Maanantai 25. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Paavo, Pauli, Paavali, Paul
Julkaistu 26.1.2018 13:29

Yhä useampi yrittäjä mukana lähetystyössä

Maailmassa on vielä noin 6 500 kansanryhmää, jotka eivät ole kuulleet Jeesuksesta. Tämä tosiasia pitää Bisnestiimin liikkeellä. Kuvassa Pirjo Backman, yksi tiimiläisistä, seurustelee paikallisten uskovien kanssa Thaimaan Phuketissa. Pirjoa kuuntelee muun muassa Phuketiin nepalilaisseurakunnan perustanut Sarah (2. oik.).

"Kun pioneeri lähtee uudelle alueelle, vastaamme vähin­tään vuoden hänen kuluistaan. Usein seurakuntia syntyy jo en­simmäisen vuoden aikana", ha­vainnollistaa Kalevi Kulonpää, pitkän linjan yrittäjä ja yksi Fidan Bisnestiimin perustajista.

 

Bisnestiimi on eräänlainen suomalaisen helluntailähetys­työn erikoistukijoukko. Se syn­tyi 20 vuotta sitten lähetystyön vauhdittamiseksi niissä maail­mankolkissa, joissa Jeesuksesta ei ole vielä kerrottu.

 

Saavuttamattomien kansojen haaste on säilynyt työn johtotäh­tenä koko ajan. Myös ydintiimi on pysynyt suurelta osin ennallaan. Isoin muutos on koettu mukana olevien ihmisten määrässä.

 

– Verkostossa on nykyään noin 400 yrittäjää, ja määrä kas­vaa koko ajan, Kalevi Kulonpää sanoo.Ainutkertainen tehtävä motivoi

Bisnestiimin ideoivat aikoinaan Arto ja Orvokki Sädeaho. Kun Fidan tuolloinen lähetysjohtaja Rauno Mikkonen kannatti ajatusta, tiimi syntyi ja sitä läh­ti luotsaamaan yrittäjäkuusikko, johon Kulonpään lisäksi kuulu­vat Vesku Lehtinen, Kari Back­man, Jari-Pekka Koponen, Kimmo Kestilä ja Ari Tikka­koski sekä hieman myöhemmin mukaan tullut Hannu Suni, joka toimii Bisnestiimin koordinaat­torina.

 

Kalevi Kulonpää muistaa, mi­ten 1990-luvun lopulla ryhmää perustettaessa näky saavutta­mattomista kansoista paloi suu­rella liekillä, mutta sen jakaminen laajemmalle joukolle vei muuta­man vuoden. Vähitellen vuotuis­ten seminaarien ja bisnesaami­aisten kautta tukijoukkoon löysi yhä uusia yrittäjiä.

 

Kulonpään mukaan tiimiä mo­tivoi erityisesti tilaisuus viedä evankeliumia saavuttamattomille kansoille.

 

– Se on se punainen lanka, joka yhdistää tämän joukon. Bis­nestiimi on perustettu tätä silmällä pitäen, ja yrittäjät ovat sii­nä vahvasti mukana.Harvinaista vertaistukea

Historiansa aikana Bisnestiimi on saatellut varovasti arvioiden sato­ja lähettejä työhön saavuttamat­tomien kansojen pariin. Vuosit­tain lähtijöitä on 60–70, tälläkin hetkellä useassa maassa.

 

– Esimerkiksi Keniassa on 42 pioneeria. Lähettejä on myös Etelä-Thaimaassa ja Indonesias­sa. Tänä vuonna tulee kaksi uut­ta maata mukaan, Kulonpää luettelee.

 

Bisnestiimi on yrittäjämäisen toimelias. Saavuttamattomiin kansoihin liittyvissä tarpeissa tut­kitaan mahdollisuudet auttaa. Ai­heen puolesta rukoillaan, kohteet sovitaan Fidan kanssa ja ryhdy­tään toimenpiteisiin.

 

– Tiedotamme tarpeista ver­kostoamme, ja moni yrittäjä halu­aa tulla tukemaan kohdetta, Kale­vi Kulonpää toteaa.

 

Osa Bisnestiimin missiota on myös auttaa äkillisissä tarpeis­sa, joihin seurakunnat eivät sil­lä hetkellä välttämättä pysty vas­taamaan. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi pioneerin äkillinen sairastuminen, joka vaatii nope­aa hoitoa.

 

Verkosto toimii tärkeänä tuki­pilarina myös jäsenilleen.

 

– Vuotuisissa seminaareis­sa on opetusta ja voimme keske­nämme jakaa taakkoja rukoilla.

Liikeseminaareja on pidetty myös eri maissa, joissa on tutus­tuttu kohdemaiden yrittäjiin ja in­nostettu heitäkin lähetystyöhön.

 

Bisnestiimi viettää 20-vuotis­juhlaseminaaria helmikuun alus­sa. Kalevi Kulonpää katselee ku­lunutta kahtakymmentä vuotta kiitollisena.

 

– Voidaan todeta, että olem­me olleet mukana hedelmällises­sä työssä.

 

 

Ruut Ahonen

 Jaa
Karhulan helluntaiseurakunnan pastori Marjaana Rauma: ”Seurakuntien on turhaa kärvistellä yksinään”
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!