Keskiviikko 28. lokakuuta.
Nimipäivää viettää Simo, Simon
Julkaistu 25.1.2019 13:40

Sosiologit pohtivat syitä Hillsongin suosioon

Sosiologit ovat tutkineet syitä Hillsongin ja sen musiikin maail­manlaajuiseen suosioon. Austra­liassa vuonna 1983 Brian ja Bob­bie Houstonin perustama lii­ke vaikuttaa muun muassa New Yorkissa, Lontoossa, Tukholmas­sa, Budapestissa ja Buenos Aire­sissa, ja lukemattomat kristilliset yhteisöt yli tunnustuskuntarajo­jen käyttävät sen lauluja.

 

Christianitytoday.comin mu­kaan Hillsong tarjoaa nuorelle su­kupolvelle pakotien yhteiskun­nan ja kirkkojen perinteisen jäy­kistä rakenteista. Sen koetaan myös kutsuvan maallistuneita ny­kyihmisiä Jeesuksen luo ajanmu­kaisella tavalla.

 

Uskonnon modernisaatio­ta tutkinut unkarilainen profes­sori Kinga Povedák listaa Hill­songin korostavan yksilöllisyyttä, kuluttajuutta ja positiivista voi­ton teologiaa. Lisäksi se on maa­ilmanlaajuisesti yhdenmukainen ja siloposkinen brändi, jota var­jellaan tarkoin. Esimerkiksi unka­riksi käännetyt laulut tarkistetaan Australiassa ennen niiden käyt­töön ottamista.

 

Amerikkalainen apulaisprofes­sori Christopher James sanoo, että Hillsongin laadukas musiikki, valot ja liikkuva kuva luovat vah­van tunneilmapiirin, jonka kään­töpuolena on vaara ”lieventää Pyhä Henki yliluonnolliseksi todellisuu­deksi, jonka ensisijainen tehtävä on tarjota tyydyttäviä hengellisiä kuluttajakokemuksia”.

 

 

Ruut AhonenJaa
Kutsumuksena lähetystyö – Tedderit pääsivät pitkän odotuksen jälkeen lähtemään Etiopiaan  
Åström konsertoi platinalevyn merkeissä
Ihmissuhdeongelmiin haetaan apua 
Risto Huvila: Israel solmii diplomaattisuhteita – jännitteet ennallaan?
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!