Nepalissa rakennetaan parempaa tulevaisuutta

Vuodentakainen maanjäristys oli Nepalin suurin luonnonkatastrofi miesmuistiin. Esimerkiksi Fidan työalueisiin kuuluvassa Nuwakotin piirikunnassa lähes kaikki talot kärsivät vaurioita. Kuvassa Nuwakotin lapsia koulumatkalla. Kuva: Henrik SuniNepal. Vuoden 2015 Eväät elämään -keräyksen kohdemaa on valittu hyvissä ajoin. Lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö Fida Internationalin ja helluntaiseurakuntien kevätkeräyksen tarkoituksena on tukea köyhän vuoristomaan heikoimpien väestöryhmien ihmisarvoa ja lasten koulunkäyntiä. Kampanjamateriaalit on tehty ja puffijutut julkaistu.

Juuri kampanjan alla, lauantaina 25. huhtikuuta, Nepalissa maa järkkyy 7,8 magnitudin voimalla. Noin 9 000 ihmistä saa surmansa ja puoli miljoonaa rakennusta tuhoutuu. Voimakkaat jälkijäristykset pahentavat tuhoa.

Eväät elämään -kampanja valjastetaan nopeasti katastrofikeräykseksi. Kaduille jalkautuu parituhatta helluntaiseurakuntien vapaaehtoista lipaskerääjää, ja useat tahot ottavat osaa erilaisilla tempauksilla. Järistystuhojen saama mediahuomio lisää ihmisten auttamisintoa, ja  lahjoituksia kertyy ennätysmäärä: yli 400 000 euroa.

Keräystuotosta noin kolmannes käytetään lasten koulunkäyntihankkeisiin, loput humanitaariseen hätäapuun ja jälleenrakennukseen.

Tänä vuonna Eväät elämään -keräys palaa viime vuoden alkuperäiseen teemaan: köyhimpien väestöryhmien koulunkäynnin ja koulutuksen tukemiseen. Valtakunnallinen lipaskeräys alkaa maanjäristyksen vuosipäivänä 25. huhtikuuta.

– Olemme varmasti yhtä motivoituneita aloittamaan kampanjaa kuin viime vuonnakin. Tuen tarve on edelleen valtava. Lisämotivaatiota tuo myös viime vuoden hieno tulos. Keräysvaroilla on muun muassa rakennettu kaksi uutta koulua kastittomien kyliin Etelä-Nepaliin, ja kolmen koulun rakentaminen maanjäristyksessä tuhoutuneitten tilalle on alkamassa, Fidan hankekoordinaattori Päivi Leppänen kertoo.

Korson helluntaiseurakunnan lähettinä työskentelevä Leppänen on yksi neljästä Fidan lähetystyöntekijästä Nepalissa.

Köyhyys pakottaa kotitöihin

Vaikka koulunkäynti on yleistynyt Nepalissa huomattavasti, etenkin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien lapset jäävät usein alkeellisimmankin koulutuksen ulkopuolelle. Kastittomien lisäksi näitä ovat hyvin köyhien ja syrjäisillä alueilla asuvien perheiden lapset sekä vammaiset.

Syrjinnän ja koulujen puuttumisen lisäksi köyhimpien lasten koulunkäyntiä estävät koulutarvikkeista perittävät maksut sekä se, että perheiden toimeentulo ja arjen sujuminen vaatii myös lasten työpanosta. Siksi moni koulutiensä aloittaneistakin joutuu jättämään sen kesken.

Kouluissa oppimista hidastaa pula pätevistä opettajista, koulutarvikkeista ja oppimateriaaleista. Usein myös koulurakennukset ovat kurjassa kunnossa.

Rakennusten osalta maanjäristykset heikensivät olosuhteita entisestään. Esimerkiksi Fidan koulutyön kohdealueisiin lukeutuvassa Nuwakotin piirikunnassa Keski-Nepalissa noin 90 prosenttia koulurakennuksista tuhoutui käyttökelvottomaksi. Myös Fidan yhteistyökouluista moni kärsi eriasteisia vaurioita.

Koko maassa tuhansia kouluja jouduttiin siirtämään väliaikaisiin bambumajoihin ja telttoihin.

– Onneksi talvi ei ollut sääoloiltaan erityisen vaikea, Päivi Leppänen toteaa.

Fida ja sen paikalliset kristilliset kumppanijärjestöt Relative Nepal ja Transformation Nepal pyrkivät vastaamaan kaikkiin edellä mainittuihin haasteisiin. Järjestöjen tukemissa kouluissa on yhteensä noin 5 200 lasta, ja jo tähän mennessä on koettu monta ilonaihetta.

Koulujen opetusta, oppimateriaaleja ja tiloja on kehitetty ja koulutarvikkeita ja -varusteita kustannettu. Kyläläiset ovat saaneet tietoa hygieniasta, ravinnosta, lastenhoidosta, viljelystä ja karjanpidosta, ja useat ovat aloittaneet pienimuotoista yritystoimintaa. Monet perheet ovat voineet laittaa lapsensa raskaiden töiden sijasta kouluun.

Myös vanhempien motivaatio lasten kouluttamiseen on kasvanut.

Viime vuoden Eväät elämään -kampanjassa kerrottiin tuolloin 18-vuotiaasta Raj Kumarista, joka ei köyhyyden vuoksi ollut voinut käydä koulua. Haastattelun jälkeen Fida ja Relative Nepal rakensivat hänen kotikyläänsä Ramgopalpuriin uuden koulurakennuksen sekä aloittivat kouluiän ylittäneille suunnatun lukutaito-ohjelman. Raj suoritti ensimmäisen kurssin kolmessa kuukaudessa.

– Vieraillessani Rajin luona hän jo luki ja kirjoitti minulle sanoja oppikirjastaan. Hän haluaa mennä jatkokurssille, ja haave opettajan ammatista elää, Päivi Leppänen iloitsee.

Mediahuomiota Intiassa asti

Monet Nepalin köyhimmistä väestöryhmistä ovat etnisiä ja kielellisiä vähemmistöjä. Keskeinen osa näiden ryhmien koulutuksen tukemista on tarjota opetusta ja oppimateriaaleja lasten omalla äidinkielellä. Tässä Fida ja sen kumppanijärjestöt ovat olleet tienraivaajia, sillä yleensä opetus tapahtuu nepaliksi myös silloin, kun lapsen kotikieli on jokin muu.

Vähemmistökielillä tarjottavan opetuksen järjestäminen on saanut maassa laajaa huomiota.

Esimerkiksi Ramgopalpurin uuden koulun vihkiäisiin saapui kunnan, valtion ja median edustajia. Alueella puhutaan maithiliä, ja suurin osa kyläläisistä kuuluu Nepalin kaikista syrjityimpään kansanryhmään, rotansyöjiksi kutsuttuihin musahareihin.

Kastittomien musaharien kylässä toimiva kansainvälisen tason koulu sai näkyvyyttä Intiassa asti.

– Työmme on saanut viranomaisilta erittäin positiivista palautetta. Viranomaisten mukaan Etelä-Nepalissa toimivista yhteistyökouluistamme on tarkoitus tehdä alueen mallikouluja, ja osittain ne jo ovatkin sitä, Päivi Leppänen kertoo.

Järistystuhojen lisäksi Nepalin yhteiskuntaa ovat koetelleet yhteiskunnalliset levottomuudet. Lakkoaallon seurauksena polttoaineen, kaasun, ruoan ja lääkkeiden saatavuudessa oli vaikeuksia kuukausien ajan.

Nepalin kristilliset seurakunnat ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti. Evankeliumia on levitetty muun muassa suomalaisen IRR-TV-medialähetysjärjestön ja paikallisten seurakuntien yhteisen mediamission avulla.


Heikki SalmelaTuletko mukaan?

Tulisiko sinun seurakuntasi mukaan auttamaan Nepalin kastittomia lapsia pääsemään kouluun? Kokoa seurakunnastasi keräystiimi ja ilmoittakaa asiasta Fidaan.

Pienelläkin avulla on suuri merkitys: yhden nepalilaisen lapsen saaminen mukaan lukutaito-opetukseen maksaa noin 7 euroa ja vuoden kouluopetus yhdelle lapselle 40 euroa.
 
Jo perinteeksi muodostunut Eväät elämään -keräys näkyy kaduilla ja toreilla 25.4.–15.5. Helluntaiseurakunnat voivat ilmoittautua mukaan kampanjan lipaskeräykseen. Ole yhteydessä Hanna Hokkaseen: p. 040 451 6574, o.

www.eväätelämään.fi


15/2016

MuutEva Kleman sanoitti matkaansa Jumalan kanssa rohkaistakseen muita.
PuheenaiheKan ry:n toiminnanjohtaja liputtaa yhteisöllisyyden puolesta.
PääkirjoitusMonet Islamilaiset äärijärjestöt, kuten Taliban, Isis, al-Qaida, Boko Haram ja al-Shabaab, ovat kylväneet viime vuosina terroriteoillaan kauhua eri puolilla maailmaa. Viime kuukausina tehdyt iskut muu...
Miten onAikamedia Oy muutti Keravalle Jäspilänkadulle Avainmedian vuokralaiseksi helmikuussa 2006. Keravalla ovat toimineet muun muassa Aikamedian lehtitoimitukset, musiikkituotanto ja osittain myös markkinoi...
MuutAlkoholistiperheessä kasvanut Anne Rantonen auttaa nyt isänsä kaltaisia ihmisiä.
MuutHannu Roine selviytyi vuosikymmeniä kestäneestä mielenterveys- ja päihdeongelmien kierteestä (Sana 13/16).

Roine majaili eri asuntoloissa ja vietti välillä jaksoja kristillisissä hoitokodeissak...
PikavisiittiKuopuksena kasvaminen opetti Hannu Vuoriselle, että hän on ainutlaatuinen muttei ainoa.
PuheenaiheJokainen kantaa itse vastuun omasta alkoholinkäytöstään, mutta toipuvat alkoholistit olisi silti hyvä huomioida seurakunnassa.
UutisetSuomen helluntaiseurakuntien koulutushankkeet saavat kiitosta paikallisviranomaisilta.
MuutLee Strobel on yhdysvaltalainen kirjailija ja kristillinen apologeetikko. Hän on ammatiltaan juristi ja tehnyt myös toimittajan töitä. Hengellisen työn kannuksensa Strobel on hankkinut Willow Creek As...
ArtikkelitTerve käsitys syntien tunnustamisesta mahdollistaa aidon yhteyden Jumalaan ja lähimmäisiin, apostoli Johannes opettaa.
KolumniMinulla ei ole lapsia. Ja ei ehkä tule olemaankaan. Se, ettei meidän perheeseen kuulu lapsia, ei ole itselleni ollenkaan vaikea asia, mutta tiedän muutaman ihmisen, jolle se on sitä. On ollut jo tovin...
Mielipide”Herra pelasta hänet…” Nuo sanat ja niiden jälkeen uskosta osattomien läheistemme nimet sisältyvät usein rukouksiimme. Mutta kuinka usein saamme kiittää Jumalaa rukouksemme kohteiden pelastumisesta? J...
MielipideKiitos Sanna Urvakselle hänen näkemyksistään koskien naisen asemaa helluntaiseurakunnissa (RV 12). Hienoa, että on näin viisaita naisia puolustamassa ikuisia totuuksia.

Mieltäni on jo muutaman...
MielipideSakari Ahola kutsuu mielipidekirjoituksessaan ”susiksi” niitä julistajia, jotka ”lupaavat paranemista, uutta voimaa ja herätysten alkamista” (RV 13).

Ensinnäkään kukaan raamatullinen julistaja...
MielipideNäin pääsiäisen jälkeen – ja samalla yhtä ehtoollistilaisuutta rikkaampana – haluaisin kommentoida ehtoollisen värejä ja ehtoolliskokousten värimaailmaa, siis värejä kuvaannollisessa mielessä.

...
Mielipide”Herra, olinko se minä, joka naulat sinun käsiisi löin?” Tähän tapaan kysyy lauluntekijä. Profeetta Jesaja puolestaan toteaa: ”Sinun haavojesi kautta minä olen parattu.”

Nämä asiat ovat niitä,...
UutisetTunnustavat kristityt kannattavat Britannian eroamista EU:sta useammin kuin muiden uskonyhteisöjen edustajat, ilmeni Englannissa vastikään tehdyssä laajassa uskontokyselyssä. Eniten EU:ssa pysymistä p...
UutisetTurvapaikkaviranomaisten on otettava hakijoiden uskonnolliseen kääntymykseen liittyvät turvallisuusriskit vakavasti, linjasi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) maaliskuun lopulla.

Tuomioist...
UutisetYhä useampi yhdysvaltalainen ajattelee, että maan uskonnonvapaustilanne on heikentynyt ja että maan kristityt kohtaavat kasvavaa suvaitsemattomuutta. Samalla moni kuitenkin kokee kristittyjen itsensä...
UutisetPienen helluntairaamattukoulun opiskelijat perustavat seurakuntia naapurimaihinkin.
UutisetPääsiäislauantaina tulipalossa tuhoutunut Ylivieskan kirkko oli kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävä rakennus. Museovirasto, Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo ja Ylivieskan se...
UutisetAlbanian pääkaupungin sydämessä, Historiallisessa Kansallismuseossa, tehdään historiaa.

– Tämä on ensimmäinen kerta maamme historiassa, kun saamme kertoa Raamatusta ja sen keskeisimmästä sanoma...
UutisetAjanmukaisuus, aitous ja Hengen täyteys ovat muutoksen avaimia.
UutisetSuomen Lähetysseura on huolissaan Suomen hallituksen päätöksestä leikata vielä 25 miljoonaa kehitysyhteistyöstä vuodesta 2018 lähtien.

– Hallituksen päätös osoittaa piittaamattomuutta sen omist...
UutisetYleisö yltyi kertomaan omia kuulumisiaan tunnelmallisella keikalla.
UutisetLapset oppivat parhaiten, kun asioita saa kokeilla itse.
UutisetEuroparlamentaarikkona tunnetuksi tullut vaikuttaja Eija-Riitta Korhola sanoi Radio Deissä, että islamin uskonnollisilla johtajilla on käsissään ratkaisu terrorismin ongelmaan.

– Kaipaan sitä,...
UutisetKristillinen elokuva on seurakuntalaisten oma suurprojekti.
UutisetNuoret pastorit ovat selvästi vanhempia liberaalimpia alkoholikysymyksissä.
Swahilista tuli rukouspiirin yleisin äidinkieli
Kun vuoden työ kiteytyy viiteen päivään
Johtaja-ainesta
Unelmana rakkauden parantamat perheet
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!