Maanantai 25. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Paavo, Pauli, Paavali, Paul
Julkaistu 31.8.2018 12:47
”Laadukasta meininkiä ja opetusta”

YC kokosi 1 000 nuorta

Nuorisotapahtuman täytyy uudistua jatkuvasti, vaikka peruspalikat muistuttaisivat toisiaan vuodesta toiseen. Yksi YC:n tämän vuoden avauksista oli katusählyturnaus. Kuva: Juha LehtonenOlennaista on saada sekä meininki että opetus laa­dukkaaksi. Jos näin on, silloin tapahtuma ei tunnu pai­nottuvan liikaa kumpaankaan suuntaan, IK-opiston nuoriso­toimintojen koordinaattori Tero Järventausta sanoi Youth Ce­lebration -tapahtuman jälkimai­ningeissa.

 

– Mielestäni nyt oli hyvä ta­sapaino.

 

Helluntaiseurakuntien val­takunnallinen nuorisotapahtu­ma järjestettiin toissa viikonlop­puna Keuruulla. Tapahtumassa puhuivat muun muassa nuori­sopastori Dan Blythe Lontoon Hillsong -seurakunnasta sekä Markus Särkkä Kuopiosta.

 

Musiikissa kuultiin artisteja Park7 ja Mikaveli. Lisäksi muka­na oli joukko uudempia artisteja, kuten Mc Oge, John Wang, Ellie, Jodahe ja Jore.

 

 

Isot ja pienet

YC-tapahtuman kokoaa valta­kunnallinen tiimi, jossa on IK-opiston lisäksi edustus eri seu­rakunnista ja Fidasta.

 

– Isojen ja pienten seurakun­tien nuorten tarpeet eivät eroa toisistaan merkittävästi, lapsi- ja nuorisotyöntekijä Niina Män­nistö Alajärven helluntaiseura­kunnasta kuvailee.

 

– Silti olen ilonen siitä, että pienempien paikkakuntien edustus on haluttu mukaan YC-tiimiin.

 

Helluntaiseurakunnissa on viritelty Nuorisotyö jokaiselle -hanketta. Siinä halutaan nos­taa ja luoda nuorisotyötä jälleen kaikkiin seurakuntiin, koska työ on päässyt monilla paikkakun­nilla hiipumaan.

 

 

Kanavat takaisin

Nuorisotyön piirissä on puhut­tu viime vuosina ”fiiliksen” ja sy­vällisemmän opetuksen tasa­painosta. YC:täkin on ehditty epäilemään liiasta tunnelmoin­nista vakavamman rakentumi­sen kustannuksella.

 

– Molemmat palvelevat toisi­aan ja molempia tarvitaan, kun päämääränä on tavoittaa nuoret evankeliumilla, nuorisopastori Joona Salo Tampereelta sanoo.

 

– Tapahtuman ainoat saarnat eivät tule lavalta. Koko tapahtu­man meiningin tulisi julistaa Ju­malan suuruutta ja rakkautta.

 

Myös suunnittelija Leea Miettisen mukaan meininki ja opetus eivät sulje toisiaan pois.

 

– Molemmat kuuluvat nuor­ten elämään, kulttuuriin ja ta­pahtuman sisältöön. Tänä vuon­na tuotiin kanavat takaisin, kos­ka niitä oli viime vuoden jälkeen pyydetty.

 

 

Esimerkkiä nuorille

YC:n osallistujamäärä ylitti muu­taman vuoden tauon jälkeen tu­hannen rajan. Tapahtuma näyt­tää olevan jonkinlaisessa nos­teessa.

 

Yksi YC:n uusista avauksista oli katusählyturnaus. Muutenkin tapahtumaan etsitään nyt uusia elementtejä ja viikonloppua ha­lutaan rikastaa entisestään.

 

– Haluamme vielä vahvem­paa kulttuuria Suomessa tehtä­vän nuorisotyön ylle, jossa YC voi olla yksi suunnannäyttäjä, koordinaattori Juha Lehtonen Fidasta sanoo.

 

– Esimerkiksi sovimme nuo­risopastoreiden kanssa lauan­taiaamuna, että tämän päivän tilaisuuksissa pastorit ovat etu­nenässä ylistämässä ja innol­la mukana opetuksissa. Jos ha­luamme nuorten olevan innoissaan Jeesuksesta, näytetään me heille mallia.

 

YC:ssä on tarkoitus kehittää myös etsivää nuorisotyötä.

 

– Etsimme ja kohtaamme nii­tä nuoria, jotka vain hengailevat jossain, eivätkä tule tilaisuuk­siin, Markus Särkkä kuvailee.

 

 

Anssi TiittanenJaa
Karhulan helluntaiseurakunnan pastori Marjaana Rauma: ”Seurakuntien on turhaa kärvistellä yksinään”
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!