtakunnallinen koordinaattori

 

 

 

Yksi hauska tapaus on jäänyt kiertueelta mieleen. Olin laittanut konserttiohjelmaan yhdeksi esi­laulajaksi Sofian. Asiasta olin so­pinut tytön äidin kanssa. Kuoron­johtajat eivät tunteneet vielä tuol­loin kaikkia solisteja. Kun laulun vuoro tuli ja solisti kutsuttiin esiin, esille tulikin toinen Sofia – tyttö, joka ei ollut laulanut ison ylei­sön edessä koskaan aikaisemmin. Laulu meni kuitenkin oikein su­loisesti. Jälkeenpäin tytön mum­mi ihmetteli, kuinka me olimme tulleet ajatelleeksi juuri tätä Sofi­aa laulajaksi. Eihän hänen pitänyt alun perin olla konsertissakaan mukana.

 

Riitta Roininen

Erityisopettaja

Rautavaara

 

 

 

Vappuaattona Toholammil­la väkeä oli koko Keski-Pohjan­maalta liikuntasalin täydeltä. Ta­pahtumaa järjestämässä olivat luterilainen seurakunta, baptisti­seurakunta sekä lähialueen hel­luntaiseurakuntia. Esiintyjiä oli satakunta ja kuulijoina nelisensa­taa ihmistä pienessä noin 3 400 asukkaan kunnassa. Kannatti nähdä vaivaa ja liikahtaa parilla bussillisella Etelä-Pohjanmaalta.

 

Minna Pollari

Pohjanmaan Jippii-koordinaattori

Kauhava

 

 

 

Ristin maa -konserteissa on sel­keä evankeliumi ja monet pyytä­vät Jeesusta sydämeensä. Jeesus voi antaa meille synnit anteeksi ja ihan puhtaan sydämen. Mielestä­ni Ristin maassa on kyse pidem­mästä juoksusta kuin vain tästä konserttivuodesta. Kyllä mua in­nostaa tää musiikki ja hyvät sanoi­tukset, sävellykset ja sovitukset. Näihin lauluihin ei kyllästy.

 

Tuula Rahikainen

Kuoronjohtaja ja musiikinopettaja

Helsinki
22/2017

UutisetNoin joka kolmas suomalainen on selkeän uskonnollinen, ja monia muitakin uskonasiat kiinnostavat.
PääkirjoitusReformaation merkkivuosi haastaa seurakuntia ja seura­kuntaliikkeitä tarkastelemaan omia juuriaan. Se haastaa myös tunnistamaan sen kokonaistarinan, joka on muovannut yksittäi­sistä seuraku...
Miten onRistin Voitto -lehden numeron 22/2017 saa myös moni sellainen henkilö, joka ei ole vielä lehden tilaaja. Ristin Voiton pai­nosmäärä on huomattavasti suurempi ta­vanomaiseen viikkopainokseen...
UutisetTurun Kirkkopäivillä oli mahdollisuus tutustua luterilaisen kirkon toiminnan lisäksi kristillisten perinteiden kirjoon.
UutisetVastaanottokeskus loppuu Keuruulla, mutta maahanmuuttajatyö jatkuu paikkakunnalle jäävien parissa ystäväperiaatteella.
UutisetToukokuussa Jyväskylän kristillisellä koululla vieraili opettajavieraita eri maista. Koulun innovatiiviset otteet opetuksessa ovat kiinnostaneet jo aikaisemmin maailmalla.

– Oppilastutkimuksiin...
UutisetAikamediassa lehtien toimittajana ja kirjallisuuden kustannustoimittajana työskennellyt Elina Rautio on nimitetty 1.6.2017 alkaen Aikamedian aikakauslehtien toimituspäälliköksi. Hänen ensisijais...
UutisetKirkolliskoulutuksessa esitellyn ja hyväksytyn raportin mukaan kanttoreiden koulutus ja työllisyys ovat haasteiden edessä.

Tampereella ja Oulussa lakkautettujen ammattikorkeakoulupohjaisten kan...
UutisetKuopion Eelimtemppeli täyttyi helatorstaina 25. toukokuuta ih­misistä, jotka juhlivat 90 vuotta täyttävää seurakuntaa ja muiste­livat sen tärkeää merkitystä sekä itselleen että koko Suomen...
UutisetSiirtolaisseurakuntien prosessit etenevät Suomessa. Eri kansallisuudet muodostavat omia ryhmiä ja osa nuorista kristityistä on kasvamassa johtajuuteen.
UutisetKaksi pohjoiskorealaista kristit­tyä vieraili Suomessa 19.–23. tou­kokuuta. Marttyyrien Ääni -järjes­tön isännöimät Hae-Young Park ja Ji-Yea Kim kävivät Numme­lan, Karkkilan ja Myyrmäen hel­...
Uutiset
Laajan hengellisen toiminnan parissa tapahtuu väistämättä yli­lyöntejä, joskin myös alilyöntejä, kolumnisti Jari Lindroos kirjoit­ti Suomen Viikkolehdessä.

– Yk...
UutisetEvankelisten seurakuntien nuor­ten aikuisten niin sanottu Y-suku­polvi, eli noin 20–35-vuotiaiden ikä­luokka, pitää yhä suurelta osin kiin­ni konservatiivisista arvoista, mutta sosiaalisissa...
UutisetKristinusko tekee paluuta Eurooppaan uskoon tulleiden muslimien kautta. Samalla kun kantavä­estö unohtaa isiensä uskon, uskoon tulleet maa­hanmuuttajat Syyrian, Irakin ja Afganistanin ta­pa...
UutisetPresidentti Donald Trumpin vierailu Saudi- Arabiassa ja Israelissa sai useat kristityt johtajat kommentoimaan asiaa myönteisesti.


– Puhumalla totuudenmukaisesti...
UutisetEteläintialainen pastori John Muller ja hänen esikoistaan odottava vaimonsa menettivät toukokuussa tuhopoltossa kotinsa ja kirkkonsa. Ilkityö tapahtui Tamil Nadun osavaltiossa, Attipatun kylässä Mulle...
MielipideKatselin YLE TV1:n keskuste­luohjelmaa Vihapuhe ja sananva­paus. Se oli mielestäni tosi hyvä, ja se kannattaisi katsoa niidenkin, jotka eivät ole sitä nähneet.


Ohjel...
MielipideJanne Saarela kysyy (RV 18), osaammeko lukea luomiskerto­musta kuten sen ensimmäiset lu­kijat.


Saarelan mukaan Genesiksen ”luomiskertomus kuvaa maail­man [sic]...
MielipideTerho Miettisen ja Raija Pellin kirjoittama kir­ja Harhaanjohta­jat – vahvassa us­kossa (Docendo 2017) on saanut kritiikkiä usealta Helluntaikirkon sisällä vaikuttavalta henkilöltä. Kirjaa o...
MuutYksi syy aikamme vapaakris­tillisyyden heikkoon vaikutuk­seen lienee se, että kristillinen usko näkyy harvoin ulospäin. Tiukat nutturat ja muut herä­tyskristityn tunnusmerkit ovat onneksi j...
KolumniKuuntelin puolella korvalla lastenohjelmaa, jota lapsenlapset katselivat olohuoneessa. Tarinassa toinen toistaan erikoisem­mat animaatiohahmot lausuivat loruja, halliten taikasanalla tuulta,...
MuutHenkien erottamisen lahjasta on monenlaisia käsityksiä. Miten voisimme käytännössä palvella tässä lahjassa?
MuutEnsin pitäisi määritellä, mitä menestyminen tar­koittaa ja mitä se ei tarkoi­ta. Yleisesti ottaen menestymisel­lä tarkoitetaan uralla etenemistä, suuremman suosion saamista, ta­loudellisen a...
ArtikkelitKokemuksella on ollut ja on edelleen iso painoarvo helluntai­laisessa hengellisyydessä ja teo­logiassa. Tämä on tullut esiin eri­tyisesti siinä, että pelastuksen kokemuksellisuutta ja hengel...
MuutToisen Pietarin kirjeen kirjoit­taja maalaa dra­maattisen ku­van siitä, kuinka luomakunta tuhoutuu Jeesuk­sen paluun yhteydessä (2. Piet. 3:7, 10–11). Paavali sen sijaan puhuu luomakunnan va...
PikavisiittiJuhannuskonferenssissa Laura Siltala aikoo tutustua niin moneen ihmiseen kuin mahdollista.
MuutÄidinkielen merkitys kirkas­tui Suomen Wycliffen toimin­nanjohtaja Hannu Sorsamolle raamatunkäännöstyössä Ka­merunissa (seurakuntalainen. fi, 22.5.).Kristillisissä seura...
UutisetJippii-kuorolaiset vievät iloisesti evankeliumia eteenpäin, koska kaikkien on saatava kuulla Jeesuksesta
MuistollePekka Keinänen syntyi 17. ke­säkuuuta 1947 Augusti ja Sirkka Keinäsen perheeseen neljäntenä poikana. Sisaruksia oli loppujen lopuksi kahdeksan.


Lapsuutta varjostivat...
MuistolleRauno Soininen kuoli pitkälli­sen sairauden murtamana 4. päi­vä huhtikuuta. Hän oli 80-vuoti­as, syntynyt Turussa 25. elokuu­ta 1936.


Raunon ollessa kahden vuode...
MuutKirjailija Jukka Mäkinen lähti selvittämään, miten uskovat sotilaat toimivat rintamalla vakaumuksensa tähden isänmaatamme puolustaen.
Ristin Voiton verkkosisältö nyt Ajassa-lehdessä – diginäköislehti päivittyy toistaiseksi tutulle paikalle ristinvoitto.fi:hin
Seurakunnat: Maksukorttidiakonian myötä keskustelut ovat muuttuneet syvällisemmiksi
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan