”Käteeni tartu, on tiemme yhteinen”

Kehitysvammaiset tapasivat Lahdessa

Kehitysvammaiset kantoivat itse vastuuta jumalanpalveluksen ohjelmasta. Kuvassa Einari Hämäläinen (vas.), Sinikka Haanpää ja Eeva Kiuru avustamassa Anniina Heinälää havainnollistamalla hänen saarnaansa. Kuva: Osmo Järvinen
Kehitysvammaiset kantoivat itse vastuuta jumalanpalveluksen ohjelmasta. Kuvassa Einari Hämäläinen (vas.), Sinikka Haanpää ja Eeva Kiuru avustamassa Anniina Heinälää havainnollistamalla hänen saarnaansa. Kuva: Osmo Järvinen

Sunnuntai 29. huhtikuuta oli jännittävä päivä mo­nelle kehitysvammaisel­le eri puolilla Suomea. Edessä oli matka Lahteen kehitysvammais­ten yhteiseen jumalanpalveluk­seen. Kaukaisimmat vieraat tu­livat Turusta, josta 13 hengen joukko kehitysvammaisia sekä heidän avustajiaan lähti liikkeel­le jo kuudelta aamulla. Pääkau­punkiseudulta Lahteen saapui 20 hengen ryhmä ja Porvoosta vielä oma pieni joukkonsa.

 

Mukana jumalanpalvelukses­sa oli myös isäntäseurakunnan Käsi Kädessä -kerhon väkeä. Sel­laisiakin lahtelaisia tuli paikalle, jotka eivät olleet vielä aiemmin osallistuneet Lahden helluntai­seurakunnan kehitysvammais­työhön.

 

Yhteensä jumalanpalveluk­seen osallistui noin 60 kehitys­vammaista ja heidän avustajaan­sa. Lisäksi paikalla oli seurakun­nan muuta kokousyleisöä.

 

Monet osallistujat olivat pu­keutuneet värikkäisiin Käsi Kä­dessä -paitoihin. Tilaisuuden alussa oli aistittavissa jännit­tynyttä tunnelmaa, kun kauan odotettu tapahtuma oli käsillä.

 

 

Evankeliumin ytimessä

Tilaisuuden juontanut pasto­ri Tino Varjola muistutti Jee­suksen antamasta esimerkistä: hän kohtasi aikanaan kaikenlai­sia ihmisiä ja huomioi erityises­ti sairaat, köyhät ja vammaiset. Jumalanpalveluksessa oltiin siis evankeliumin ytimessä.

 

Lahden kehitysvammaisten ryhmä lauloi Käsi Kädessä -työn tunnuslaulun ”Käteeni tartu, on tiemme yhteinen” sekä monelle kehitysvammaiselle tutun ja rak­kaan laulun Jumalan kämmenel­lä. Koko yleisö pääsi leikkimään ja laulamaan mukana. Rumpa­lina toimi kehitysvammainen Riku Mustaparta.

 

Kehitysvammaistyö on usein yhteiskristillistä, ja osoitukse­na siitä Hämeen kehitysvamma­työn pappi Jenni Jaakonsaari toi tilaisuuteen tervehdyksensä. Jaakonsaari luki tekstinsä selko­raamatusta ja puhui kodin mer­kityksestä sekä taivaan kodista, johon olemme kaikki matkalla.

 

Turun Käsi Kädessä -ryhmä lauloi taivaallisesta voimasta, joka on yliluonnollinen ja muuttumaton.

 

 

Saarnan havainnollistamista

Tilaisuuden saarnan piti erityis­luokanopettaja Anniina Heinä­lä Tuusulasta. Saarna käsitteli Joosuan jäähyväispuhetta, ja se oli havainnollistettu monipuoli­sesti. Saarnan ydinsanoma tuli esiin myös kuvien ja selkokielen avulla. Sormetkin otettiin mu­kaan, jotta muistettaisiin neljä tärkeää asiaa Joosuan puheesta.

 

Viimeiseksi kolme Lahden Käsi Kädessä -kerholaista tuli lavalle. He näyttivät vielä esi­neiden avulla ja konkreettisesti toimien, mitä Joosuan puhees­ta voi oppia. Raamatut muis­tuttivat Jumalan laista, ja rakas esine muistutti Jumalan hyvis­tä töistä.

 

Ja samalla kun puhuttiin siu­nauksesta, myös siunattiin käy­tännössä toinen toisiamme. Hyvästä havainnollistamisesta hyötyi koko yleisö, eivät vain ke­hitysvammaiset.

 

 

Käsi Kädessä -työ laajenee

Yhteisen jumalanpalveluksen jälkeen Lahden helluntaiseura­kunta tarjosi kehitysvammaisille ja heidän avustajilleen mait­tavan lounaan ja kahvit. Lisäksi alakerrassa järjestettiin vielä Käsi Kädessä -väen oma tilaisuus, jos­sa eri puolilta Suomea tulleet kehitysvammaiset saivat esiintyä.

 

Kehitysvammaistyötä teh­dään kesäisin IK-opiston leireillä sekä paikallisesti Turussa, pää­kaupunkiseudulla ja Lahdessa. Toiminta on levinnyt viime ai­koina myös uusille paikkakunnille, kuten Keuruulle ja Porvoo­seen, jossa on aloitettu kehitys­vammaistyötä.

 

Monilla on kokemus, että vammaisten parissa toimimalla oppii itse enemmän kuin heille voi antaa.

 

 

Marjukka Anttila
19/2018

UutisetMari Vesinin haave äitiydestä toteutui adoption myötä.
PääkirjoitusÄidin rakkaudessa on häivähdys Jumalan rakkaudesta, joka on luonteeltaan epäitsekästä ja uhrautuvaa. Äiti on valmis lait­tamaan lapsen edun oman etunsa edelle, ja hän tekee kaikkensa lapsen...
Miten onJerusalem on jälleen maailmanpoliittisen huomion kohteena. Sen myötä myös monet eskatologiset ja missiologiset kysymykset ovat nousseet taas esiin. Fidassa on kuiten­kin ihmetelty joitakin...
UutisetKäyttökelpoiselle työvälineelle etsitään nyt kehittäjiä. Vapaakirkko on kaventamassa omaa johtorooliaan.
UutisetIK-Opiston ensimmäinen pitkä terapeuttisen sielunhoidon kou­lutus, TESIKO, on tullut päätök­seensä. Yksitoista opiskelijaa sai 2,5-vuotisen urakan valmiiksi huhtikuun lopulla.
...
UutisetHelatorstaina vietetään Jee­suksen taivaaseenastumisen muistoksi. Päivää vietetään 40 päivää pääsiäisen jälkeen, tänä vuonna torstaina 10. toukokuuta.

Helatorstai onkin...
UutisetKäsi Kädessä -ryhmät olivat toteuttamassa Lahden helluntaiseurakunnan jumalanpalvelusta.
UutisetKiteen helluntaiseurakunta jär­jesti huhtikuussa alueen venäläi­sille suunnatut kaksi konserttia, jossa esiintyi petroskoilainen yh­tye Pakajanije. Konsertit Kiteellä ja Kesälahdella keräsiv...
UutisetKymmenes Fidan Eväät elämään -keräys tuo varoja Irakin ja Kongon lasten auttamiseksi. Kampanjassa on mukana yli 70 seurakuntaa Kolarista Korsoon.
UutisetUusi arkeologinen kaupunkilöy­tö vahvistaa Raamatun kirjoituk­sia kuningas Daavidista. Daavidin historiallinen aitous ja hänen val­takuntansa laajuus on professo­ri Avraham Faustin mukaan k...
UutisetHERÄTYSKRISTITYT muusikot, Syvia Santoro ja Raul Gomez, ovat tehneet Espanjan tämänvuo­tisen euroviisukappaleen. Laulu nimeltä Tu Canción (Sinun laulu­si), kertoo nuoresta rakkaudesta, joka tuntuu...
UutisetSyyrialaiset Radwon ja As­maa Alajrab ovat elävä esimerk­ki Jumalan johdatuksesta. Muslimipariskunta pakeni sisällissotaa Jordaniaan ja tutustui pakolaislei­rillä kristittyihin, jotka makso...
KolumniSinua suojelin sydämeni alla kaikki ne pitkät kuukaudet. Isäsi tiesi jo varhain, että tyttö siellä kasvaa. Prinsessa, tähtisilmä, sydämen aarre. Niin hän sinua kutsui, kun lopulta synnyit. E...
Yhdysvaltalainen kristit­ty filosofi C. Stephen Evans on yksi niistä, joiden korkea­tasoinen ja analyyttisen poh­diskeleva lähestymistapa kristinuskoon liittyvistä ky­symyksistä on nyt suome...
ArtikkelitÄsken julkaistussa Turun yli­opiston oikeustieteellisen tiede­kunnan, Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin ja Yhdenvertai­suusvaltuutetun tutkimuksessa vertailtiin irakilaisia turvapaikan­ha...
PikavisiittiPerhekerhoa organisoiva Elisa Harju juttelee Jumalalle pitkin päivää. Vapaa-ajalla Harjut menevät saunaan.
Muut”Hulluina meitä pidettiin”, muistelee Virpi Ali-Haapala perheyritys Finn Springin al­kua (Sanansaattaja 9/2018).
– Uskallus yrittämiseen on täytynyt olla, mutta se ei tar­koita s...
MielipideOn kulunut yli puoli vuotta siitä, kun uutisissa kerrottiin, että Hol­lywood-moguli Harvey Wein­stein oli ahdistellut ja raiskannut useita ihmisiä. Tästä alkoi lumi­pallo vyöryä. Lukemattoma...
MielipideKuoromusiikki-ih­misenä harkitsin toisenkin kerran tämän mielipide­kirjoitukseni ot­sikkoa ja sen sovinnaisuutta asi­ani esittämiseen, mutta valitsin sen silti.

Hellunt...
MuutKristittyjen yhteisistä vappumarsseista on vuosien saatossa muodostunut yksi Suomen suurimpia rukoustapahtumia.
MuutMax Chismon on kansainvälinen lähetysvaikuttaja, jonka kehittämä koulutus on saanut seurakunnat liikkeelle eri puolilla maailmaa. Toukokuussa hän on tulossa Suomeen.
MuutAnna Jarvisin äidin kuolema vuonna 1905 sai hänet vakuuttumaan, että äitien asemaa yhteiskunnassa tuli parantaa.
Ristin Voiton verkkosisältö nyt Ajassa-lehdessä – diginäköislehti päivittyy toistaiseksi tutulle paikalle ristinvoitto.fi:hin
Seurakunnat: Maksukorttidiakonian myötä keskustelut ovat muuttuneet syvällisemmiksi
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan