Keskiviikko 28. lokakuuta.
Nimipäivää viettää Simo, Simon
Julkaistu 1.2.2019 11:19

Ylimääräinen yhtiökokous päätti osakeannista

Toimitusjohtaja Vesa Halonen esittelee Aikamedian tulevaisuudensuunnitelmia.Aikamedia Oy:n yhtiökoko­us päätti ylimääräisessä yhtiöko-kouksessa lauantaina 26. tammikuuta toteuttaa maksullisen suun­natun osakeannin, jossa lasketaan liikkeelle enintään 1 600 kappa­letta uusia osakkeita. Osakeannin tarkoituksena on laajentaa yhtiön omistuspohjaa ja saada tarvitta­vaa lisäpääomaa taloudellisen ti­lanteen parantamiseksi.

 

Vuoden 2018 toteutunut budjet­ti jäi yli 290 000 euroa miinuksel­le erityisesti monien kertaluontois­ten menoerien johdosta. Yhtiössä onkin käynnistetty yhteistoimin­taneuvottelut 11.1.2019 alkaen. Säästötavoite on noin 70 000 eu­roa vuositasolla. Yhdessä aiempi­en säästö- ja sopeuttamistoimien kanssa sen vaikutusten odotetaan näkyvän positiivisesti alkaneen vuoden taloudessa.

 

Kokouksessa käsiteltiin osake­annin ja yhtiön taloudellisen tilan­teen lisäksi Aikamedian vuosi sit­ten esittelemää toimintastrategiaa.

 

Yhtiön toimitusjohtaja Vesa Halonen koki kokouksen erittäin hyvänä.

 

– Kokouksen monipuolinen ja laaja omistajarakenne sekä keskus­telu laaditusta Aikamedian strate­giasta antoivat vahvan selkänojan operatiiviseen kehittämistyöhön.

 

– Uskon, että helluntailiikkeen omalla kustannusyhtiöllä on muut­tuvassa yhteiskunnassa edelleen merkittävä rooli vahvan hengelli­sen sisällön välittämisessä. Odo­tankin, että seurakunnat, yhteisöt, yritykset ja yksityiset osallistuisi­vat laajasti päätettyyn osakeantiin.

 

Myös hallituksen puheenjohtaja Waltteri Haapala oli tyytyväinen kokouksen antiin.

 

– Olen erittäin tyytyväinen omistajien antamaan siunauk­seen strategiallemme. Osakean­ti on välttämätön pääomien vah­vistamiseksi ja uusien kannattavi­en liiketoimintojen kehittämiseksi, Haapala toteaa.

 

Aikamedian tilanteesta, strategi­asta ja osakeannista kerrotaan lisää seuraavassa Ristin Voitto-lehdessä.

 

 

Petri MäkiläJaa
Satavuotias Savonlinnan helluntaiseurakunta tavoittaa ihmisiä kotikaupungissaan ja maailmalla
Kutsumuksena lähetystyö – Tedderit pääsivät pitkän odotuksen jälkeen lähtemään Etiopiaan  
Åström konsertoi platinalevyn merkeissä
Ihmissuhdeongelmiin haetaan apua 
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!