Sunnuntai 24. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Senja
Julkaistu 6.3.2018 11:07

Tutkittua tietoa tuotteista ja palveluista

Mediatum Oy:n toimitusjohtaja Taisto Lehikoinen (kolmas oikealta) avasi Aikamedian henkilöstölle tutkimuksen tuloksia helmikuun lopulla. Kuva: Juha Juurikkamäki

Aikamedia Oy teetti viime syk­synä laajan asiakaskyselyn, joka koski yhtiön kaikkia tuotteita ja palveluja. Kysely antoi tuntumaa myös uusien palvelujen tarpee­seen nopeasti muuttuvassa toi­mintaympäristössä.

 

Mediatum Oy:n toteuttamaan tutkimukseen osallistui toista tu­hatta henkilöä. Siinä selvitettiin asiakkaiden näkemyksiä muun muassa lehdistä, kirjoista, verk­kopalveluista ja mobiilisovellus­ten käytöstä.

 

 

Toimitusjohtaja Vesa Halo­nen on tyytyväinen tutkimus­aineiston tarjoamaan tuoteryhmäkohtaiseen tietoon, joka antaa luotettavaa pohjaa Aikamedian palvelujen ja liiketoiminnan ke­hittämiselle. Asiakasryhmien taustamuuttujia analysoimal­la aineistosta löytyy paljon yksi­tyiskohtaistakin tietoa.

 

– Viime vuoden aikana yh­tiössä on tehty suuria muutok­sia ja liiketoiminnan kehittämistoimenpiteitä. Myös tämän tut­kimuksen valossa näyttää siltä, että ne ovat olleet oikeansuun­taisia ja vastanneet tuotteiden ja palvelujen kysyntään, Vesa Halo­nen sanoo.

 

Hänen mukaansa uusi toimin­tavuosi onkin alkanut Aikamedi­assa suunnitelmien mukaisesti.

 

 

Leevi LaunonenJaa
Ranska laajentaa tiedonkeruuta maata ehkä uhkaavista yksilöistä – muutos huolettaa evankelisia
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!