Amerikkalaistutkimus: Digitaalinen lahjoittaminen yleistyy

Digitaaliset lahjoittajat ovat avoimia uusille asioille ja luottavat sähköisiin työkaluihin. (Shutterstock)
Digitaaliset lahjoittajat ovat avoimia uusille asioille ja luottavat sähköisiin työkaluihin. (Shutterstock)

Tuula Pirinen 

Teknologian kehitys on muuttanut ja muuttaa edelleen organisaatioiden, kirkkojen ja yksilöiden suhtautumista rahan lahjoittamiseen. Barna Groupin tutkimuksen mukaan jo lähes puolet (44 %) amerikkalaisista tekee lahjoituksensa digitaalisesti.  

Tutkimuksen mukaan seitsemää kymmenestä digitaalisesta lahjoittajasta (69 %) luonnehtii se, että he ovat uteliaita uusia asioita kohtaan, ja se koskee myös uusia lahjoittamisen tapoja. He kokeilevat uutta teknologiaa, uusia laitteita ja palveluinnovaatioita ikätovereitaan todennäköisemmin, ja kun sähköiset lahjoitusmenetelmät edelleen laajenevat ja kehittyvät, he ovat muita todennäköisimmin kiinnostuneita niiden oppimisesta ja käytöstä.  

Digitaaliset lahjoittajat myös pitävät verkossa lahjoittamista turvallisena. Perinteisin tavoin lahjoittavista reilu kolmannes (36 %) sanoo, ettei luota minkäänlaiseen digitaaliseen lahjoittamiseen. He eivät luota siihen, että verkossa tapahtuva antaminen olisi tehokasta ja turvallista, ja he ovat yleisesti epävarmoja myös siitä, meneekö heidän lahjoituksensa perille haluttuun tarkoitukseen. Heidän luottamustaan teknologiaan saattaisi olla mahdollista rakentaa digitaalisten lahjoittajien kokemusten ja suositusten avulla. 
40/201

Toiminnan vilkastumisen myötä yrittäjien maksamat lähetyskannatukset ovat jopa nousussa – Inflaation myötä lähetystyö on kallistunut
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa