Lauantai 23. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Eine, Eini, Enni
Julkaistu 29.2.2016 20:30

Viholliskansojen uskovat tähtäävät sopuun

Julkilausuman mukaan sopua edistävät ystävystyminen, verkostoituminen, myönteisen palautteen viljely ja yhteinen hengellinen työ, kun se on mahdollista. Ruohonjuuritason yhteyttä on rakentanut jo vuosia uskovista juutalais- ja palestiinalaisnuorista koostuva King's Kids -ryhmä. Kuva: Ruut AhonenKyproksella Israelin messiaaniset juutalaiset suostuivat olemaan kritisoimatta terroria puoltavia palestiinalaiskristittyjä johtajia.” Messiaanisen blogisivuston Roshpinaproject.comin otsikko kuvastaa, kuinka kinkkisistä asetelmista palestiinalaiskristityt ja messiaaniset juutalaiset etsivät sopua ja yhteyttä.

Yhteensä 30 molempien ryhmien edustajaa tapasi toisensa Kyproksen Larnakassa tammikuun lopussa. Nelipäiväinen rukouksen, yhteyden ja oppimisen kokoontuminen synnytti julkilausuman, jossa veljeskansojen uskovat vahvistavat ykseytensä Jeesuksen omina ja kutsuvat myös yhteisöjään liittymään sovintoaloitteeseen.

Tapaamista isännöi Lausannen liikkeen alainen LIRIP (Lausanne Initiative for Reconciliation in Israel/Palestine), joka uskoo, että Kristus-keskeisellä, evankeliumiin perustuvalla sovinnolla on profeetallinen vaikutus alueen konfliktiin. Ensimmäinen osapuolten vastaava tapaaminen pidettiin vuosi sitten Kyproksen Limassolissa.

Tuoreessa kannanotossa juutalais- ja palestiinalaisuskovat sitoutuvat elämään yhteyttään todeksi selkkausten ja jakautumisen keskellä. Samalla siinä pyydetään muiden kansojen uskovilta rukousta ja tukea tavoitteen toteutumiseksi.

Hyvin erilaiset identiteetit

Sekä palestiinalais- että juutalaisuskovat ovat omien kansojensa keskuudessa vähemmistöjä. Molemmat kohtaavat yhteisöjensä epäluuloja ja vihamielisyyttä, mutta ovat uskollisia kansallisille ryhmilleen sekä jakavat niiden pelot, haaveet ja päämäärät.

Larnakan kannanotossa tunnistetaan identiteettieroista juontuvat haasteet.

”Meillä on hyvin erilaisia mielipiteitä maasta ja myös hyvin erilaisia näkökulmia sosiaalisten, poliittisten ja taloudellisten tosiasioiden syihin ––”, julkilausumassa todetaan.

Lausunnon mukaan moni kiistakysymys palautuu noin 100 vuoden aikana tapahtuneisiin asioihin, erityisesti Israelin valtion syntyyn ja sitä edeltäneisiin käänteisiin. Messiaanisille juutalaisille Israelin valtio on merkki Jumalan uskollisuudesta ja palestiinalaiskristityille katastrofi heidän kansalleen.

Lausuma tunnustaa reilusti messiaanisten ja palestiinalaiskristittyjen väliset ristiriidat ja esittää käytännön tapoja etsiä sovintoa, erityisesti  nuoren sukupolven parissa. Sen mukaan etenkin väkivaltaisten yhteenottojen aikana suhteet kärsivät ja tilalle tulevat epäluulot, syytökset ja toisten sanallinen hylkiminen. Kannanotossa korostetaankin, että selkkausten aikana olisi vielä tärkeämpää, että molemmat osapuolet tunnustaisivat niin asentein kuin sanoin yhteytensä Messiaassa.

Tekstissä surraan juutalais- ja palestiinalaisuskovien seurakuntien ja järjestöjen jakautuneisuutta sekä sanoudutaan irti toisten kritisoinnista, epäinhimillistämisestä ja syyllistämisestä. Lausuma päättyy Franciscus Assisilaisen rukoukseen, joka alkaa sanoin ”tee minusta rauhan välikappale”.

Sovinto vaatii avaraa sydäntä

Larnakan lausunto tulee haastavaan aikaan. Messiaanisen Israel Today -lehden mukaan osapuolten jännitteitä ovat viime aikoina kasvattaneet muun muassa palestiinalaiskristittyjen kansainväliselle evankeliselle yhteisölle suuntaamat Christ at the Checkpoint (Kristus tarkastuspisteellä) -konferenssit.

Seuraava konferenssi pidetään maaliskuussa Betlehemissä. Sen esitteessä todetaan muun muassa, ettei pelkkä rotutausta tuo Abrahamin liiton etuja eikä Israelin ja sen miehityksen kritisointia pidä sekoittaa antisemitismiin.

Valtaosa messiaanisista juutalaisista on boikotoinut konferensseja, koska niiden on koettu lietsovan vihaa ja yrittävän mitätöidä Israelin valtio juutalaisena maana. Osa kuitenkin pitää sovintoa näitä ristiriitoja korkeampana päämääränä.

Myös Larnakan lausunnossa huomautetaan, että sovinnon tie vaatii ”anteliasta teologista asennoitumista”, jossa Kirjoituksia vilpittömästi toisin tulkitsevalle annetaan tilaa ja häntä kunnioitetaan.

– Jakamamme usko kutsuu meitä kuuntelemaan, kunnioittamaan ja jopa haastamaan toisiamme Kristuksen kaltaisella tavalla. Se myös pakottaa meitä olemaan sovinnon ja rauhan edistäjiä, sanoo palestiinalaiskristitty tohtori Munther Isaac, toinen aloitteen puheenjohtajista.

Myös messiaanisten juutalaisten puheenjohtajaosapuoli, tohtori Richard Harvey korostaa, että sovinto palautuu Jeesukseen.

– Vain ottamalla vakavasti Jeesuksen käskyn rakastaa vihollisiamme voimme alkaa nähdä hänen evankeliuminsa muuttavan voiman elämässämme ja yhteisöissämme, Harvey toteaa.


Ruut Ahonen

Jaa
Ranska laajentaa tiedonkeruuta maata ehkä uhkaavista yksilöistä – muutos huolettaa evankelisia
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!