Keskiviikko 2. joulukuuta.
Nimipäivää viettää Anelma, Unelma, Beata, Beatrice
Julkaistu 7.9.2018 13:48
”YouTube on yksi lähetyskäskyn maailmoista”

Uskovien nuorten tubetus yleistyy

Robert Hakola haluaa Kollektion palvelevan sekä ei-uskovia että uskovia nuoria. - Itselläni palaa sydän siihen, että voisi innostaauskovaisia nuoria lähetystyöhön, hän toteaa. Kuva: Ruut Ahonen

Moni lapsi ja nuori viettää paljon aikaa YouTubessa ja seu­raa sieltä ajanvietevideoita jul­kaisevia tubettajia.

 

– Jo 7-vuotiaat katsovat tubet­tajia. Heistä etsitään roolimalle­ja, sanoo kristillisen UN Kollektion vetäjä Robert Hakola.

 

UN Kollektio on tuore yh­teiskristillinen YouTube-yhteisö, jossa Jeesukseen uskovat nuoret voivat julkaista videoitaan ja ket­kä tahansa nuoret katsella niitä.

 

– Tällä hetkellä suositut tubet­tajat tuovat esiin maallista arvo­maailmaa. Me haluamme tuoda esiin kristillistä arvomaailmaa. Päätavoite on ei-uskovien nuor­ten tavoittaminen, Hakola linjaa.

 

 

Intoa on, taustatuki tarvitaan

Ajatus uskovien tubettajien yh­teisöstä on kytenyt jo pidem­pään. Kuluneena kesänä UN Kollektio lähti lentoon, kun Ha­kola tiimeineen piti sitä esillä eri hengellisissä tapahtumissa.

 

– Vastaanotto oli tosi myön­teinen. Juhannuskonferenssis­sa kävin noin 50 hyvää keskus­telua aiheesta. Muutama tukija­kin saatiin.

 

Tuki onkin tarpeen, jotta tu­betusyhteisö voisi kasvaa ja teh­dä tavoittavan tehtävänsä.

 

Hakolan mukaan monil­la nuorilla on intoa ja taitoa ta­voittaa ikäisiään, mutta heil­tä puuttuu muun muassa tek­nisiä välineitä. Koska YouTube on julkinen areena, myös hen­kisen ja hengellisen huollon on pelattava.

 

– Nuorelle on iso juttu, jos hän kertoo YouTubessa uskostaan. Sieltä tulee vastaan mollausta ja anonyymiä ateistia. Haluamme tukea nuoria tässä.

 

 

Aitous ratkaisee

Tällä hetkellä Kollektion alla on toistakymmentä noin 14–25-vuotiasta tubettajaa eri puolilta Suomea. Mukana on niin hevosharrastajaa, muusikkoa kuin lähetyslapsen kokemuksis­ta kertovaa videontekijää.

 

YouTube-kulttuurissa kaiken ydin on aitous ja jakaminen. Sik­si jokaisessa videossa ei juliste­ta, vaan nuoret välittävät taval­lista elämäänsä katsojille itsel­leen luontevasti.

 

Juuri näin voidaan luoda kat­sojiin kontakti ja vaikuttaa.

 

– Luotan siihen, että tämä toi­mii, kun nuoria vain rohkaistaan olemaan tehtävä kirkkaana mie­lessä ja viemään evankeliumia eteenpäin, Robert Hakola uskoo.

 

 

Kanavan tarjonta kasvaa

Sekä Kollektion taustajärjestöt että mukana olevat nuoret edus­tavat eri hengellisiä yhteisöjä, enimmäkseen helluntai-, vapaa-ja luterilaisia seurakuntia.

 

Uskovaiset Nuoret organi­soi erilaisia käytännön asioita, Missionuoret (YWAM) huoleh­tii tubettajien hengellisestä tu­kemisesta. Avainmedia auttaa hanketta hallinnollisesti ja talo­udellisesti. Medialähetysärjestö on muun muassa avannut työlle maksuviitteen.

 

Tubetusvideoiden lisäksi Kol­lektion pääkanavalla aiotaan jul­kaista jatkossa hengellisiä to­distuksia ja pieniä hartauksia. Loppuvuodesta sinne on tulos­sa dokumentti kesällä toteutu­neesta Eurotour 2018 -aktiosta.

 

Robert Hakolan mukaan ni­menomaan lähetyskäsky on syy YouTubeen hakeutumiseenkin.

 

– Siellä nuoret ovat. YouTu­ben kautta pääsee heidän maail­maansa viemään evankeliumia. Jeesushan käski mennä kaik­keen maailmaan, ja näen, että YouTube on yksi lähetyskäskyn maailmoista.

 

 

Katso uskovien nuorten tubetta­jien videoita YouTubesta hakusa­nalla UN Kollektio.Ruut AhonenJaa
Ugandalainen sheikki menetti poikansa uskonsa vuoksi
”Leirien merkitys vammaiselle nuorelle suuri”
Mariia ja Jüri Aro-Panula: Lasten muutto kotoa herättää iloa ja ikävää
Jumalan äänen kuulemista oppimassa 
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!