Keskiviikko 20. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Henna, Henni, Henriikka
Julkaistu 20.4.2018 13:08

Perjantai-ilta hyvässä seurassa

Toivakan helluntaiseurakunnan rukoushuone muuttuu perjantai-iltaisin nuorisokahvilaksi. Kuva: Mikko Paljakka

Vuosikymmeniä jat­kunut vahva lapsi- ja nuorisotyö lienee tär­kein selitys sille, että Toivakan helluntaiseurakuntaan kuuluu nykyisin paljon nuoria perhei­tä ja seurakunnassa on tasapainoinen ikärakenne. Paikallinen helluntaiyhteisö tavoittaa edel­leenkin tehokkaasti uutta suku­polvea.

 

Yksi esimerkki tästä on vuon­na 2013 toimintansa aloittanut Friday Night Cafe -nuorisokahvila, jonka 5-vuotista toimintaa juhlistettiin aiemmin keväällä.

 

– Seurakuntamme nuoret in­nostuivat heti kahvilatoiminnas­ta ja tulivat siihen palvelemaan mukaan, toiminnan nykyinen puuhamies Mikko Paljakka kertoo.

 

– Sopiva paikka järjestyi lä­hes ilmaiseksi keskustan kau­pan tyhjistä tiloista.

 

Aluksi kahvilailtoihin tuli pa­rikymmentä seurakunnan ulko­puolista nuorta, mutta kävijämäärä kasvoi koko ajan. Nyt kahvilaan saapuu perjantai-iltaisin 50–60 toivakkalaista nuorta seurakun­nan omien nuorten lisäksi. Se on iso joukko kunnassa, jossa asuu yhteensä noin 2 400 ihmistä.

 

 

Yhdessäoloa ja puhetta Jeesuksesta

FNC-ilta kestää noin kello 19–23 välisen ajan, ja joskus ovet pide­tään auki myöhempäänkin.

 

Kahvilassa kuunnellaan mu­siikkia, pelaillaan pelejä, tarjo­taan syötävää, jutellaan ja viete­tään aikaa yhdessä.

 

– Välillä järjestämme myös eri­tyisohjelmaa, jossa evankeliumia pidetään vahvasti esillä. Illoissa on vieraillut puhujia ja bände­jä, kuten pastori Jimmy Huhta­la, Immanuel ja G-Powered. Ne ovat vetäneet enemmän poruk­kaa paikalle, Paljakka kertoo.

 

Hän suunnittelee FNC-iltojen ohjelmaa yhdessä seurakunnan nuorten kanssa ja rohkaisee heitä luontevaan vuorovaikutukseen.

 

– Nuoret rohkaistuvat usein kaveriporukoissaan keskustele­maan myös hengellisistä asioista. He kysyvät mieltään askarrutta­via asioita. ”Milloin se Jeesus tu­lee takaisin?” kysyi eräskin nuori hiljattain, Paljakka muistaa.

 

Kun kunnassa huomattiin, että helluntaiseurakunnan kah­vila vetää hyvin nuoria, Mikko Paljakka palkattiin järjestämään nuorille toimintaa myös kunnan nuorisotalolle. Siellä hänet tapaa parina päivänä viikossa.

 

 

Uusmedia tehokkaassa käytössä

Tieto Friday Night Cafe -illoista on levinnyt Toivakassa tehok­kaasti nuorelta toiselle.

 

– Olemme tehneet myös hen­gellisiä musiikkivideoita ja lait­taneet niitä YouTubeen. Niillä on nykyisin jo 5 500 katsojaa.

 

– Kopterikameralla kuvatuil­la videoilla esitellään kahvilatoi­mintaamme, ja näin myös nuor­ten vanhemmilla on mahdolli­suus saada käsitys siitä.

 

Vuoden 2016 lopussa paikal­lisen yrittäjän tiloihin tuli ravin­tola ja FNC-illat jouduttiin siirtämään helluntaiseurakunnan ru­koushuoneelle.

 

– Mietimme hetken, että us­kaltaakohan sinne enää kukaan tulla, mutta kävijämäärät ovat vain nousseet, Paljakka iloitsee.

 

Kahvilatoiminnan 5-vuotis­synttäreillä oli sata kävijää. Sa­malla julkaistiin myös kolmas Friday Night Cafe -musiikkivi­deo, joka löytyy YouTubesta.

 

 

”Nuoret tekevät asioita omalla tavallaan”

FNC-tiimin johtaja Mikko Pal­jakka on Toivakan helluntaiseu­rakunnan vapaaehtoinen nuorisotyövastaava. Hän on myös rumpali, miksaaja ja vanhim­mistoveli.

 

– On tärkeää, että nuorilla on paikka, jossa he voivat viettää raittiisti perjantai-iltaa. Kahvila­toiminta on yksi hyvä tapa jakaa myös ilosanomaa Jeesuksesta.

 

Kahvilasta on saatu paljon hy­vää palautetta.

 

– Nuoria tarvitaan seurakun­taan, muuten seurakunta kuih­tuu. Nuoret tekevät asioita omal­la tavallaan. Vaikka toimintata­vat ja kieli muuttuvat, sanoma Jeesuksesta ei muutu, Paljakka painottaa.

 

 

 

Leevi Launonen
Jaa
Kansainvälisen järjestön evankelistaohjelmassa opiskeleva Matias Toivainen: ”Missio-evankelioinnissakin voidaan saavuttaa uusia alueita”
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
Joulun hyvä uutinen
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!