Torstai 28. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Kaarlo, Kalle, Kaarle, Mies
Julkaistu 14.4.2016 00:00

Nepalissa rakennetaan parempaa tulevaisuutta

Vuodentakainen maanjäristys oli Nepalin suurin luonnonkatastrofi miesmuistiin. Esimerkiksi Fidan työalueisiin kuuluvassa Nuwakotin piirikunnassa lähes kaikki talot kärsivät vaurioita. Kuvassa Nuwakotin lapsia koulumatkalla. Kuva: Henrik SuniNepal. Vuoden 2015 Eväät elämään -keräyksen kohdemaa on valittu hyvissä ajoin. Lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö Fida Internationalin ja helluntaiseurakuntien kevätkeräyksen tarkoituksena on tukea köyhän vuoristomaan heikoimpien väestöryhmien ihmisarvoa ja lasten koulunkäyntiä. Kampanjamateriaalit on tehty ja puffijutut julkaistu.

Juuri kampanjan alla, lauantaina 25. huhtikuuta, Nepalissa maa järkkyy 7,8 magnitudin voimalla. Noin 9 000 ihmistä saa surmansa ja puoli miljoonaa rakennusta tuhoutuu. Voimakkaat jälkijäristykset pahentavat tuhoa.

Eväät elämään -kampanja valjastetaan nopeasti katastrofikeräykseksi. Kaduille jalkautuu parituhatta helluntaiseurakuntien vapaaehtoista lipaskerääjää, ja useat tahot ottavat osaa erilaisilla tempauksilla. Järistystuhojen saama mediahuomio lisää ihmisten auttamisintoa, ja  lahjoituksia kertyy ennätysmäärä: yli 400 000 euroa.

Keräystuotosta noin kolmannes käytetään lasten koulunkäyntihankkeisiin, loput humanitaariseen hätäapuun ja jälleenrakennukseen.

Tänä vuonna Eväät elämään -keräys palaa viime vuoden alkuperäiseen teemaan: köyhimpien väestöryhmien koulunkäynnin ja koulutuksen tukemiseen. Valtakunnallinen lipaskeräys alkaa maanjäristyksen vuosipäivänä 25. huhtikuuta.

– Olemme varmasti yhtä motivoituneita aloittamaan kampanjaa kuin viime vuonnakin. Tuen tarve on edelleen valtava. Lisämotivaatiota tuo myös viime vuoden hieno tulos. Keräysvaroilla on muun muassa rakennettu kaksi uutta koulua kastittomien kyliin Etelä-Nepaliin, ja kolmen koulun rakentaminen maanjäristyksessä tuhoutuneitten tilalle on alkamassa, Fidan hankekoordinaattori Päivi Leppänen kertoo.

Korson helluntaiseurakunnan lähettinä työskentelevä Leppänen on yksi neljästä Fidan lähetystyöntekijästä Nepalissa.

Köyhyys pakottaa kotitöihin

Vaikka koulunkäynti on yleistynyt Nepalissa huomattavasti, etenkin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien lapset jäävät usein alkeellisimmankin koulutuksen ulkopuolelle. Kastittomien lisäksi näitä ovat hyvin köyhien ja syrjäisillä alueilla asuvien perheiden lapset sekä vammaiset.

Syrjinnän ja koulujen puuttumisen lisäksi köyhimpien lasten koulunkäyntiä estävät koulutarvikkeista perittävät maksut sekä se, että perheiden toimeentulo ja arjen sujuminen vaatii myös lasten työpanosta. Siksi moni koulutiensä aloittaneistakin joutuu jättämään sen kesken.

Kouluissa oppimista hidastaa pula pätevistä opettajista, koulutarvikkeista ja oppimateriaaleista. Usein myös koulurakennukset ovat kurjassa kunnossa.

Rakennusten osalta maanjäristykset heikensivät olosuhteita entisestään. Esimerkiksi Fidan koulutyön kohdealueisiin lukeutuvassa Nuwakotin piirikunnassa Keski-Nepalissa noin 90 prosenttia koulurakennuksista tuhoutui käyttökelvottomaksi. Myös Fidan yhteistyökouluista moni kärsi eriasteisia vaurioita.

Koko maassa tuhansia kouluja jouduttiin siirtämään väliaikaisiin bambumajoihin ja telttoihin.

– Onneksi talvi ei ollut sääoloiltaan erityisen vaikea, Päivi Leppänen toteaa.

Fida ja sen paikalliset kristilliset kumppanijärjestöt Relative Nepal ja Transformation Nepal pyrkivät vastaamaan kaikkiin edellä mainittuihin haasteisiin. Järjestöjen tukemissa kouluissa on yhteensä noin 5 200 lasta, ja jo tähän mennessä on koettu monta ilonaihetta.

Koulujen opetusta, oppimateriaaleja ja tiloja on kehitetty ja koulutarvikkeita ja -varusteita kustannettu. Kyläläiset ovat saaneet tietoa hygieniasta, ravinnosta, lastenhoidosta, viljelystä ja karjanpidosta, ja useat ovat aloittaneet pienimuotoista yritystoimintaa. Monet perheet ovat voineet laittaa lapsensa raskaiden töiden sijasta kouluun.

Myös vanhempien motivaatio lasten kouluttamiseen on kasvanut.

Viime vuoden Eväät elämään -kampanjassa kerrottiin tuolloin 18-vuotiaasta Raj Kumarista, joka ei köyhyyden vuoksi ollut voinut käydä koulua. Haastattelun jälkeen Fida ja Relative Nepal rakensivat hänen kotikyläänsä Ramgopalpuriin uuden koulurakennuksen sekä aloittivat kouluiän ylittäneille suunnatun lukutaito-ohjelman. Raj suoritti ensimmäisen kurssin kolmessa kuukaudessa.

– Vieraillessani Rajin luona hän jo luki ja kirjoitti minulle sanoja oppikirjastaan. Hän haluaa mennä jatkokurssille, ja haave opettajan ammatista elää, Päivi Leppänen iloitsee.

Mediahuomiota Intiassa asti

Monet Nepalin köyhimmistä väestöryhmistä ovat etnisiä ja kielellisiä vähemmistöjä. Keskeinen osa näiden ryhmien koulutuksen tukemista on tarjota opetusta ja oppimateriaaleja lasten omalla äidinkielellä. Tässä Fida ja sen kumppanijärjestöt ovat olleet tienraivaajia, sillä yleensä opetus tapahtuu nepaliksi myös silloin, kun lapsen kotikieli on jokin muu.

Vähemmistökielillä tarjottavan opetuksen järjestäminen on saanut maassa laajaa huomiota.

Esimerkiksi Ramgopalpurin uuden koulun vihkiäisiin saapui kunnan, valtion ja median edustajia. Alueella puhutaan maithiliä, ja suurin osa kyläläisistä kuuluu Nepalin kaikista syrjityimpään kansanryhmään, rotansyöjiksi kutsuttuihin musahareihin.

Kastittomien musaharien kylässä toimiva kansainvälisen tason koulu sai näkyvyyttä Intiassa asti.

– Työmme on saanut viranomaisilta erittäin positiivista palautetta. Viranomaisten mukaan Etelä-Nepalissa toimivista yhteistyökouluistamme on tarkoitus tehdä alueen mallikouluja, ja osittain ne jo ovatkin sitä, Päivi Leppänen kertoo.

Järistystuhojen lisäksi Nepalin yhteiskuntaa ovat koetelleet yhteiskunnalliset levottomuudet. Lakkoaallon seurauksena polttoaineen, kaasun, ruoan ja lääkkeiden saatavuudessa oli vaikeuksia kuukausien ajan.

Nepalin kristilliset seurakunnat ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti. Evankeliumia on levitetty muun muassa suomalaisen IRR-TV-medialähetysjärjestön ja paikallisten seurakuntien yhteisen mediamission avulla.


Heikki SalmelaTuletko mukaan?

Tulisiko sinun seurakuntasi mukaan auttamaan Nepalin kastittomia lapsia pääsemään kouluun? Kokoa seurakunnastasi keräystiimi ja ilmoittakaa asiasta Fidaan.

Pienelläkin avulla on suuri merkitys: yhden nepalilaisen lapsen saaminen mukaan lukutaito-opetukseen maksaa noin 7 euroa ja vuoden kouluopetus yhdelle lapselle 40 euroa.
 
Jo perinteeksi muodostunut Eväät elämään -keräys näkyy kaduilla ja toreilla 25.4.–15.5. Helluntaiseurakunnat voivat ilmoittautua mukaan kampanjan lipaskeräykseen. Ole yhteydessä Hanna Hokkaseen: p. 040 451 6574, o.

www.eväätelämään.fi

Jaa
Holokausti tuhosi lähes kaikki Sarajevon juutalaiset – muisto vainosta ja piirityksestä on aina läsnä bosnialaisessa kaupungissa
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!