Evankeliointi syventää ystävyyttä

Maallistumiskehitys avaa uudenlaisia ovia evankelioinnille. Näin teologian maisteri Ilkka Kujala päätyi toteamaan tutkittuaan gradussaan evankeliointia. Havainto yllätti hänet.

– Sekularisaation myötä yksilön merkitys korostuu ja spirituaalinen uskonnollisuus yleistyy. Henkilökohtainen usko tulee tärkeämmäksi. 

– Tämä avaa kristityille mahdollisuuden puhua Jeesuksesta ja uskosta. 

– Yksilöt ovat avoimia miettimään ja keskustelemaan, mitä juuri he ajattelevat kristinuskosta ja mitä esimerkiksi Jeesus heille merkitsee. Hengelliset asiat kyllä kiinnostavat, kunhan niistä jutellaan arkisesti ja omakohtaisesti, mutta ilman paasaamista.

Osana tutkimustaan Kujala perehtyi ystävyysevankeliointiin sekä haastattelujen kautta että omakohtaisesti havainnoimalla.

– Keskusteluissa, joita kävin omien ystävien ja muidenkin kanssa, korostui se, että monilla on hengellisiä ajatuksia ja pohdintaa. 

Ihmisillä on tarve syvään yhteyteen toisten kanssa. Myös hengelliset kohtaamiset mahdollistuvat tätä kautta.

– Sellaista sydämen puhetta toiselle. Se edellyttää, että uskaltaa astua syvemmälle keskustelun tasolle. 

Gradussaan Ilkka Kujala tutki, miten uskonnollisuuden muutos näkyy Evankeliointi Elämäntapana ry:n järjestämällä XEE-ystävyysevankeliointikurssilla. Evankeliointi ei valikoitunut Ilkka Kujalan tutkimusaiheeksi sattumalta. 

– Kyllä se lähti ihan itsekkäistä intresseistä, Kujala naurahtaa. 

– Halusin ymmärtää, miten voisin kertoa Jeesuksesta ymmärrettävästi ystävilleni ja läheisilleni ja myös omassa työssäni eli evankelis-luterilaisen kirkon pappina. 

Kujala kertoo olleensa aiemmin turhautunut siihen, miten hän näki evankeliointia usein toteutettavan. Seurakuntien evankeliointitilaisuudet tai katuevankeliointi – josta hänellä itselläänkin oli kokemusta – eivät yksin riittäneet.

Ystävyysevankelioinnissa Kujala näkee paljon potentiaalia. XEE-kurssi tarjosi tähän myös toimivia työkaluja. 

– On ollut itsellekin helpottavaa löytää sellainen tapa kertoa uskostaan, joka ei ole Raamatulla päähän lyöntiä tai moralisointia. 

– Usein kun on käyty läpi evankeliumi ja jaettu omasta uskosta, niin ystävyyssuhde syvenee. 

Nykyisessä työssään Verkosto-jumalanpalvelusyhteisön pappina ja luovana tuottajana 

– Kutsumukseni pappina on tehdä Jeesusta tunnetuksi ymmärrettävällä tavalla. 

Yksi väline tähän ovat dokumenttifilmit. Tuotantoja on suunnitteilla myös täksi kesäksi. 

 Uutiset
25/2020

UutisetKristittyjen vainot ovat pandemian aikanakin jatkuneet ja paikoin jopa voimistuneet. Muun muassa Intiassa on nähty rajuja hyökkäyksiä kristittyjä vastaan. Vainoa kokevat sekä syntyperäiset kristit...
UutisetMaallistumiskehitys avaa uudenlaisia ovia evankelioinnille. Näin teologian maisteri Ilkka Kujala päätyi toteamaan tutkittuaan gradussaan evankeliointia. Havainto yllätti hänet.
– Seku...
Ristin Voiton verkkosisältö nyt Ajassa-lehdessä – diginäköislehti päivittyy toistaiseksi tutulle paikalle ristinvoitto.fi:hin
Seurakunnat: Maksukorttidiakonian myötä keskustelut ovat muuttuneet syvällisemmiksi
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan