Eurooppalaiset luottavat tieteeseen 

Haastatellut ilmaisivat heikon luottamuksensa uskontoon (3,4 asteikolla 1-10) verrattuna lääketieteeseen (8,1). (Shutterstock)
Haastatellut ilmaisivat heikon luottamuksensa uskontoon (3,4 asteikolla 1-10) verrattuna lääketieteeseen (8,1). (Shutterstock)

Tuula Pirinen

Saksan, Ison-Britannian, Ranskan ja Espanjan kansalaiset luottavat tieteeseen aineellisen kehityksen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. BBVA-säätiön tutkimukseen osallistui 1 500 ihmistä jokaisessa maassa, ja heistä 62 prosenttia uskoo, että ”tiede voi antaa vastaukset kaikkiin 21. vuosisadan suuriin ongelmiin", ja 76 prosenttia on sitä mieltä, että tiede "parantaa jatkuvasti ihmisten terveyttä". Monet (72 %) ovat kuitenkin sitä mieltä, että tieteelliselle kehitykselle pitäisi olla ”eettiset rajat”. 

Puolet haastatelluista kertoi, että tieteelliset asiat liittyvät heidän päivittäisiin keskusteluihinsa usein. Tieteellistä tietoa on eniten opiskelijoilla, nuorimmilla ja koulutetuimmilla. Teorioiden pätevyyttä pidetään kuitenkin suhteellisena, sillä 80 prosenttia vastaajista uskoo, että teoria, jota tällä hetkellä pidetään totena, ei ehkä enää ole totta tulevaisuudessa.  

Tutkimus osoittaa myös, että tieteen ja uskonnon välisestä suhteesta vallitsee vahva erimielisyys. 42 prosenttia vastaajista katsoo, että tiede ja uskonto voivat "elää rinnakkain ilman ongelmia", mutta 39 prosenttia on päinvastaista mieltä. Joka kolmannen mielestä tiede ”tuhoaa uskonnollisen vakaumuksen”, mutta enemmistö (51 %) on eri mieltä.
40/201

Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa
"99 prosenttia ihmisistä saavuttamatta" – Euroopan helluntailiikkeiden yhteinen evankeliontikohde vuonna 2024 on Balkan
Kristillisille toimijoille alkaa kertyä kokemusta äppimaailmasta - Hyvä käytettävyys ja jatkuva kehittäminen julkaisijoiden haasteita