”Yhdessä on kiva tehdä”

Eväät elämään innostaa eri-ikäisiä toimimaan

Helsingin Lähetysseurakunnan iloinen tiimi valmistautuu keräykseen. Helsinkiläinen Mia Ruohotie (3. oik.) on ensimmäistä kertaa mukana. - On mukava antaa aikaa tärkeän asian  hyväksi, hän hymyilee. Kuva: Jukka Kakriainen
Helsingin Lähetysseurakunnan iloinen tiimi valmistautuu keräykseen. Helsinkiläinen Mia Ruohotie (3. oik.) on ensimmäistä kertaa mukana. - On mukava antaa aikaa tärkeän asian hyväksi, hän hymyilee. Kuva: Jukka Kakriainen

Mia Ruoho­tien ja Helsin­gin Lähetys­seurakunnan 20 hengen ke­räystiimin voi pian nähdä kaduil­la oranssit keräysliivit yllään. Tii­mi jalkautuu lippaineen eri puolil­le pääkaupunkiseutua lähetystyön hyväksi.

 

– Lapset ovat kriisialueilla kaik­kein heikoimmassa asemassa. Kun osallistun keräykseen, voin vaikut­taa näiden lasten elämään, Ruoho­tie kertoo.

 

– Lapsissa on tulevaisuus, kah­den lapsen äiti ja viiden lapsenlap­sen isoäiti Raili Pohjasmäki jat­kaa.

 

Hän lähtee keräämään äitien­päivän alla.

 

– Me elämme hyvinvoinnin kes­kellä. Irakissa perheet kärsivät val­tavasti. Kun annan muutaman tunnin omasta ajastani, voin hel­pottaa jonkun toisen elämää. Sa­malla kannan näitä ihmisiä omal­la tavallani Jumalan eteen.

 

 

Myös turvapaikanhakijoita mukana keräämässä

Suomesta turvapaikkaa hake­va kristitty Amin (nimi muutet­tu) osallistuu keräykseen, koska hän haluaa tukea Fidan työtä koti­maansa Irakin hyväksi.

 

– Lasten tappamiseen ei ole mi­tään syytä. Lapset tarvitsisivat pal­jon rakkautta ja mahdollisuuden leikkiin. Kristittyinä meidän tehtä­vämme on auttaa.

 

Amin tuli Suomeen yhdeksän kuukautta sitten. Hänen äitinsä sairastui kemiallisen hyökkäyksen seurauksena, ja isä menetti jalkan­sa sodassa. Nyt molemmat van­hemmat ovat kuolleet.

 

Mosulissa kuvattu keräysvideo kosketti Aminia.

 

– Arvostan todella paljon sitä, että suomalaiset haluavat auttaa Irakia. Fida välittää niistä ihmisis­tä, joilla on todella vaikeaa.

 

Amin ja hänen irakilaiset ystä­vänsä keräävät Lähetysseurakun­nan tiimissä yhdessä suomalais­ten kanssa.

 

 

Jokelassa kuullaan pakolaisten tarinoita

Jokelan Uniikkitehtaassa järjeste­tään 23. toukokuuta tarinakonsert­ti. Sisustusliikkeen tilat muovau­tuvat viihtyisäksi kahvilaksi, jon­ne on helppo pysähtyä viettämään iltaa. Konsertissa kuullaan Anssi Tiittasen musiikkia ja tarinoita pa­kolaisleireiltä. Äänen saavat naiset ja lapset, joiden parissa Fidan Kat­ja Köykkä on työskennellyt Lähi-idässä.

 

Kristityt yrittäjät ja ystävykset Mari Lehtonen ja Kati Punju ko­kevat, että keräystapahtuma sopii Uniikkitehtaaseen varsin hyvin. Liike tunnetaan kylällä muutenkin kristillisistä arvoista. Meikkipus­seissa on raamatunlauseita ja si­sustustaulun tekstinä voi olla ”God bless this home”.

 

– Kampanjaan on helppo läh­teä mukaan, koska illan sisältö tu­lee valmiina. Tarjoamme vain puit­teet. On ilo olla hyvässä mukana.

 

Uniikkitehdas lahjoittaa osan il­lan myyntituotoista keräykseen.

 

 

Seurakunnan kaikki nuoret mukana

Härmän helluntaiseurakunnan nuoret järjestävät myyjäiset Eväät elämään -keräyksen hyväksi pai­kallisen ruokakaupan aulassa. Nuoret leipovat ja hankkivat ar­pajaisvoittoja myyjäisiä varten. Myös kotiväki on mukana autta­massa. Myyjäisten järjestäminen on aktiivisille, urheilullisille nuo­rille tuttua.

 

Nuorten työ alkoi Härmäs­sä viime syksynä. Nyt siellä on 12 nuoren porukka. Kaikki seu­rakunnan nuoret halusivat tulla mukaan keräykseen.

 

– Kampanjavideo YouTubessa kosketti, yksi nuorista kertoo.

 

– Yhdessä on kiva tehdä, toi­nen lisää.

 

Seurakunnan lapsi- ja nuoriso­työssä toimiva Titta Puhto us­koo, että keräys on hyvä mahdol­lisuus olla mukana lähetystyössä. Myös oman paikkakunnan ihmi­siä voi olla helpompi lähestyä ke­räyksen kautta.

 

Puhto toivoo, että keräyksen avulla voitaisiin vaikuttaa myös ihmisten asenteisiin.

 

– Helposti välitämme vain omista asioistamme. Myös suh­tautuminen maahanmuuttajiin on usein varauksellinen. Haluai­sin kylvää sellaista asennetta, että lähimmäinen on tärkeä.

 

Eväät elämään on Fidan ja seu­rakuntien yhteinen keräyskam­panja, joka toteutetaan 7.–31. tou­kokuuta. Tavoitteena on kerätä varoja konflikteissa traumatisoi­tuneiden lasten hyväksi.

 

Kampanjan avulla tuhannet lapset voivat saada toivon ja tule­vaisuuden. Esimerkiksi 40 eurol­la pakolaislapsi Kongossa pääsee vuodeksi kouluun.

 

 

 

Hannele Kärkkäinen

 

 

Voit osallistua kampanjaan lahjoit­tamalla tai järjestämällä keräys­tempauksen. 20 euron lahjoitus on­nistuu tekstaamalla fida20 nume­roon 16155.
19/2018

UutisetMari Vesinin haave äitiydestä toteutui adoption myötä.
PääkirjoitusÄidin rakkaudessa on häivähdys Jumalan rakkaudesta, joka on luonteeltaan epäitsekästä ja uhrautuvaa. Äiti on valmis lait­tamaan lapsen edun oman etunsa edelle, ja hän tekee kaikkensa lapsen...
Miten onJerusalem on jälleen maailmanpoliittisen huomion kohteena. Sen myötä myös monet eskatologiset ja missiologiset kysymykset ovat nousseet taas esiin. Fidassa on kuiten­kin ihmetelty joitakin...
UutisetKäyttökelpoiselle työvälineelle etsitään nyt kehittäjiä. Vapaakirkko on kaventamassa omaa johtorooliaan.
UutisetIK-Opiston ensimmäinen pitkä terapeuttisen sielunhoidon kou­lutus, TESIKO, on tullut päätök­seensä. Yksitoista opiskelijaa sai 2,5-vuotisen urakan valmiiksi huhtikuun lopulla.
...
UutisetHelatorstaina vietetään Jee­suksen taivaaseenastumisen muistoksi. Päivää vietetään 40 päivää pääsiäisen jälkeen, tänä vuonna torstaina 10. toukokuuta.

Helatorstai onkin...
UutisetKäsi Kädessä -ryhmät olivat toteuttamassa Lahden helluntaiseurakunnan jumalanpalvelusta.
UutisetKiteen helluntaiseurakunta jär­jesti huhtikuussa alueen venäläi­sille suunnatut kaksi konserttia, jossa esiintyi petroskoilainen yh­tye Pakajanije. Konsertit Kiteellä ja Kesälahdella keräsiv...
UutisetKymmenes Fidan Eväät elämään -keräys tuo varoja Irakin ja Kongon lasten auttamiseksi. Kampanjassa on mukana yli 70 seurakuntaa Kolarista Korsoon.
UutisetUusi arkeologinen kaupunkilöy­tö vahvistaa Raamatun kirjoituk­sia kuningas Daavidista. Daavidin historiallinen aitous ja hänen val­takuntansa laajuus on professo­ri Avraham Faustin mukaan k...
UutisetHERÄTYSKRISTITYT muusikot, Syvia Santoro ja Raul Gomez, ovat tehneet Espanjan tämänvuo­tisen euroviisukappaleen. Laulu nimeltä Tu Canción (Sinun laulu­si), kertoo nuoresta rakkaudesta, joka tuntuu...
UutisetSyyrialaiset Radwon ja As­maa Alajrab ovat elävä esimerk­ki Jumalan johdatuksesta. Muslimipariskunta pakeni sisällissotaa Jordaniaan ja tutustui pakolaislei­rillä kristittyihin, jotka makso...
KolumniSinua suojelin sydämeni alla kaikki ne pitkät kuukaudet. Isäsi tiesi jo varhain, että tyttö siellä kasvaa. Prinsessa, tähtisilmä, sydämen aarre. Niin hän sinua kutsui, kun lopulta synnyit. E...
Yhdysvaltalainen kristit­ty filosofi C. Stephen Evans on yksi niistä, joiden korkea­tasoinen ja analyyttisen poh­diskeleva lähestymistapa kristinuskoon liittyvistä ky­symyksistä on nyt suome...
ArtikkelitÄsken julkaistussa Turun yli­opiston oikeustieteellisen tiede­kunnan, Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin ja Yhdenvertai­suusvaltuutetun tutkimuksessa vertailtiin irakilaisia turvapaikan­ha...
PikavisiittiPerhekerhoa organisoiva Elisa Harju juttelee Jumalalle pitkin päivää. Vapaa-ajalla Harjut menevät saunaan.
Muut”Hulluina meitä pidettiin”, muistelee Virpi Ali-Haapala perheyritys Finn Springin al­kua (Sanansaattaja 9/2018).
– Uskallus yrittämiseen on täytynyt olla, mutta se ei tar­koita s...
MielipideOn kulunut yli puoli vuotta siitä, kun uutisissa kerrottiin, että Hol­lywood-moguli Harvey Wein­stein oli ahdistellut ja raiskannut useita ihmisiä. Tästä alkoi lumi­pallo vyöryä. Lukemattoma...
MielipideKuoromusiikki-ih­misenä harkitsin toisenkin kerran tämän mielipide­kirjoitukseni ot­sikkoa ja sen sovinnaisuutta asi­ani esittämiseen, mutta valitsin sen silti.

Hellunt...
MuutKristittyjen yhteisistä vappumarsseista on vuosien saatossa muodostunut yksi Suomen suurimpia rukoustapahtumia.
MuutMax Chismon on kansainvälinen lähetysvaikuttaja, jonka kehittämä koulutus on saanut seurakunnat liikkeelle eri puolilla maailmaa. Toukokuussa hän on tulossa Suomeen.
MuutAnna Jarvisin äidin kuolema vuonna 1905 sai hänet vakuuttumaan, että äitien asemaa yhteiskunnassa tuli parantaa.
Ristin Voiton verkkosisältö nyt Ajassa-lehdessä – diginäköislehti päivittyy toistaiseksi tutulle paikalle ristinvoitto.fi:hin
Seurakunnat: Maksukorttidiakonian myötä keskustelut ovat muuttuneet syvällisemmiksi
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan