Uskonto syynä viharikoksiin

Kuva: Shutterstock

Vuoden 2017 viharikosilmoituk­sista noin viidesosa liittyi uskon­toon tai vakaumukseen. Näin to­detaan poliisiammattikorkea­koulun viharikosraportissa, joka julkaistiin loppuvuodesta.

 

Uskontoon tai vakaumukseen liittyvien viharikosilmoitusten määrä kasvoi lähes 60 prosentil­la edellisvuoteen verrattuna. Po­liisi kirjasi tällaisia viharikoksia kaikkiaan 235 kappaletta, niistä 63 prosentissa teko kohdistui is­laminuskoon, 19 prosentissa kris­tinuskoon tai kristittyihin.

 

Kristinuskoon kohdistuneet epäillyt viharikokset olivat pää­asiassa yksisuuntaisia pahoinpi­telyitä sekä sanallisia loukkauk­sia, uhkauksia ja häirintää.

 

Yleisimpiä viharikoksia olivat vuonna 2017 sanalliset uhkaukset, loukkaukset ja häirinnät.

 

Viharikoksella tarkoitetaan sel­laista rikosta, jonka taustalla vai­kuttavat tekijän ennakkoluulot tai vihamielisyys esimerkiksi uhrin etnistä taustaa tai uskontoa koh­taan. Vuonna 2017 tehtiin vihari­kosilmoituksia myös esimerkiksi vammaisuuteen liittyen.

 

 

Osa viharikoksista jää pimentoon

Kaikkiaan poliisin tietoon tulleet viharikokset lisääntyivät vuonna 2017 kahdeksalla prosentilla. Se, että viharikosepäilyjen määrä kas­voi, selittyy osin sillä, että polii­si käyttää entistä enemmän aikaa netin viharikollisuuden tutkin­taan. Vihaisen nettikirjoittelun li­sääntymisen vuoksi poliisi esimer­kiksi perusti vuonna 2017 erillisen netin vihapuheiden torjuntaan keskittyvän poliisiryhmän.

 

Myös herkkyys ilmoittaa rikok­sista saattaa kasvaa yhteiskunnal­lisen keskustelun seurauksena. ”Ihmiset ovat tietoisempia oikeuk­sistaan, viharikoksista käsitteenä ja myös näin ollen ilmoittavat viha­rikoksista entistä yleisemmin polii­sille”, raportissa todetaan.

 

Suurin osa viharikollisuudesta ei kaikesta huolimatta päädy po­liisin tietoon. Oikeusministeriön vuonna 2016 julkaiseman selvityk­sen mukaan 21 prosenttia häirin­tää tai vihapuhetta vuoden aikana kokeneista ilmoitti siitä jollekin ta­holle. Ilmoittamatta jättämiseen voivat vaikuttaa viharikoksen uh­rin häpeä, epätietoisuus omista oi­keuksista tai epäluottamus poliisia kohtaan.

 

Poliisi on tilastoinut viharikok­sia pariltakymmeneltä vuodelta. Tuona aikana korkein piikki sijoit­tui vuoteen 2015, jolloin poliisille tehtiin viharikosilmoituksia 1 250. Tämä oli peräti 53 prosenttia enem­män kuin vuotta aiemmin.

 

 

Inkeri Tuikka
3/2019

UutisetEsa Savolainen pitää väittelyä hyvänä keinona puhua kristinuskosta lukiolaisyleisölle.
PääkirjoitusValinnoilla, joita teemme koskien elämämme hengellisiä pe­rustuksia, on jopa ajan rajan tuolle puolelle ulottuvia vaikutuksia. Paavali sanoi nuorelle Timoteukselle, että ”ruumiin harjoittam...
UutisetOn tärkeää olla rehellinen ja vastata siihen, mitä kysytään, sanoo vt. johtava pastori Pasi Markkanen.
UutisetKeuruun kaupunkiin kuuluvalla Haapamäen kylällä vietettiin helluntaiseurakunnan 80-vuotisjuhlia joulun alla.
UutisetRaahen helluntaiseurakunnassa kastettiin vuoden 2018 aikana 22 henkilöä. Tämä on huomattavan suuri määrä.
KolumniTaas meni uudenvuodenaatto ja länsimaalaisilla ihmisolennoilla oli aikaa istua sohvalle pohtimaan, mitä uutta ja jännää sitä tuleva­na vuonna tekisi.

Some pursuaa muist...
KolumniUusi normaali -käsitettä käytetään silloin, kun kuvataan hiljattain muuttunutta ole­misen tilaa, jonka kanssa nyt opetellaan elämään.

Uutta normaalia maailmalla edustava...
UutisetOnko yhteiskristillisen ajattelun yleistyminen syypää uskovien kasteiden vähenemiseen?
PakinaVilho piti joulukuun alus­sa Jeesuksen kanssa pa­laverin. Hän ilmoitti, että oli päättänyt tulla pyhimyk­seksi vuoden loppuun mennessä. Jeesus katsoi häntä hetken.

– Tu...
ArtikkelitNyt ei puhuta korkealta ja ko­vaa vaan nöyrästi ja hiljaa. Ke­nen puoleen kääntyä, kun tun­teet menevät vuoristorataa ja syyllisyys nousee pintaan: Mitä olen tehnyt, kun lapseni on joutunut...
UutisetTuula Luoto iloitsee ystävyyssuhteista, joita Teneriffalla vietetty aika on tuonut hänen elämäänsä.
PikavisiittiIhailen vanhoja uskovia, joista heijastuu uskon ilo, Rauni Kumpulainen sanoo.
Mielipide”Ykkönen on Jumala ja kakkose­na tulee vaimo. Tiede ei tule edes kolmantena.” Näillä sanoilla otsi­koi sanomalehti Keskisuomalainen laajan jutun suomalaisesta huip­putiedemiehestä, akatemiap...
MielipideMuistan lapsuuteni ajoilta, kuin­ka helluntaiseurakunnissa jopa kiellettiin osallistuminen politiik­kaan. Tuolta ajalta lienee vieläkin paikka paikoin voimassa kirjoit­tamattomana sääntönä k...
MielipideOlin marraskuus­sa ruokaostoksil­la mieheni kans­sa. Hedelmä- ja vihannestiskeil­lä näin ulkomaalaisen vanhem­man pariskunnan samoilla asi­oilla. Rouvalla oli kyynärsauvat, mutta ne eivät py...
UutisetRuotsin helluntailiikkeen Pignst Pastor -konferenssi 2019 pidettiin Tukholmassa 8.–10. tammikuu­ta. Konferenssi vastaa Suomes­sa pidettäviä vuotuisia Syyspäi­viä. Osallistujia oli tänä vuonn...
UutisetVuoden 2017 viharikosilmoituk­sista noin viidesosa liittyi uskon­toon tai vakaumukseen. Näin to­detaan poliisiammattikorkea­koulun viharikosraportissa, joka julkaistiin loppuvuodesta. ...
”Ruotsissa tarvitaan suomalaisia lähetyssaarnaajia”
Estradilla uskoa puolustamassa
Inarin laululintu
Muutoksen keskellä johdatus konkretisoitui
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!