Maanantai 25. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Paavo, Pauli, Paavali, Paul
Julkaistu 28.4.2018 09:10

Puhallinmusiikin juhlaa Kuopiossa

Puhallinmusiikki sai paljon uusia ystäviä valtakunnallisten soittokuntapäivien jumalanpalveluksessa. Kuva: Heimo Enbuska

Pitkään hiljaiseloa koke­nut helluntailiikkeen soittokuntamusiikki ha­kee uutta nousua. Kuopion hel­luntaiseurakunnan Eelim-temp­peliin kokoontui 21.–22. huhti­kuuta eri puolilta Suomea lähes 60 puhaltajaa harjoittelemaan ja esiintymään yhdessä. Edellises­tä vastaavasta valtakunnallises­ta tapahtumasta oli ehtinyt vie­rähtää jo 21 vuotta.

 

Viikonloppu alkoi lauantaina tiiviillä harjoittelupäivällä, jon­ka aikana kappaleita treenattiin kuntoon kapellimestari Tapa­ni Sopasen johdolla. Sunnun­taiaamun musiikkijumalanpalveluksessa seurakuntaväelle tar­jottiin harvinaista herkkua, kun koko esiintymislavan täyttänyt ja tyylikkäästi pukeutunut soit­tokunta kajautti tuttuja säveliä ilmoille. Tilaisuuden juonsi pa­sunisti Tero Haapala Helsingin Saalem Brassista.

 

Jumalanpalveluksessa kuul­tiin puhallinorkesterin monipuo­lista ohjelmistoa, ja myös yleisö sai laulaa soittokunnan säestyk­sellä.

 

 

Musiikillisia muistoja vuosien takaa

Sunnuntain musiikkitilaisuu­teen liittyi myös historian havi­naa. Seurakunnan johtaja Hei­mo Enbuska nosti juhlassa esil­le kuopiolaisen legendaarisen muusikon ja 1930-luvulla us­koon tulleen soittokunnanjohta­jan Vilho Sikstus Heikkisen ve­topasuunan.

 

– Näillä vanhoilla soittimilla on meille oma erityinen tarinan­sa kerrottavana, Enbuska totesi.

 

– Monien instrumentti on tosin saattanut ajan saatossa myös kol­hiintua ja kokea kovia, ehkä jou­tua väillä hyllyllekin, hän jatkoi.

 

”Pasuuna Heikkisen” vuonna 1964 tapahtuneen kuoleman jäl­keen musiikinopettaja ja kapellimestari Pekka Ulmanen johti pitkään Kuopion soittokuntaa ja myös yhteisiä puhallinkokoon­panoja helluntailiikkeen Juhan­nuskonferensseissa.

 

Musiikkijuhlassa soittokun­nan solistina lauloi Vilho Heik­kisen lapsenlapsi, kuopiolainen Tapio Heikkinen.

 

 

Soittokunnat tärkeä osa helluntailiikkeen musiikkia

Soittokunnat olivat keskei­nen osa helluntailiikkeen mu­siikkikulttuuria erityisesti 1960–1980-luvuilla. Puhallin­musiikkia kuultiin silloin sään­nöllisesti niin seurakunnissa kuin Juhannuskonferenssissa­kin. Vahvoja soittokuntia toimi myös joillakin pienillä paikkakunnilla.

 

Viime vuosina helluntailiik­keen soittokuntaperinnettä ovat ylläpitäneet erityisesti Hel­singin Saalem Brass ja vuonna 1957 toimintansa aloittanut Lah­den Waski-Weljet. Kuopiossa­kin nämä kaksi ryhmää toimivat suurorkesterin runkona.

 

Kuopion viikonloppuun tuli soittajia kaikkiaan neljältätois­ta paikkakunnalta. Edustettui­na olivat Helsinki, Lahti, Hei­nola, Kouvola, Imatra, Varka­us, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Keuruu, Kiuruvesi, Kokkola, Käl­viä ja Turku.

 

– Monissa seurakunnissa mu­siikkitoiminta on nykyisin var­sin yksipuolista, Tero Haapala huomautti soittajien illanvietos­sa lauantaina.

 

– Kun hyviä musiikkivoimia on kuitenkin olemassa, mik­si niitä ei voisi käyttää nykyistä enemmän?

 

Kiuruveden soittajia edus­taneen Hannu Halosen mu­kaan tällaiset yhteiset tapahtu­mat voivat parhaimmillaan kir­kastaa soittokuntien hengellistä työnäkyä.

 

– Tämä ei ole vain harrastuk­sen tai musiikkikulttuurin ylläpi­toa, vaan sanoman julistamista, Hannu Halonen muistutti.

 

 

Jatkossa kokoontumisia vuosittain

Valtakunnallisia soittokuntapäi­vä alettiin järjestää Pekka Ulma­sen aloitteesta 1970-luvulla. Pit­kän tauon jälkeen niitä on nyt tarkoitus ryhtyä pitämään sään­nöllisesti.

 

– Aiomme kokoontua jatkos­sa vuosittain valtakunnallisil­le soittokuntapäiville. Tällaiset tapahtumat ovat tärkeitä erityi­sesti niille soittajille, jotka toimi­vat lähes yksin pienillä paikka­kunnilla, Tapani Sopanen huo­mautti.

 

Seuraavat valtakunnalliset soittokuntapäivät järjestetään Turussa 30.–31.3.2019.

 

 

Leevi LaunonenJaa
Karhulan helluntaiseurakunnan pastori Marjaana Rauma: ”Seurakuntien on turhaa kärvistellä yksinään”
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!