Torstai 28. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Kaarlo, Kalle, Kaarle, Mies
Julkaistu 7.8.2019 08:05
YC:ssä opetusta masennuksen kohtaamisesta

Nuorisotapahtumassa tehdään nyt etsivää työtä

YC on elänyt uutta nousua pari-kolme viime vuotta. Paikalle odotetaan noin tuhatta nuorta. Arkistokuva vuodelta 2014. Kuva: Jouni Lehtonen

IK-opistolla elokuun viimei­senä viikonloppuna järjes­tettävään YC-nuorisotapah­tumaan odotetaan jälleen noin tuhatta nuorta.

 

Tapahtuma järjestetään tois­ta kertaa peräkkäin Paint red -teemalla. Nimi nousee lähetys­työn maailmasta, ja sillä tarkoi­tetaan jonkin alueen tai kaupun­gin ”merkitsemistä punaisella”, eli panostamisella sen saavutta­miseen.

 

– Viime vuonna painotettiin kunkin oman kaupungin tavoit­tamista ja siihen haastamista, ta­pahtuman tuotantotiimiin kuu­luva nuorisopastori Joona Salo Tampereelta avaa.

 

– Nyt painotus on enemmän lähetystyössä.

 

– Viime vuoden aikana on ta­pahtunut lähetysnäyn syttymis­tä esimerkiksi aktioissa. Näitä kokemuksia voidaan nyt jakaa.

 

 

Kertausta viime vuodesta

Saman teeman toistaminen pe­räkkäisinä vuosina perustuu jat­kuvuuden ajatukselle: edellis­vuoden asioita voidaan nyt ker­rata ja käydä läpi, missä on saatu kasvaa. Ensi vuonna tapahtu­malla on uusi teema.

 

Lähetystyön lisäksi opetus­kanavissa on tänä vuonna muun muassa koulutyö ja uutuutena masennus.

 

– Tällä halutaan ottaa esiin ajassamme vaikuttava ilmiö. Tämä koskettaa monen nuoren elämää, Joona Salo sanoo.

 

YC:ssä ”launchataan” eli käyn­nistetään myös etsivä nuoriso­työ.

 

– Nuorisotyöntekijät kulke­vat tapahtuma-alueella ja jutte­levat nuorten kanssa. Pyrimme saavuttamaan niitä nuoria, jotka tulevat alueelle, mutta eivät löy­dä tietään tilaisuuksiin.

 

– Monet näistä nuorista ei­vät ole kotipaikkakunnallaan osa seurakuntayhteisöä, eivätkä he ole välttämättä edes uskossa. On hienoa, että olemme saaneet heidät mukaan tapahtumaan.

 

 

Yhteinen tapahtuma

YC:ssä IK-opiston tapahtuma-aluetta on rajattu reilusti Juhan­nuskonferenssin alueesta.

 

– YC tehdään niin, että se pal­velee nuoria mahdollisimman hyvin, Joona Salo sanoo.

 

– Ei ole mielekästä pitää val­tavan suurta kenttää, jolle nuo­ret hajaantuvat.

 

Viime vuosina tapahtuman järjestäjät ovat lähestyneet nuo­risotyöntekijöitä, jotka ovat avainhenkilöitä myös YC:n on­nistumisen kannalta. Nuoriso­työntekijöille on oma brunssin­sa lauantaiaamupäivällä.

 

– Olemme selvästi onnistu­neet aktivoimaan nuorisopas­toreita, ja he tuovat nuoria mu­kanaan tapahtumaan. Olemme pyrkineet viestittämään, että tämä ei ole vain IK-opiston jär­jestämä tapahtuma, johon toi­votaan osallistujia. YC on seura­kuntien yhteinen juttu.

 

Mitä tapahtumalta odotetaan tänä vuonna?

 

– Toivon, että pääsee esiin se, mitä YC ja Juhannuskonferens­si edustavat. Että nuoret tulisi­vat kohtaamaan Jumalaa, jotkut kenties ensimmäistä kertaa.

 

– Jotkut täyttyvät Pyhällä Hengellä, tällaisia Jumalan te­koja odotan.

 

– Etenkin pienten paikkakun­tien nuorille YC on tärkeä, kun he näkevät, etteivät he ole uskos­sa yksin.

 

Puhujana tapahtumassa kuul­laan Stephan Christianseniä. Musiikissa kuullaan nuorison suosikkeja, kuten Fuel Worshi­pia, John Wangia ja Roni Sa­muelia.

 

 

Liput ja ohjelma:

 

 

Anssi TiittanenJaa
Marssimusiikkia ja kapinan tuntua – kun rummut tulivat seurakuntaan
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!