Sunnuntai 24. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Senja
Julkaistu 15.10.2018 00:00
”Hän todellakin välittää”

Nobelin rauhanpalkinto helluntailaiselle lääkärille

Denis Mukwege tekee edelleen paljon leikkauksia sairaalassaan ja kiertää maailmalla puhumassa. Muun muassa Fidan toiminnanjohtaja Harri Hakola tapasi Mukwegen vuosi sitten Brysselissä. Kuva: Torleif Svensson

Kongolainen lää­käri ja hellun­taipastori Denis Mukwege sai lo­kakuun alussa Nobelin rauhanpalkinnon yhdes­sä irakilaisen jesidiaktivisti Nadia Muradin kanssa. Molemmat ovat vastustaneet sota-alueilla tehtä­vää seksuaalista väkivaltaa ja pyr­kivät auttamaan sen uhreja omaa turvallisuuttaan uhmaten.

 

63-vuotiaalla Denis Mukwegel­la on luja side Ruotsin ja Suomen helluntailähetystyöhön. Ruotsin helluntailiikkeen lähetysjärjestö PMU maksoi aikoinaan kongolai­sen helluntaipastorin pojan lääke­tieteen opinnot. Lisäksi Mukwe­ge on PMU:n ja Fidan yhteisten lähettien, Veikko ja Mirja Reini­kaisen, pitkäaikainen työtoveri.

 

Reinikaiset työskentelivät Mukwegen kanssa 1980-luvul­ta lähtien ja auttoivat häntä pe­rustamaan Panzi-sairaalan Itä- Kongon Bukawuun vuonna 1999. Syyskuussa 1996 Mukwegen hen­ki säästyi sen ansiosta, että hän pakeni Veikko Reinikaisen aja­man jeepin kyydissä sotaa rajan yli Ruandan puolelle.

 

Fidassa uutinen Mukwegen Nobel-palkinnosta ilahdutti.

 

– Olemme sitä odottaneet ja toivoneet, että se tapahtuisi. De­nis Mukwege on ollut monta vuot­ta ehdokkaana ja saanut lukui­sia rauhanpalkintoja. Koimme, että nyt palkinto menee oikeaan osoitteeseen, kommentoi Fidan toiminnanjohtaja Harri Hakola.

 

 

Omisti palkintonsa uhreille

Denis Mukwegen perustamassa 400-paikkaisessa Panzi-sairaalas­sa on noin 20 viime vuoden aikana hoidettu yli 50 000:ta sodassa sek­suaalista väkivaltaa kokenutta. Po­tilaissa on ollut kaikenikäisiä pari­vuotiaista lapsista 80-vuotiaisiin. Tämän valossa on helppo uskoa, että Itä-Kongo on sotaraiskausten vuoksi yksi maailman vaarallisim­mista paikoista naisille.

 

Mukwege tekee gynekologina väsymättä työtä seksuaalista vä­kivaltaa kokeneiden hyväksi. No­bel-palkintonsakin mies kertoi omistavansa kaikille seksuaali­sen väkivallan uhreiksi joutuneil­le naisille.

 

Reutersin mukaan Mukwe­ge tähdensi, että ”palkinnolla on todellista merkitystä vain, jos se auttaa saamaan ihmiset liikkeelle muuttamaan aseellisten konflikti­alueiden uhrien tilannetta”.

 

BBC:lle hän totesi tilanteen Kongon demokraattisessa tasa­vallassa vaikeutuneen hiljattain uusien kapinallisryhmien myötä.

 

– Olen pahoillani, kun joudun sanomaan, että kolme vuotta sit­ten tilanne oli parempi, mutta nyt monet aseelliset ryhmät kasvavat taas ja raiskattujen naisten määrä lisääntyy jälleen.

 

 

Lämmin ja miellyttävä persoona

Osa Fidan työntekijöistä on ta­vannut Denis Mukwegen myös henkilökohtaisesti. Harri Hako­la tapasi hänet vuosi sitten Brys­selissä, jossa kongolaislääkäri oli puhumassa kristillisten kehitys­yhteistyö- ja humanitääristen jär­jestöjen tapaamisessa.

 

– Koin hänet erittäin lämpi­mäksi. Hän on erinomainen pu­huja ja esiintyjä mutta myös ta­vallinen ja helposti lähestyttä­vä, todella miellyttävä persoona. Hänen kanssaan oli tavattoman helppoa lähteä keskustelemaan, Hakola luonnehtii.

 

Myös mediassa on huomioitu Mukwegen poikkeuksellinen hu­maanius: se, miten toisaalta ka­rismaattinen ja kiireinen persoo­na pysähtyy jokaisen hoitamansa ihmisen luo ja kohtaa heidät erit­täin kunnioittavasti.

 

– Hän on niitä harvoja läpiko­taisin hyviä ihmisiä. Hän todel­lakin välittää, ei korkeissa kam­mareissa, vaan todellakin tekee, Kongon konfliktialueilla Mukwe­gen kanssa kiertänyt Elisabeth Rehn totesi Iltalehdelle.

 

 

Kutsu Suomeen vetämässä

Denis Mukwege on avoin uskos­taan ja on ilmaissut julkisesti, että usko Jumalaan sekä raiskauksen uhrien sinnikkyys auttavat hän­tä jatkamaan.

 

Kolmisen vuotta sitten Muk­wege puhui Ruotsin helluntai­konferenssissa Nyhemissä. Hän sanoi, että sekä Kongon noin mil­joonan jäsenen helluntailiike että Panzi-sairaala ovat ruotsalaisten ja muiden kansojen esirukouksen hedelmää. Aiheesta kertoo PCJP, helluntaikarismaattinen rauhaa ja oikeutta edistävä järjestö net­tisivuillaan.

 

Mukwege on saanut tunnus­tuksia rauhantyöstään aiem­minkin, muun muassa Olof Pal­me -palkinnon ja YK:n ihmis­oikeuspalkinnon (2008) sekä Saharov-palkinnon (2014). Vuon­na 2016 Time-lehti listasi hänet maailman sadan vaikutusvaltai­simman ihmisen joukkoon.

 

Fida on kutsunut tuoreen no­belistin Suomeen jo ennen pal­kinnon myöntämistä. Se, milloin Mukwege ehtii vastata kutsuun, on vielä toistaiseksi auki.

 

 

Ruut AhonenJaa
Ranska laajentaa tiedonkeruuta maata ehkä uhkaavista yksilöistä – muutos huolettaa evankelisia
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!