Puhallinmusiikin juhlaa Kuopiossa

Puhallinmusiikki sai paljon uusia ystäviä valtakunnallisten soittokuntapäivien jumalanpalveluksessa. Kuva: Heimo Enbuska

Pitkään hiljaiseloa koke­nut helluntailiikkeen soittokuntamusiikki ha­kee uutta nousua. Kuopion hel­luntaiseurakunnan Eelim-temp­peliin kokoontui 21.–22. huhti­kuuta eri puolilta Suomea lähes 60 puhaltajaa harjoittelemaan ja esiintymään yhdessä. Edellises­tä vastaavasta valtakunnallises­ta tapahtumasta oli ehtinyt vie­rähtää jo 21 vuotta.

 

Viikonloppu alkoi lauantaina tiiviillä harjoittelupäivällä, jon­ka aikana kappaleita treenattiin kuntoon kapellimestari Tapa­ni Sopasen johdolla. Sunnun­taiaamun musiikkijumalanpalveluksessa seurakuntaväelle tar­jottiin harvinaista herkkua, kun koko esiintymislavan täyttänyt ja tyylikkäästi pukeutunut soit­tokunta kajautti tuttuja säveliä ilmoille. Tilaisuuden juonsi pa­sunisti Tero Haapala Helsingin Saalem Brassista.

 

Jumalanpalveluksessa kuul­tiin puhallinorkesterin monipuo­lista ohjelmistoa, ja myös yleisö sai laulaa soittokunnan säestyk­sellä.

 

 

Musiikillisia muistoja vuosien takaa

Sunnuntain musiikkitilaisuu­teen liittyi myös historian havi­naa. Seurakunnan johtaja Hei­mo Enbuska nosti juhlassa esil­le kuopiolaisen legendaarisen muusikon ja 1930-luvulla us­koon tulleen soittokunnanjohta­jan Vilho Sikstus Heikkisen ve­topasuunan.

 

– Näillä vanhoilla soittimilla on meille oma erityinen tarinan­sa kerrottavana, Enbuska totesi.

 

– Monien instrumentti on tosin saattanut ajan saatossa myös kol­hiintua ja kokea kovia, ehkä jou­tua väillä hyllyllekin, hän jatkoi.

 

”Pasuuna Heikkisen” vuonna 1964 tapahtuneen kuoleman jäl­keen musiikinopettaja ja kapellimestari Pekka Ulmanen johti pitkään Kuopion soittokuntaa ja myös yhteisiä puhallinkokoon­panoja helluntailiikkeen Juhan­nuskonferensseissa.

 

Musiikkijuhlassa soittokun­nan solistina lauloi Vilho Heik­kisen lapsenlapsi, kuopiolainen Tapio Heikkinen.

 

 

Soittokunnat tärkeä osa helluntailiikkeen musiikkia

Soittokunnat olivat keskei­nen osa helluntailiikkeen mu­siikkikulttuuria erityisesti 1960–1980-luvuilla. Puhallin­musiikkia kuultiin silloin sään­nöllisesti niin seurakunnissa kuin Juhannuskonferenssissa­kin. Vahvoja soittokuntia toimi myös joillakin pienillä paikkakunnilla.

 

Viime vuosina helluntailiik­keen soittokuntaperinnettä ovat ylläpitäneet erityisesti Hel­singin Saalem Brass ja vuonna 1957 toimintansa aloittanut Lah­den Waski-Weljet. Kuopiossa­kin nämä kaksi ryhmää toimivat suurorkesterin runkona.

 

Kuopion viikonloppuun tuli soittajia kaikkiaan neljältätois­ta paikkakunnalta. Edustettui­na olivat Helsinki, Lahti, Hei­nola, Kouvola, Imatra, Varka­us, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Keuruu, Kiuruvesi, Kokkola, Käl­viä ja Turku.

 

– Monissa seurakunnissa mu­siikkitoiminta on nykyisin var­sin yksipuolista, Tero Haapala huomautti soittajien illanvietos­sa lauantaina.

 

– Kun hyviä musiikkivoimia on kuitenkin olemassa, mik­si niitä ei voisi käyttää nykyistä enemmän?

 

Kiuruveden soittajia edus­taneen Hannu Halosen mu­kaan tällaiset yhteiset tapahtu­mat voivat parhaimmillaan kir­kastaa soittokuntien hengellistä työnäkyä.

 

– Tämä ei ole vain harrastuk­sen tai musiikkikulttuurin ylläpi­toa, vaan sanoman julistamista, Hannu Halonen muistutti.

 

 

Jatkossa kokoontumisia vuosittain

Valtakunnallisia soittokuntapäi­vä alettiin järjestää Pekka Ulma­sen aloitteesta 1970-luvulla. Pit­kän tauon jälkeen niitä on nyt tarkoitus ryhtyä pitämään sään­nöllisesti.

 

– Aiomme kokoontua jatkos­sa vuosittain valtakunnallisil­le soittokuntapäiville. Tällaiset tapahtumat ovat tärkeitä erityi­sesti niille soittajille, jotka toimi­vat lähes yksin pienillä paikka­kunnilla, Tapani Sopanen huo­mautti.

 

Seuraavat valtakunnalliset soittokuntapäivät järjestetään Turussa 30.–31.3.2019.

 

 

Leevi Launonen
18/2018

UutisetIbrahim kyseenalaisti islamin ja mietti Jumalaa jo ennen pakoaan Suomeen.
Pääkirjoitus”SALLIKAA LASTEN TULLA...” Tutusta tekstiyhteydestä tiedäm­me, kenelle Jeesus kohdisti sanansa ja mitä niiden noudatta­misesta seurasi: monien aikuisten kielteisiä reaktioita, mutta varmast...
Miten onKeuruun Juhannuskonferenssi on valtava vapaaehtoistyöntekijöiden voimainponnis­tus. Jälleen tänä kesänä talkoisiin odotetaan noin 1 700:aa vapaaehtoista.

Projektikoordi...
UutisetKeravalla avattiin hengellisiä traumoja ja etsittiin eheämpää jatkoa.
UutisetAito avioliitto -yhdistys on lä­hettänyt sukupuolta ja sukupuo­li-identiteettiä koskevan tietopa­ketin esitteen muodossa isolle joukolle maamme peruskouluja.

Kouluesite...
UutisetLappeenrannan hautausmaal­la vietettyä hautajaishetkeä häirit­si hiljattain joukko Pokemon-pe­laajia, jotka etsivät kännykkäpe­lin hahmoja. Kirkkoherra Hannu Haikonen pyysi seuruetta pa­laama...
UutisetHelluntaiseurakuntien soittokuntia koottiin valtakunnallisille päiville yli 20 vuoden tauon jälkeen.
UutisetRisto Huvilan Israelin valtion synnystä kertova kirja Israelin ihme ja presidentti Truman (Aika­media) julkaistiin toissa viikolla Helsingissä.

Kirja on selonteko vuon...
UutisetSuuren suosion saanut pastorei­den saunailta IK-opistolla nostaa tänä keväänä keskusteluun yh­den helluntaiseurakuntien kipu­pisteistä: miksi seurakunnat eivät kasva? Tilastojen mukaan hellu...
UutisetUskoon löytävä ihminen on yleensä lapsi tai nuori.
UutisetKiina on jälleen rajoittanut Raa­matun hankkimisen mahdolli­suuksia rajojensa sisäpuolella. Nyt rajoituksia on tehty interne­tissä. Asiasta uutisoi CNN.

Hakusanalla ”Py...
UutisetEgyptin keväällä valittu presi­dentti Abdel Fattah el-Sisi naut­tii maan kristityn vähemmistön kannatusta. Asiasta uutisoi ka­tolinen Cruxnow.com. El-Sisi va­littiin toiselle kaudelle virkaan...
UutisetNoin 80 prosenttia amerikkalai­sista kertoo yhä uskovansa Ju­malaan. Suurin osa (56 %) kertoo uskovansa Jumalaan Raa­matun ilmoituksen mukaisena, osa muuna henkenä tai persoo­nattomana korke...
UutisetMaailman väkirikkaimpiin mai­hin kuuluva Nigeria on afrikkalai­sen kristillisyyden keskus. Maassa keskustellaan nyt kymmenyksis­tä, joita kristityt maksavat suh­teellisen säntillisesti seura...
MuutMonia eurooppa­laisia ihmetyttää edelleen yhdysval­talaisten herätys­kristittyjen vankka tuki presidentti Do­nald Trumpille.

Häntähän ei ole tavattu pitää erityi­sen us...
KolumniVaikka olisikin hienoa yrittää analysoida tämänhetkistä maa­ilmanmenoa ja sanoa siitä jotakin syvällistä, kuittaan sen lainaamalla ruotsalaisen valtioviisaan, Axel Oxenstiernan (1583–1654),...
MuutKansanedustaja on opiskellut kolme vuotta Kiinaa. Miksi ihmeessä?
TeemaMenestyvän kouluyhteistyön avaimia ovat luottamus ja säännöllisyys. Sanomaakaan ei tarvitsee himmentää, kun tarjoaa sen viisaasti ja hienotunteisesti.
TeemaUudentyyppinen tapa tukea lapsia ja nuoria sai pilottikoululta hyvän palautteen.
TeemaFidan globaalikasvatustunnit tavoittavat vuosittain tuhansia oppilaita ja satoja opettajia.
TeemaLukijoiden maailma on otettu huomioon niin kampanjalehden tekstissä kuin kuvissakin.
PakinaHelluntailainen, luteri­lainen ja baptisti ajoi­vat kerran autoillaan samalle parkkipaikalle. Aurin­ko paistoi ja autojen stereot huu­dattivat Hillsongia, Lutherin vir­siä ja mieskuorolauluj...
ArtikkelitPerusopetuslain 2 §:n mu­kaan koulun tulee tukea oppilai­den kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Tehtävä on säädet­ty Opetushallituksen, kuntien ja muide...
MuutSuhteista siiville -teoksen kantava ajatus on, että suhde lapseen on kasvatuksen
perusta.
PikavisiittiMika Mouhua ilahduttaa ihmisten halu antaa omastaan toisten hyväksi. Ärsyyntymistä aiheuttaa muiden väheksyminen.
MuutFerney ja Aidee Nieto: Ope­tuslapseuttaminen on herä­tyksen avain (Näky 2/2018).
Ferney on sitä mieltä, että seurakuntien hengellinen laa­tu ja terveys määräytyy sen mu­kaan, miten huole...
MielipideLiikenneviraston teettämien las­kelmien mukaan ihmiselämän hinta Suomessa vuonna 2010 oli 1 918 809 euroa. Lukemassa huo­mioitiin sekä tuotannolliset tulo­jen menetykset että inhimillisen hy...
MielipideOlen ilokseni to­dennut, että Ju­mala kutsuu vielä tänäänkin nuoria mukaan lähetys­työhön. On hyvä, että uskovat eri tavoin tutustuvat lähetystyön käy­tännön haasteisiin ja ovat avoimia Pyhä...
MuutKristillisyys on vähentynyt kouluissa ja päiväkodeissa. Siksi vanhemmilla ja seurakunnilla on yhä suurempi vastuu lasten kristillisestä kasvatuksesta.
”Leirien merkitys vammaiselle nuorelle suuri”
Mariia ja Jüri Aro-Panula: Lasten muutto kotoa herättää iloa ja ikävää
Jumalan äänen kuulemista oppimassa 
"Haluamme heidän tietävän, että he eivät ole yksin" – Uskoon tulleet muslimit tarvitsevat rukousta
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!