Lauantai 23. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Eine, Eini, Enni
Julkaistu 2.3.2018 11:50

Uudet kasvot ottamassa kopin koulutyöstä

- Kolmen viime vuoden sisällä alueellisten koulutyöntekijöiden joukko on vaihtunut lähes kokonaan, Janne Lahti avaa koulutyön uutta vaihetta. Kuvassa Pälkäneen lukion kolmosluokkalaisia kehitysyhteistyötä ja ihmisoikeuksia käsittelevällä tunnilla.

Helluntaiseurakuntien vuosikymmeniä teke­mä koulutyö käy par­haillaan läpi uudistusprosessia, jossa liikkuvat isot palikat.

 

– Tämä kevät on kiireinen, sil­lä koulutyöntekijöiden sukupol­venvaihdos ja uudet yhteistyömahdollisuudet ovat vauhditta­neet perinteikkään työmuodon valtakunnallisen strategian tar­kistamista, toteaa helluntailiik­keen koulutyötä koordinoivan Hyvä Sanoma ry:n toiminnan­johtaja Janne Lahti.

 

Lahden mukaan koulutyön strategian päivittämisessä kiin­nitetään huomiota erityisesti viestintään, uusiin kouluvierai­luaiheisiin sekä koulutyön tuo­miseen lähemmäksi paikallis­seurakuntien elämää.

 

 

Yhdyshenkilöksi osa-aikainen koulupastori

Osana koulutyön remonttia Hyvä Sanoma ry nimesi helmi­kuun alusta koulutyön yhdyshenkilöksi koulupastori Hen­na Oravan Valkeakoskelta. Tie­to julkaistiin 18.–19. tammikuuta Vilppulan Evankelistakodilla, jonne koulutyöntekijät kokoon­tuivat vuotuisille rukous- ja kou­lutuspäiville.

 

– Henna Oravan nimitys kou­lupalvelun yhdyshenkilöksi otet­tiin vastaan innostuneesti. Hän toimii tehtävässään osa-aikaise­na ja jatkaa samalla nykyistä teh­täväänsä Pirkanmaan maakun­taseurakuntien koulupastorina.

 

Yhdyshenkilön tehtävä siirtyi Oravan harteille pitkään koulu­työtä johtaneelta Leevi Ahopellolta, jonka työsuhde Hyvä Sa­noma ry:n kanssa päättyi viime vuoden lopussa.

 

Oravan tehtäviin kuuluu tuo­reuttaa strategiaa ja viestintää Koulupalvelun ohjausryhmän ja koulutyöntekijöiden kanssa.

 

– Samalla kehitetään uu­sia vierailuaiheita ja panoste­taan toimiin, joilla koulutyö voi­si vakiinnuttaa paikkansa entistä vahvemmin seurakunnan pai­kallisena työmuotona, ohjausryhmää luotsaava Lahti kertoo.

 

 

Globaalit vierailuaiheet kiinnostavat

Vilppulan viikonvaihteessa kou­lutyöntekijöitä valmensi Fidan globaalikasvatuksen uusi koor­dinaattori Ville Saarni. Fidan globaalikasvatus jalkautuu kou­luihin ympäri Suomea nimen­omaan Hyvä Sanoma ry:n koulu­työntekijöiden kautta ja on hyvin suosittu aihe luokkahuoneissa.

 

Globaalikasvatustunneilla pu­hutaan milloin ruokaturvasta, koulutuksen merkityksestä ja milloin ihmisoikeuksista. Täl­lä hetkellä maailmaa avartavia tunteja tarjotaan yhdeksässä eri maakunnassa alakouluista lu­kioihin, ja Fidan globaalikasva­tuksen sisällöt tavoittavat noin 11 000 oppilasta vuosittain.

 

Fida ja Koulupalvelu näkyivät tammikuun lopussa vuotuiseen tapaansa myös Suomen suurim­milla opetusalan Educa-messuil­la, jossa tänä vuonna nostettiin kärkeen juuri globaalikasvatus ja erityisesti upouusi kouluikäisille suunnattu Avun askeleet -mobii­liseikkailu. Muun muassa maa­tietouden ja liikunnan yhdistä­vä sovellus muodostui hittituotteeksi: noin neljäsataa opettajaa kävi tutustumassa siihen messu­jen aikana.

 

 

Ruut AhonenJaa
Ranska laajentaa tiedonkeruuta maata ehkä uhkaavista yksilöistä – muutos huolettaa evankelisia
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!