Torstai 4. kesäkuuta.
Nimipäivää viettää Toivo, Selim
Julkaistu 20.4.2020 21:00

Raamatunlukua, rukousta ja perhehartauksia

Kotien rooli lasten hengellisen kasvun tukemisessa tulee korostetusti esiin pandemiarajoitusten aikana.

 

Jumalanpalveluksia striimattuna, hartausvideoita pastoreiden kotisohvilta, rukouslähetyksiä Facebookin kautta. Koronapandemia sulki seurakuntien ovet, mutta hengellistä ohjelmatarjontaa ja välineitä uskovien yhteyden rakentamiseen ja ylläpitämiseen on silti saatavilla runsaasti – ainakin aikuisille.

 

Entä lapset? Millaisessa tilanteessa he ovat poikkeusolojen ajan? Mitä tehdä, kun ei pääsekään pyhäkouluun, perhekerhoon, muskariin, kuoroon ja lastentapahtumiin? Toteutuvatko kesän lastenleiritkään?

 

Netti tuo mahdollisuuksia myös lapsityöhön, vaikkei etäyhteyksillä voikaan korvata läsnäoloa. Moni helluntaiseurakunta on tuottanut verkkoon lapsityön materiaalia: perhehartauksia, raamatunopetusta, animaatioita, ideoita leikkeihin ja askarteluihin. Oulun helluntaiseurakunnan osalta tästä on vastannut lapsityön koordinaattori Katja Castillo. Hän on tehnyt videomateriaalia verkkoon muun muassa helluntaiherätyksen lapsityön opetussuunnitelman pohjalta ja hyödyntäen ideoita eri puolilta maailmaa. Opetustuokioiden toiminnalliset osuudet hän pyrkii pitämään mahdollisimman helposti toteutettavina esimerkiksi askartelumateriaalien osalta.

– Kaiken pystyy tekemään kotoa löytyvistä tarvikkeista.

 

Castillo kertoo perheiltä tulleen myönteistä palautetta nettiin tuotetusta videomateriaalista.

– Vanhemmat ovat olleet kiitollisia.

Yhteyttä on pidetty puolin ja toisin. Vanhemmat ovat lähettäneet esimerkiksi valokuvia verkkomateriaalin pohjalta toteutetuista taideteoksista.

Eniten kiitosta perheiltä on tullut etämuskarista, jota Castillo pitää tiistaisin.

– Se on sellainen, mistä lapset ovat tykänneet kovasti.

Mietinnässä on, voisiko muskarin pitämisessä jatkossakin, siis pandemian jälkeisenä aikana, hyödyntää myös etäyhteyksiä.

 

Castillo on hyödyntänyt videoiden jakeluun eri julkaisukanavia: Facebook-sivuja ja Youtubea. Osan hän on jakanut suoraan seurakunnan lapsityön piirissä oleville perheille.

– Yritän saada ne kevään aikana järjestelmällisesti yhteen paikkaan.

Verkkoon jo tuotettu lapsityön materiaali voi hyödyttää seurakuntia ympäri maan.

– Olemme puhuneet lapsityövaliokunnan kanssa, että on hyväkin juttu, että saadaan toteutettua materiaalia pienten seurakuntien käyttöön, Castillo toteaa.

 

Kodeissa on kaivattu myös sellaista toimintamuotoa, jonka kautta lapset pääsisivät tekemisiin toistensa kanssa etäyhteyksin eikä vanhempien ohjausta välttämättä tarvittaisi.

– Toivottaisiin seurakuntien tuottavan jotain, missä lapset pääsisivät näkemään toinen toisensa.

Pohdinnassa onkin, miten tällainen olisi toteutettavissa.

 

Perheiden jaksaminen koetuksella

Koronapandemia seurannaisvaikutuksineen on muuttanut perheiden arkea paljon. Yt-neuvotteluiden piirissä on satoja tuhansia suomalaisia. Osa on irtisanottu tai lomautettu. Ne, jotka pystyivät, siirtyivät etätöihin. Lasten hoitaminen tai heidän koulunkäyntinsä ohjaaminen etätyön lomassa vaativat totuttelua.

 

– Siitä tulee paljon lisää tekemistä kotiin, kun pitää hoitaa omat työt ja lapset samalla.

Castillo kertoo kuulleensa monien seurakuntalaisten näkevän asiassa myös hyviä puolia.

– On toisaalta kuulunut positiivistakin viestiä siitä, että on aikaa olla perheen kesken ja rakentaa yhteyttä.

 

Osaa perheistä poikkeusolot koettelevat raskaammin. Uudet taloushuolet saattavat viedä vanhemmat jaksamisen äärirajoille. Castillo nostaa esiin huolen niiden perheiden tukemisesta, jotka jo ennen kriisiäkin elivät haastavissa olosuhteissa.

– Joidenkin seurakuntien lapsityöntekijät soittelevat henkilökohtaisesti perheisiin ja kysyvät, mitä kuuluu.

Samalla voi tarjota matalan kynnyksen apua ja tarvittaessa ohjata ammattilaisavun piiriin.

– On hyvä muistaa, ettei lapsityö ole vain pyhäkoulutyötä vaan kokonaisvaltaista lapsista huolehtimista, Castillo kiteyttää.

 

Läsnäoloa ja kohtaamista

Hengellisten asioiden esillä pitäminen kotona on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan. Kodin merkitystä lasten hengellisen kasvun kannalta ei voi liikaa korostaa.

– Vastuu on ensisijaisesti vanhemmilla ja sitten vasta seurakunnalla, Katja Castillo toteaa.

– Hengellinen vastuu kasvatuksesta on aina ollut perheillä, mutta tässä tilanteessa se tulee vielä paremmin näkyviin.

 

– Seurakunnan tehtävä on vahvistaa perheitä tekemään hengellistä työtä, että lapset löytäisivät henkilökohtaisen uskon ja saisivat vahvistua siinä.

Hengellisten teemojen käsittely lasten kanssa antaa myös aikuiselle paljon.

– Lasten kanssa on kivaa keskustella hengellisistä asioista. Vanhemmat saavat heiltä näkökulmia myös omaan hengelliseen kasvuunsa.

 

Poikkeusolojen ja arjen mullistuksen keskellä tarvitaan myös armollisuutta itseä kohtaan. Castillo kehottaa perheitä toimimaan omien voimavarojensa mukaan.

– Perhehartauden pitämisestä ei pidä tulla mikään yli-inhimillinen suoritus kenellekään.

– Sekin jo riittää, että illalla istuu lapsen kanssa sohvalla ja lukee lasten kuvaraamatusta luvun tai kaksi ja rukoilee.

 

Lapsen kysymysten pohjalta voi syntyä hedelmällinen keskustelu. Joskus esiin nousee kysymyksiä, joihin vanhempi ei osaa vastata. Tällöin lapselle voi vaikkapa kertoa, ettei tiedä vastausta mutta että asiaa voisi yhdessä kysyä seurakunnan työntekijältä. 

 

Verkosta löytyy paljon materiaalia ja ideoita lasten hengellisen kasvun tueksi, kun vain rupeaa etsimään. Ongelmaksi voikin muodostua materiaalin paljous.

– Siinä voi tulla runsaudenpula.

 

Castillo rohkaisee vanhempia lähestymään hengellisiä asioita läsnäolon ja lapsen kohtaamisen kautta.

– Ei tarvitse olla niin, että me aikuisina tuotamme koko ajan jotakin ohjelmaa lapsille.

Se, että kuuntelee lasta ja on läsnä, on jo hyvä lähtökohta.

 

Raamiksiin vaikka lentävällä matolla

 

Kun seurakuntien tilaisuudet siirtyivät nettiin, vaikutukset tuntuivat myös Helsingissä asuvien Joni ja Heidi Saarelan perheessä. Muun muassa jumalanpalveluksiin ja pyhäkouluun osallistuminen kuuluvat normaalioloissa kiinteästi osaksi Saareloiden viikkoa. Perheessä on kaksi lasta: 5-vuotias Samuel ja 3-vuotias Eeli.

 

– Olemme katsoneet netistä seurakuntien tuottamia lähetyksiä, Heidi kertoo.

Joni on nyt myös ollut mukana tuottamassa kotiseurakunnan lähetyksiä.

 

Heidi pitää tärkeänä hengellisen kasvatuksen nivomista luontevaksi osaksi arkea.

– Tottakai oma esimerkki on se tärkein, mutta näemme, että on myös tärkeää löytää vakiintuneet rutiinit, joiden kautta hengellisiä asioita tulee arjessa käytyä läpi.

 

Saareloilla tämä toteutuu esimerkiksi siten, että joka ilta luetaan lasten Raamattua. Perheen kesken voi myös miettiä uusia tapoja tutustua raamatunkertomuksiin.

– Meillä on välillä tehty raamiksen jälkeen "lentävä matto", jolla koko perhe lentää tutustumaan hetki sitten luettuihin kertomuksiin.

 

Saarela rohkaisee hyödyntämään ideoinnissa oman lapsen kiinnostuksen kohteita. Piirtämisestä nauttiva lapsi voi piirtää raamatunkertomuksen pohjalta, musiikista innostuvalle voi etsiä aiheeseen sopivaa musiikkia.

– Voi myös tehdä vaikkapa yhdessä retken ulos.

Raamatussa monia hengellisiä totuuksia havainnollistetaan luontovertauksilla, ja niitä voi yhdessä muistutella mieleen ulkosalla.

 

Mitä tulee lapsityön materiaaleihin, Saareloilla on niiden joukossa tietty erityinen suosikki.

– Kannattaa panostaa lasten Raamattuun.

– Meillä myös Jees-lehdet luetaan tarkasti.

Saarela suosittelee myös tutustumaan esimerkiksi Ilonpesä-opetusmateriaaliin.

 

Perhehartauksia Saarelat eivät vielä ole pitäneet, mutta asia kiinnostaa.

– Varmaan tulemme kokeilemaan myös niitä.

Heidi Saarela huomauttaa, että Raamatun tapahtumia voi kotioloissa pitää esillä myös huomioimalla kristilliset juhlapyhät.

– Perheiden olisi hyvä yhdessä miettiä, millä tavoin erottaa juhlapyhät arjesta.

 

Poikkeusolot tai ei, perusperiaate kodin merkityksestä lasten uskonelämän tukemisessa pysyy ennallaan:

– Vanhemmilla on iso vastuu lasten hengellisestä kasvatuksesta.Jaa
Fida aloittaa työn Jemenissä – humanitaarisen kriisin lisäksi maata uhkaa nyt myös korona
Aikamedian lehdet
Suuri gospelkonsertti verkossa perjantaina koulujen päättymisen kunniaksi
Avainmedian esirukoussivusto uudistui
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!