Maanantai 18. maaliskuuta.
Nimipäivää viettää Eetu, Edvard
Julkaistu 9.3.2018 14:00

Uusi kummiohjelma Intiaan

Suomalaiset voivat ryhtyä kummeina kohentamaan tämänkaltaisten slummilasten elämää. Hankkeen päätavoite on saada heidät koulutielle, mutta yleensä kummien avusta hyötyy koko yhteisö. Kuva: Fida

”Meillä on hyvät tosi-tv-nä­kymät ker­rostaloasun­tomme ikku­nasta. Yhteen suuntaan näemme yksityisen ”lajittelukeskuksen”, kun yksi perhe kerää kaikenlaista romua ja myy sitä edelleen. Kaup­patavara lajitellaan: muovipullot, pahvit, lasiesineet, muovisäkit, rautaromu… Tämän perheen lap­set ovat ahkerasti mukana työs­sä, joten he eivät kaikki käy kou­lua nuoresta iästään huolimatta, kertoo Udaipurin kummiprojektia Fidan puolesta koordinoiva Rai­ja Harri.

 

Samasta ikkunasta näkyy, mi­ten ihmiset pyykkäävät kadun var­rella ja peseytyvät katottomissa ja ovettomissa kopeissa.

 

– Vähän matkan päässä asuvat varakkaammat kaikkine palvelijoi­neen, Harri kuvaa Intialle tyypillis­tä elintasojen kontrastia.

 

Raija ja Kari Harri asettuivat Udaipuriin muutama kuukau­si sitten. Tuolloin Fidan kumppanikirkko, Filadelfia Fellowship of Churches, oli jo useamman vuoden tehnyt sosiaalista työtä saavutta­mattomien kalbeliya- ja lohar-ro­manien parissa. Myös kummiprojekti oli polkaistu käyntiin pilotti­hankkeena viime vuoden alussa.

 

Kummihankkeen kautta halu­taan parantaa romaniperheiden elinoloja ja saada heidän lapsensa ja ennen muuta tyttärensä koulun­penkille liian varhaisen äitiyden si­jaan. Samalla perheitä on aikomus valistaa lapsiavioliittojen haitoista ja lasten oikeuksista.

 

 

Yhteiskunnan pohjasakkaa

Länsi-intialaisessa Rajasthanin osavaltiossa elää useita romanihei­moja. Fidan kummiohjelma koh­distuu lohari- ja kalbeliya-roma­neihin, joita osavaltiossa on jon­kin tiedon mukaan yhteensä jopa 500 000.

 

Romanit kuuluvat syrjittyyn ala­kastiin. Esimerkiksi kalbeliyat kö­köttävät kastijärjestelmän alim­malla portaalla. He ovat monesti asunnottomia, kantavat rikollisen leimaa, ja heidän tulonsa tulevat romun ja roskan myynnistä. Ai­emmin kalbeliyat olivat kiertäviä esiintyjiä, tanssijoita ja käärmeen­lumoojia, mutta yhteiskunnan muututtua kukaan ei enää käytä näitä palveluja.

 

Fidan aluepäällikkö Jukka Ta­sasen mukaan romanien kurjuu­den kierre alkaa jo lapsuudessa.

 

– Näiltä lapsilta puuttuvat rooli­mallit, joiden ansioista he osaisivat haaveilla paremmasta elämästä. Vanhemmat eivät pidä koulutus­ta arvossa, ja hyvin monelle myös pienet koulumaksut ovat este, jo­ten ilman apua lasten tulevaisuus näyttää melko synkältä.

 

 

Koulutus nostaa kuopasta

Fidan ja sen kumppanikirkon kummiohjelmaan on aluksi otet­tu noin 150 perhettä kuudesta eri slummiyhteisöstä. Kaikkiaan työn vaikutukset ulottuvat jopa yli 5 000 asukkaan elämään.

 

Raija Harri haaveilee siitä, että kummiprojekti auttaisi sekä lap­sia että aikuisia.

 

– Loharikylien naiset ovat käy­tännössä kaikki lukutaidottomia. Kunpa tätä traditiota saisi muu­tettua, hän huokaa.

 

Harrin mukaan projektissa työskentelevät kumppanikirkon edustajat pyrkivät kohentamaan ennen muuta lasten koulutusta.

 

– Työntekijät kannustavat per­heitä kouluttamaan lapsiaan. Sa­malla lapsille pidetään säännöl­listä kerhotoimintaa, jossa he op­pivat terveyskasvatusta käsien ja hampaiden pesusta lähtien. Heil­le opetetaan myös lukutaitoa.

 

Siinä sivussa, toistaiseksi hyvin pienellä liekillä, myös naisille on koetettu viritellä lukutaitoluokkia ja ompelukoulutusta. Kaikki kehi­tys onkin tervetullutta, sillä Uda­ipurin slummeissa jo perusasi­at repsottavat pahasti: puhtaasta juomavedestä on pulaa, puutteelliset käymäläolot aiheuttavat sai­rauksia ja lasten aliravitsemus on tavallista. Juuri siksi kummilap­siohjelma tarjoaa koulutuksen li­säksi lapsille terveydenhoitoa ja puhtauskasvatusta.

 

 

Toimelias kumppanikirkko

Eräs muukin asia loistaa slum­meissa poissaolollaan, nimittäin kristinusko.

 

– Udaipurin romaniväestössä ei ole yhtään kristittyä, Raija Har­ri sanoo.

 

Filadelfia-kirkkokunta on pe­rustanut viime vuosina paljon seurakuntia Pohjois-Intiaan ja erikoistunut saavuttamattomien kansanryhmien tavoittamiseen. Kirkkokunnan vahvasta diakonia­työstä kertoo muun muassa oma sairaala, jossa koulutetaan kyläterveystyöntekijöitä. Filadelfia-kirkkokunta on vahva kumppani, jonka kanssa Fida pystyy vaikut­tamaan tehokkaasti kummiohjel­massa olevien perheiden hyvin­vointiin.

 

Uudessa kummiprojektissa on tällä hetkellä 190 lasta, joista 104 on vielä kummia vailla.

 

 

Ruut AhonenJaa
Mistä löytyisi uusi Kuolemankauppias?
Sydämellä rukous ja kristittyjen yhteys
Roolin avulla ei voi kohdata nuoria
Paikallinen ja valtakunnallinen nuorisotyö kulkevat käsi kädessä
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!