Myös muualta tullut kaipaa kohtaamista

Hämeenlinnan helluntaiseurakuntaan eloa ja väriä on tuonut useiden kymmenien afrikkalaiskristittyjen joukko. Kuva: Veli-Matti Mustonen.Jumala uudistaa seurakuntia ulkomaalaistaustaisten kristittyjen kautta, maahanmuuttajatyön seminaarissa todettiin.
Kristityksi kääntynyt turvapaikanhakija kertoo maahanmuuttoviraston turvapaikkapuhuttelussa seurakuntataustastaan käyttäen englanninkielistä termiä pentecostal (helluntailainen). Tulkki ei tunnista käytettyä ilmaisua ja kertoo haastattelijalle henkilön kuuluvan Pentti Koski -seurakuntaan.

Surkuhupaisa tapaus nousi esille Suomen Helluntaikirkon järjestämässä maahanmuuttajatyön seminaarissa Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa lauantaina 14. lokakuuta.

Seminaarin juontanut Helsingin Saalem-seurakunnan arabiankielisen työn pastori Muayad Namrood kertoi osallistuneensa tukihenkilönä moniin turvapaikanhakijoiden kuulemistilanteisiin. Niissä hän on toistuvasti joutunut pyydettynä auttamaan tulkkia, jolla on ollut vaikeuksia kääntää turvapaikanhakijan käyttämiä kristillisiä termejä.

Hassujen tulkkausten myötä mielekkäät uskonvakaumusta koskevat luonnehdinnat näyttäytyvät helposti kummallisina.

– Vaikka viralliset tulkit kilpailutetaan, kristityllä turvapaikanhakijalla on lupa pyytää, että hän saa kristityn tulkin, jos se suinkin on mahdollista. Tulkin toiminnasta on myös lupa valittaa, seminaarin puheenvuoroissa ohjeistettiin.

Toinen puhutteluiden ongelma-alue ovat kääntymyksen aitouden arvioimisessa käytetyt kysymykset ja vastausodotukset. Eräässä tapauksessa haastattelija oli kysynyt, mitkä ovat kristinuskon tärkeimmät opit ja periaatteet. Turvapaikanhakija oli vastannut asianmukaisesti luettelemalla omin sanoin Apostolisen uskontunnustuksen keskeisiä ydinasioita. Haastattelija ei pitänyt vastausta hyväksyttävänä.

Kääntyneitä jopa joka kymmenes

Kristityksi kääntyminen ja siitä lähtömaassa seuraava vainon uhka ovat viime aikoina nousseet keskeiseksi turvapaikanhakijoiden esittämäksi turvapaikkaperusteeksi.

Helluntaikirkon maahanmuuttoryhmän puheenjohtaja Timo Kekolahti pitää mahdollisena, että maahamme vuosina 2015–16 tulleista yli 30.000 turvapaikanhakijasta kristityksi kääntyneitä on jopa noin kymmenen prosenttia.

– Viestejä kääntymyksistä tulee jatkuvasti eri puolilta maata. Kastettujen määrä on pienempi, koska seurakunnat eivät kasta suin päin. Silti oletan, että isossa pakolaisaallossa tulleista turvapaikanhakijoista on myös kastettu 1 500–2 000 henkilöä kaikki kirkkokunnat mukaan lukien.

Suurista luvuista huolimatta turvapaikanhakijat muodostavat vain pienen osan 2010-luvulla Suomeen muuttaneista ulkomaalaisista. Esimerkiksi avioliiton ja työn vuoksi tulleita on selvästi enemmän. Hämeenlinnan seminaarin pääaiheena olikin yleisesti seurakuntien varustaminen maahanmuuttajien kohtaamiseen. Päivän aikana tähän pyrittiin niin opetuksen kuin kokemusten jakamisen kautta.

Timo Kekolahden mukaan seurakunnissa tarvitaan kulttuurisen osaamisen kehittymistä. Toisten kulttuurien vähättelystä ja puolustautumisesta tulisi päästä hyväksymiseen, sopeutumiseen ja rinnakkaiseloon, joka läpäisee seurakunnan koko toiminnan ohjelmalehtisistä lähtien.

Samalla kun tämä parantaa seurakuntayhteydessä jo olevien maahanmuuttajien kotoutumista, se madaltaa uusien kristinuskosta kiinnostuneiden ihmisten kynnystä tulla mukaan tilaisuuksiin.

– Ongelmana lähes jokaisessa seurakunnassa on se, että maahanmuuttajatyö on ulkoistettu muutamalle ihmiselle. Silti kyse on asiasta, joka tulee vain voimistumaan ja jossa on seurakuntien tulevaisuus, Kekolahti totesi.

Yhteiselämän mutkattomuus edellyttää eri ryhmien välisten yhteyksien ja ystävyyssuhteiden kehittämistä. Olipa kyse kiintiöpakolaisesta, etnisen ravintolan työntekijästä tai ulkomaalaisesta opiskelijasta, moni maahanmuuttaja tulee selvästi yhteisöllisemmän kulttuurin keskeltä. Täällä suhdeverkosto kutistuu.

Joskus pelkällä hymyllä ja tervehdyksellä voi olla iso merkitys. Aito ystävä on jo aarre.
– Esimerkiksi suomalaismiesten ulkomaalaisista vaimoista monet ovat erittäin yksinäisiä, maahanmuuttajatyön asiantuntija Marja-Liisa Laihia evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksesta muistutti.

Toive: reippaampia lauluja

Seminaarissa kuultiin myös maahanmuuttajien omia kokemuksia. Ilmeni, että myös muualta tullut uskova joutuu työstämään asenteitaan suomalaiskristittyjä kohdatessaan. Hämeenlinnan helluntaiseurakunnan kongolaisryhmää johtavalla Ngenga Zukwalla oli kolme toivetta.

– Lähestykää meitä ihan kuin olisimme suomalaisia. Ottakaa jumalanpalveluksiin välillä reippaampia lauluja. Ja kun puhuja sanoo ”Halleluja”, vastataan siihen, seurakunnan vanhimmistoon tänä syksynä nimitetty Zukwa kannusti.

Marja-Liisa Laihia haastoi osallistujia pohtimaan myös isoja kysymyksiä: Keitä varten kristillinen seurakunta on olemassa? Mikä on sen tehtävä? Miten se voi yhteisönä olla osa Jumalan valtakuntaa? Mitä vieraanvaraisuus tarkoittaa seurakunnan elämässä?

Lisäksi hän rohkaisi kirkkoja lisäämään ekumeenista yhteistyötä. Ihmisten edun tulisi mennä kirkkokunnallisten intressien edelle.

– Kristityt maahanmuuttajat tarvitsevat myös omankielisen yhteisön. Jos meillä luterilaisilla ei ole tarjota heille sellaista, olemme saattaen ohjanneet uskoon tulleita teidän helluntailaisten piiriin. Jos me [eri kirkkoina] emme itse pysty huolehtimaan näistä ihmisistä, meidän pitää katsoa mahdollisuuksia muista kirkkokunnista.

Heikki Salmela43/2017

UutisetJumala uudistaa seurakuntia ulkomaalaistaustaisten kristittyjen kautta, maahanmuuttajatyön seminaarissa todettiin
MuutIdän ja lännen vuorovaikutus on välttämätöntä maanosamme uudessa heräämisessä.
UutisetAreiopagin uuden ohjelman jaksoissa keskustellaan muun muassa ihmiskäsityksestä, tekoälystä ja evoluutiosta.
MuutVakava sairauskaan ei estä työtä köyhien ja syrjäytettyjen hyväksi.
MielipideKauppakassin kanssa ohi kulkiessani mietin, pitäisikö hänelle antaa jotakin kauppakassistani vai muutama lantti. 
MielipideAika on paha. Sen me jokainen tiedämme. Kristittyinä haluaisimme olla niin kuin muutkin. Emme haluaisi kantaa Kristuksen pilkkaa tai vainoa. 
MielipideKiitos Jyrki Palmille yksinkertaisista ja käytännönläheisistä parisuhdeneuvoista (RV 40).
MielipideRakkausluku 1. Kor. 13 lähetyssaarnaajan tulkinnan mukaan.
MuutEhyttä arkkuun!
PikavisiittiTansaniassa perheineen asuva Jarkko Korhonen iloitsee siitä, että hän saa tehdä hengellistä työtä yhdistettynä lentämiseen.
MuutRiviseurakuntalainen päätti jättää unelmatyönsä seuratakseen Jumalan kutsua. IK-opisto tarjosi eväät ensiaskeliin lähetystyössä.
ArtikkelitEuroopan unionin uudistettu yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan keväällä 2016. Sitä aletaan soveltaa keväällä 2018, jolloin viimeistään henkilötietojen käsittelyn tulee kaikissa seurakunnissa olla...
PakinaOlen kerännyt kirjahyllyyni vanhoja avioliittoon ja perhe-elämään liittyviä oppaita, joiden lukeminen on nykyaikaiselle naiselle sekä hyödyllistä että viihdyttävää. Kokoelmani tähti on Veronica Dengel...
MuistolleRakas isämme Aatos Koivumäki syntyi Ruovedellä vuonna 1922 nelilapsisen perheen kolmantena lapsena. Isän koti oli torpparilain voimaantulon myötä itsenäistynyt Koivumäen tila luonnonkauniin Salussärkä...
MuutMarja Liisa Lappalainen tunnetaan Lapinlahdella hymyilevänä hammaslääkärinä. Ei siis ihme, että vastaanotolla 1980-luvun alkuvuosina käynyt maanviljelijä Heikki Lappalainen ihastui naiseen ja heidät v...
UutisetTukholman suomalainen Filadelfia-seurakunta on lähtenyt liikkeelle tukemaan Euroopan lähetystyötä, ei vain palkkaamalla siihen työntekijän, vaan tekemällä sen hyväksi myös CD-levyn.
Kolumni”En ole kiinnostunut kehyksistä. Sisältö ratkaisee.”
MuutEero Sorila: Taskurahalla maailman ympäri. Omakustanne, 326 s.
UutisetReformaation teemaseminaari tarjoili herättäviä näkymiä sekä kirkkohistoriaan että tulevaisuuteen.
UutisetKaustisen urheilutalo täyttyi lokakuun ensimmäisenä lauantaina Kids Action Night -tapahtumaan osallistuvista lapsista.
UutisetRistin maa yhdisti kuntien ja eri yhteisöjen toimijat.
UutisetBrittiläinen Great Western Railway -yhtiö on nimennyt yhden junistaan John Wesleyksi 1700-luvulla eläneen metodismin perustajan kunniaksi.
UutisetApostoli Paavalin elämästä ollaan valmistelemassa Hollywood-tuotantoa.
UutisetKoillis-Englannin Stocktonissa toimiva perinteikäs Stockton Baptist Tabernacle -seurakunta päätyi vaihtamaan nimensä, koska paikkakuntalaiset eivät käsittäneet, että kyse oli kristillisen yhteisön kir...
UutisetMonet helluntaiseurakunnat ovat tämän vuoden aikana liittyneet Suomen Helluntaikirkkoon
UutisetSuomen Ekumeenisen Neuvoston 100-vuotisjuhlakonsertti keräsi lokakuisena sunnuntai-iltana runsaasti kuoromusiikin ystäviä Uspenskin katedraaliin.
UutisetVainottuja kristittyjä yhdistää yhteyden arvostaminen.
Miten onIK-opisto järjesti 13.–14.10. reformaation merkkivuoteen liittyen seminaarin teemalla ”Reformaation riitaisat perilliset”. Seminaarissa tarkasteltiin uskonpuhdistuksen jälkeistä kirkkohistoriaa, kirkk...
PääkirjoitusLoppusyksy tuo tullessaan pimeneviä iltoja, koleutta ja räntäsateita. Merkillisellä tavalla ihmismieli silti lämpenee. Joulun läheisyys haastaa monia muistamaan läheisiään. Ihminen kaipaa edelleen hyv...
Korhoset kaikista köyhimpien asialla
Messiaanisen juutalaisen identiteetti ei avaudu helposti
”Oma onnellisuus ei ole muiden vastuulla”
Lähetysinnostus leviää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!