Tiistai 7. heinäkuuta.
Nimipäivää viettää Klaus, Launo, Klas, Klaus
Julkaistu 26.6.2018 08:11

Tähtäimessä kristillinen asuinyhteisö

Kristillisen asuinalueen kaavaillaan nousevan Järvenpäähän Ratsastuskeskus Ainon naapuriin, takana näkyvän Keski-Uudenmaan kristillisen koulun tuntumaan, kertovat Hanna-Leena Forsman (vas.) ja Tiia Lehtonen. Kuva: Ruut Ahonen

Keski-Uudellamaalla pit­kään kytenyt ajatus eri sukupolvien uskovi­en rinnakkainelosta on tulos­sa ratkaisevaan vaiheeseen. Jos niin sanottu Laiho-hanke toteu­tuu, Järvenpäähän nousee nel­jän korttelin kokoinen, kymme­niä asuntoja käsittävä yhteiskris­tillinen asumisyhteisö.

 

Yhdessä korttelissa toimisi jo nyt alueella sykkivä kristillinen koulu ja päiväkoti, joiden elämään ikäihmiset voisivat halu­tessaan osallistua ”varaisovan­hempina”. Asuinkortteleista yksi tulisi tavallisille perheille, toinen vireille senioreille ja kolmas per­hehoitoyksikölle, jossa kunnol­taan heikenneet vanhukset sai­sivat viettää viimeiset vuotensa kodinomaisissa oloissa kristilli­sessä ilmapiirissä.Tontit pian myynnissä

Laiho-hankkeelle vuonna 2013 perustettu yhdistys on vuosi­en aikana tiedottanut kaupun­kia suunnitelmistaan. Vähitel­len sielläkin on alettu lämmetä hankkeelle, johon liittyy kodin­omainen vanhustenhoito.

 

– Perhehoitoyksikössä on ide­ana yksi iso asunto, jossa neljäl­le vanhukselle on omat huoneet ja hoitajalla tai hoitajapariskun­nalla on omat tilat. Tällaisia talo­ja on 4–5, joiden sisäpiha on ym­päröity aidalla, alusta asti hank­keessa mukana ollut hoitotyön ammattilainen Tiia Lehtonen kuvailee.

 

Jotta kuokka voidaan iskeä maahan, tarvitaan kuitenkin vie­lä rakennuttaja- ja rahoittajata­hot. Niiltä toivottaisiin yhteistä arvopohjaa mutta ei almuja ar­vojen varjolla.

 

– Mitään avustuksiahan me ei olla tässä hakemassa, Lehtonen sanoo.

 

– Seniorikortteli on ihan taval­lista, normaalirahoitteista asu­mista. Perhehoitokorttelin osal­ta emme odota, että vanhuksia hoitava perhe ostaisi rakennuk­set, vaan ajatus on saada niille rakennuttaja- ja omistajataho, joka vuokraisi niitä.

 

Rakennuttajan ja rahoituksen löytymisellä on jopa kiire, sillä osa alueen tonteista tulee myyn­tiin jo kesäkuussa ja loput elo­kuussa.Muuallakin samoja ajatuksia

Vastaavanlaista yhteisöajattelua on vireillä muuallakin Suomessa.

 

– Muuallakin on toisistam­me tietämättä alkanut herätä sa­manlaisia ajatuksia siitä, että tällaista syntyisi kristillisen kou­lun ja päiväkodin läheisyyteen, hankkeessa mukana oleva Keski-Uudenmaan kristillisen kou­lun opettaja Hanna-Leena Forsman sanoo.

 

– Tampereella samantapaista toimintaa on ollut jo pidemmän aikaa, hän kertoo.

Uusista hankkeista Järven­päässä suunnitelmat ovat pi­simmällä. Siellä ideaa liputtavat etenkin vireät, noin 60–70-vuo­tiaat seniorit, jotka touhuaisivat mieluusti yhteisön varaisovan­hempina ja voisivat nähdä itsen­sä osallistumassa vaikkapa kou­lun iltapäivätoimintaan. Alueelle kaavaillaan myös kappelin sisäl­täviä yhteiskäyttötiloja, jotka oli­sivat ainakin osin yhteisiä kou­lun kanssa.

 

Forsman näkee mutkitta ny­kyoppilaat ja vanhukset samas­sa kuvassa.

 

– Tosi paljonhan yhteys on kiinni siitä, miten lapset kasva­tetaan ajattelemaan, kunnioittamaan ja kohtaamaan ikäihmisiä. Mutta hyvää hedelmää siitä var­masti saisi syntymään. Ideam­me on rakentaa suhteita jo päi­väkodista alkaen ja jatkaa siihen asti, kun se tuntuu sopivalta ja luontevalta.

 

 

Ruut Ahonen

 Jaa
"Rasismi voi päättyä meidän elinaikanamme"
Vähän erilainen leiri
Kristityksi kääntynyt teinipoika surmattiin Intiassa
"Opin kuulemaan selkeämmin Jumalan ääntä" – Yhteyden kaipuu on nuorille iso syy hakeutua opetuslapseuskouluun
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!