Perjantai 20. syyskuuta.
Nimipäivää viettää Varpu, Vaula, Erna
Julkaistu 15.10.2018 00:00
”Hän todellakin välittää”

Nobelin rauhanpalkinto helluntailaiselle lääkärille

Denis Mukwege tekee edelleen paljon leikkauksia sairaalassaan ja kiertää maailmalla puhumassa. Muun muassa Fidan toiminnanjohtaja Harri Hakola tapasi Mukwegen vuosi sitten Brysselissä. Kuva: Torleif Svensson

Kongolainen lää­käri ja hellun­taipastori Denis Mukwege sai lo­kakuun alussa Nobelin rauhanpalkinnon yhdes­sä irakilaisen jesidiaktivisti Nadia Muradin kanssa. Molemmat ovat vastustaneet sota-alueilla tehtä­vää seksuaalista väkivaltaa ja pyr­kivät auttamaan sen uhreja omaa turvallisuuttaan uhmaten.

 

63-vuotiaalla Denis Mukwegel­la on luja side Ruotsin ja Suomen helluntailähetystyöhön. Ruotsin helluntailiikkeen lähetysjärjestö PMU maksoi aikoinaan kongolai­sen helluntaipastorin pojan lääke­tieteen opinnot. Lisäksi Mukwe­ge on PMU:n ja Fidan yhteisten lähettien, Veikko ja Mirja Reini­kaisen, pitkäaikainen työtoveri.

 

Reinikaiset työskentelivät Mukwegen kanssa 1980-luvul­ta lähtien ja auttoivat häntä pe­rustamaan Panzi-sairaalan Itä- Kongon Bukawuun vuonna 1999. Syyskuussa 1996 Mukwegen hen­ki säästyi sen ansiosta, että hän pakeni Veikko Reinikaisen aja­man jeepin kyydissä sotaa rajan yli Ruandan puolelle.

 

Fidassa uutinen Mukwegen Nobel-palkinnosta ilahdutti.

 

– Olemme sitä odottaneet ja toivoneet, että se tapahtuisi. De­nis Mukwege on ollut monta vuot­ta ehdokkaana ja saanut lukui­sia rauhanpalkintoja. Koimme, että nyt palkinto menee oikeaan osoitteeseen, kommentoi Fidan toiminnanjohtaja Harri Hakola.

 

 

Omisti palkintonsa uhreille

Denis Mukwegen perustamassa 400-paikkaisessa Panzi-sairaalas­sa on noin 20 viime vuoden aikana hoidettu yli 50 000:ta sodassa sek­suaalista väkivaltaa kokenutta. Po­tilaissa on ollut kaikenikäisiä pari­vuotiaista lapsista 80-vuotiaisiin. Tämän valossa on helppo uskoa, että Itä-Kongo on sotaraiskausten vuoksi yksi maailman vaarallisim­mista paikoista naisille.

 

Mukwege tekee gynekologina väsymättä työtä seksuaalista vä­kivaltaa kokeneiden hyväksi. No­bel-palkintonsakin mies kertoi omistavansa kaikille seksuaali­sen väkivallan uhreiksi joutuneil­le naisille.

 

Reutersin mukaan Mukwe­ge tähdensi, että ”palkinnolla on todellista merkitystä vain, jos se auttaa saamaan ihmiset liikkeelle muuttamaan aseellisten konflikti­alueiden uhrien tilannetta”.

 

BBC:lle hän totesi tilanteen Kongon demokraattisessa tasa­vallassa vaikeutuneen hiljattain uusien kapinallisryhmien myötä.

 

– Olen pahoillani, kun joudun sanomaan, että kolme vuotta sit­ten tilanne oli parempi, mutta nyt monet aseelliset ryhmät kasvavat taas ja raiskattujen naisten määrä lisääntyy jälleen.

 

 

Lämmin ja miellyttävä persoona

Osa Fidan työntekijöistä on ta­vannut Denis Mukwegen myös henkilökohtaisesti. Harri Hako­la tapasi hänet vuosi sitten Brys­selissä, jossa kongolaislääkäri oli puhumassa kristillisten kehitys­yhteistyö- ja humanitääristen jär­jestöjen tapaamisessa.

 

– Koin hänet erittäin lämpi­mäksi. Hän on erinomainen pu­huja ja esiintyjä mutta myös ta­vallinen ja helposti lähestyttä­vä, todella miellyttävä persoona. Hänen kanssaan oli tavattoman helppoa lähteä keskustelemaan, Hakola luonnehtii.

 

Myös mediassa on huomioitu Mukwegen poikkeuksellinen hu­maanius: se, miten toisaalta ka­rismaattinen ja kiireinen persoo­na pysähtyy jokaisen hoitamansa ihmisen luo ja kohtaa heidät erit­täin kunnioittavasti.

 

– Hän on niitä harvoja läpiko­taisin hyviä ihmisiä. Hän todel­lakin välittää, ei korkeissa kam­mareissa, vaan todellakin tekee, Kongon konfliktialueilla Mukwe­gen kanssa kiertänyt Elisabeth Rehn totesi Iltalehdelle.

 

 

Kutsu Suomeen vetämässä

Denis Mukwege on avoin uskos­taan ja on ilmaissut julkisesti, että usko Jumalaan sekä raiskauksen uhrien sinnikkyys auttavat hän­tä jatkamaan.

 

Kolmisen vuotta sitten Muk­wege puhui Ruotsin helluntai­konferenssissa Nyhemissä. Hän sanoi, että sekä Kongon noin mil­joonan jäsenen helluntailiike että Panzi-sairaala ovat ruotsalaisten ja muiden kansojen esirukouksen hedelmää. Aiheesta kertoo PCJP, helluntaikarismaattinen rauhaa ja oikeutta edistävä järjestö net­tisivuillaan.

 

Mukwege on saanut tunnus­tuksia rauhantyöstään aiem­minkin, muun muassa Olof Pal­me -palkinnon ja YK:n ihmis­oikeuspalkinnon (2008) sekä Saharov-palkinnon (2014). Vuon­na 2016 Time-lehti listasi hänet maailman sadan vaikutusvaltai­simman ihmisen joukkoon.

 

Fida on kutsunut tuoreen no­belistin Suomeen jo ennen pal­kinnon myöntämistä. Se, milloin Mukwege ehtii vastata kutsuun, on vielä toistaiseksi auki.

 

 

Ruut AhonenJaa
Alkoholistista tulee peittelemisen mestari
Pastoripariskunta kohtaa haasteita monelta suunnalta
Kivulias tie nuorisopastoriksi
"Toivon kirjojeni tuovan lohtua"
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!