Musiikin monipuolisuus on tärkeä säilyttää

Seurakunnassa tulisi huolehtia siitä, että musiikki on tilaisuuteen sopivaa ja erilaisille musiikkityyleille on tilaa. (Kuva: Kaj Aalto)Helluntaiseurakuntien Musiikki ry on huolissaan musiikkitoiminnan yksipuolistumisesta ja sen kielteisistä seurausilmiöistä. Yhdistys on ottanut asiaan julkisesti kantaa tuoreessa lausunnossaan, joka on julkaistu myös tämän lehden mielipidepalstalla (sivu 8). Kannanotolla halutaan herättää laajempaa keskustelua helluntaiseurakuntien musiikkielämän nykyisestä kehityssuunnasta.

– Yksipuolistuminen on näkynyt seurakuntien musiikkitoiminnassa jo jonkin aikaa. Tyylin muutos ylistyspainotteiseksi on myös jakanut seurakuntakenttää aika laajalti sekä yleisellä että paikallisella tasolla, diplomiurkuri ja HSM ry:n hallituksen jäsen Matti Pesonen harmittelee.

Musiikkivaikuttajien mukaan yksipuolistumisen tunnuspiirteitä ovat muun muassa evankelioivien laulujen katoaminen tilaisuuksista, jumalanpalvelusmusiikin kapea-alaisuus, ristiriidat ja vierauden kokemus sekä koulutettujen ammattimuusikoiden siirtyminen tekemään musiikkia toisiin kirkkokuntiin.

Matti Pesonen katsoo, että yksipuolisen valta-aseman saanut niin sanottu ylistysmusiikki tekee ilmapiiristä helposti sisäänpäin lämpiävän, jolloin seurakunnalla ei ole vetovoimaa uskosta osattomien ihmisten silmissä.

– Syntyy sellainen vaikutelma, että ylistyslaulut ovat jopa erillisen, seurakunnan sisällä vaikuttavan pienen sisäpiirin juttu.

Vaikka ylistys kuuluu luonnollisena osana uskovien kokoontumisiin, Pesosen mukaan erityisesti uskosta osattomille pitäisi tarjota myös julistavaa musiikkia, jolla on tarkoituksenmukainen sisältö.

– Ahdistunut ja synnintunnon vaivaama ihminen tarvitsee musiikkia, jossa on selkeä sanoma – musiikkia, joka kertoo hänelle Jumalan rakkaudesta, Jeesuksen veren puhdistavasta voimasta ja pelastuksesta.

Jyväskylän helluntaiseurakunnassa musiikkitoimintaa johtava Markus Saarela jakaa HSM ry:n huolen.

– On olemassa merkkejä siitä, että musiikki on yksipuolistunut eri soittimien käyttämisen, lyriikoiden ristikeskeisyyden ja sovitusten osalta, hän arvioi.

Rakentavaa keskustelua – ei vastakkainasettelua

HSM ry on helluntaiseurakuntien yhteinen palvelujärjestö, joka edustaa seurakuntamusiikin tuntemusta ja ammatillista osaamista. Sen hallitus toi huolensa esiin juhannusviikolla ilmestyneessä Paimen Plus -lehden artikkelissa, joka herätti jo Juhannuskonferenssissa paljon keskustelua.

Vastuunkantajat haluavat kuitenkin välttää epäkypsää vastakkainasettelua äärinäkemysten, eri musiikkityylien ja sukupolvien välillä. Sen sijaan lausunnossa kannetaan huolta jumalanpalvelusmusiikin yhteisyydestä, monipuolisuudesta, erilaisten tyylien hyväksymisestä sekä ihmisten mahdollisuudesta palvella kotiseurakuntaa omalla musiikin lahjallaan.

Kyse on kaikkien seurakuntalaisten huomioimisesta ja musiikillisesta ”kotipaikkaoikeudesta” omassa yhteisössä.

Yksipuolisuudella huonoja seurauksia

Paimen Plus -lehden artikkelissa tuodaan esille, että jos seurakunnan musiikkitoiminta yksipuolistuu, sillä on seurauksensa: kaikki eivät koe musiikkia omakseen, ihmisille ei anneta palvelumahdollisuuksia omassa yhteisössään ja lopulta oma seurakunta alkaa tuntua henkisesti vieraalta.

– Musiikkitoiminnassa koko seurakunnan palveleminen on monin paikoin unohdettu. Siksi
kasvava joukko uskovia ei koe kotiseurakuntansa tilaisuuksien olevan enää heitä varten, kapellimestari ja kuoronjohtaja Juha Törmä sanoo.

Yhteisön sisäisen jakautumisen lisäksi seuraukset saattavat tulla esiin myös muulla tavoin.

– Näkyvissä onkin jo ammattitason musiikinosaajien siirtyminen palvelemaan niitä kirkkokuntia, joissa musiikki on monipuolisempaa ja rikkaampaa ja samalla evankeliumin julistaminen ulospäin musiikin avulla voimakkaampaa, Matti Pesonen toteaa.

Musiikin ammattilaisetkin tuovat keskusteluun erilaisia näkökohtia. Helsingin Saalem seurakunnan musiikkityönjohtaja ja Kristillisen musiikkikoulun rehtori Piritta Poutala muistuttaa helluntailiikkeen historiasta:

– Jos katsomme 30–50 vuotta taaksepäin, silloinkin musiikki on ollut omalla tavallaan yksipuolista. Monta kymmentä vuotta on laulettu enimmäkseen Hengellisen laulukirjan tai ”pitkän kirjan” lauluja, ja pääosassa ovat olleet kuorot ja soittokunnat, Poutala huomauttaa.

– Vielä nytkin pienissä seurakunnissa, joissa resurssit ovat pienemmät, musiikki koostuu vain muutamien uskollisten ihmisten osaamisesta ja mieltymyksistä. Seurakunta on kiitollinen, jos siellä ylipäätään on jotain musiikkia.

Poutalan mukaan seurakunnan tuleekin katsoa tulevaisuuteen, sillä Jumalalla on varattuna jokaiselle sukupolvelle oma ”soundinsa”.

– Se ei ole musiikkitoiminnan köyhtymistä, jos jokin uudistumiseen haluton ryhmä kuihtuu kasaan, vaan antaa tilaa jollekin uudelle.

Musiikkia tulee johtaa

Kaikki Ristin Voiton haastattelemat musiikkivaikuttajat ovat yksimielisiä siitä, että seurakunnan musiikkitoimintaa tulee aktiivisesti johtaa. Vastuu linjausten tekemisestä on viime kädessä pastoreilla ja vanhimmilla.

Porvoon helluntaiseurakunnassa musiikkitoimintaa koordinoiva Jim Hakola katsoo, että
seurakuntien tulisi nimetä joku johtamaan musiikkitoimintaa pastoreiden ja vanhimpien alaisuudessa.

– On hyvä, jos aloitteet, ehdotukset ja suunnitelmat tulevat musiikkivastaavalta ja ne käydään sitten vanhimpien kanssa yhdessä läpi. Pastoreiden ja vanhimpien roolina tulisi olla enemmän vastuunkantajien tukeminen kuin itse musiikkityön tekeminen ja suunnittelu, Hakola ehdottaa.

Myös Piritta Poutala näkee musiikkielämän kokonaisuuden tärkeänä.

– Musiikkia tulee johtaa olemalla yhteydessä kaikkiin sukupolviin, hän sanoo.


Leevi Launonen


18/2016

UutisetEpäonnistunut äiti tarvitsee armoa tuomitsemisen sijaan, tutkija muistuttaa.
PuheenaiheSeurakunnissa pitäisi tiedostaa, että äitiys on yhtä aikaa ihana ja vaikea kokemus.
UutisetVuosi sitten perustetussa Station-seurakunnassa Jokelassa pidettiin toissa viikonloppuna ensimmäinen kastetilaisuus, jossa kastettiin viisi eri-ikäistä uskovaa. Seurakunta oli täynnä, kun paikalla oli...
UutisetKirkkohallituksen tuet evankelis-luterilaisten kirkkojen kunnossapitoon jaettiin tänä vuonna eri tavalla kuin ennen.

Kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoitus uudistui vuonna 2016. Seurakunt...
UutisetJumalasta puhuminen ei kummastuta muslimitaustaista, mutta Kristuksen ovitustyö on hankalampi pala.
UutisetOulun ja Haukiputaan helluntaiseurakunnat sekä Hyvä Sanoma ry järjestivät Oulun seudulla viisi Suurin ilo -evankelioimistilaisuutta 27.4–1.5. Tilaisuuksissa puhui evankelista Marko Selkomaa. Musiikist...
UutisetKahdeksankymmentä virttä sisältävä Virsikirjan lisävihko sisältää muun muassa laulut Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, Kahden maan kansalainen sekä Maksettu on velkani mun.

– Virsikirjan lisä...
UutisetUhkaavien tilanteiden taustalla on yleensä mielenterveysongelmia.
UutisetKansanedustaja Peter Östman (kd) vaatii, että Suomen ulkoministeriö ja ulkoministeri Timo Soini (ps) arvioivat uudelleen YK:n palestiinalaispakolaisjärjestön UNRWA:n rahoittamisen edellytykset. Östman...
UutisetJari Haukka arvioi viime viikolla kriittisesti edistyksellisinä itseään pitämiä piirejä blogissaan Kotimaa24.fi-palvelussa.

– Varsin usein ”liberaalit” kristityt ja ateistit korostavat oman aat...
UutisetEnemmistö yhdysvaltalaisista pitää esimerkiksi julkisella paikalla evankelioimista uskonnollisena kiihkoiluna.
UutisetÄsken 90 vuotta täyttänyt Englannin kuningatar Elizabeth II sanoo tuoreessa kirjassa, että Kristus on Kuningas, jota hän palvelee.

Kuningatar kiittää ihmisiä esirukouksista ja Jumalaa hänen jär...
UutisetNational Association of Evanglicals (NAE) julkisti viime viikolla tutkimuksen, joka osoittaa, että suurin osa Amerikan pienten evankelisten seurakuntien pastoreista kamppailee taloudellisten ongelmien...
UutisetKristillisen Breakpoint-sivuston kolumnisti John Stonestreet kysyy, miten säilyttää kristillinen maailmankuva nykyajassa.

”Tapaan jatkuvasti ihmisiä, jotka aistivat, että asiat ovat muuttuneet...
KolumniMitä vanhemmaksi tulen, sitä enemmän arvostan äitiäni. Arvostan häntä ihmisenä ja Jumalan palvelijana mutta ennen kaikkea kasvattajana. Ajattelen aidosti, etten olisi voinut saada parempaa äitiä.
...
MielipideRistin Voitto tuotti minulle pahan mielen kirjoituksillaan alkoholista (RV 15). Vuosien saatossa tässä asiassa on tapahtunut valitettavasti kristittyjenkin keskellä kehitystä väärään suuntaan. S...
MielipideSuomeen on saapunut tuhansia pakolaisia eri puolilta maailmaa. Televisio, radio ja lehdistö ovat tuoneet riittävän selvästi kansalaisten tietoisuuteen, että maahanmuuttajien joukossa on todellisia avu...
MielipideOlen iloinen siitä, että Hyvä Sanoma ry järjestää evankelistojen koulutusta. Evankelistat on mainittu Ef. 4:11:ssä rinnan apostolien, profeettojen, paimenten ja opettajien kanssa. Kaikki ovat Kristuks...
MielipideKiitän teologikollegoitani vastineesta koskien minusta tehtyä haastattelujuttua Ristin Voitto -lehdessä (RV 16). Naisteologia ei ollut haastattelun varsinainen fokus, eikä jutussa ollut näkemyksiäni m...
ArtikkelitParantumisten ja muiden ihmeiden tavoin kielillä puhuminen voi olla merkki uskosta osattomalle. Mutta oletko rukoillut, että osaisit myös selittää puhumasi sanoman?
UutisetYksi suurimmista esteistä todelliselle seurakunnan kasvulle on huomion kiinnittäminen pelkkään jäsenmäärään. Surukseni olen nähnyt Suomessa sellaisia seurakuntia, jotka pitävät jäsenmäärää seurakunnan...
MuutPirjo ja Kalevi Marin täyttivät huhtikuun lopulla yhteensä 150 vuotta. Noista vuosista he ovat yhteensä olleet 25 vuotta eläkkeellä.

– Mielenkiintoista on se, että eläkepäivät ovat täyttyneet h...
MuutValta kotonamme on vaihtunut. Demokratia on muisto vain, ja elämme nyt diktatuurin ajassa.

Meille vajaat viisi kuukautta sitten muuttanut pieni yksinvaltias määrää suvereenisti tahdin ja odotta...
UutisetKoulutus mahdollistaa kunnon työn saamisen ja avaa tien Raamatun aarteiden äärelle. Suomalaiset ovat istuttaneet Länsi-Ukrainan romanikyliin muutoksen siemeniä.
MuutTeini-iässä syttynyt into evankeliumin työlle on säilynyt tuoreena. Boliviaan Huotari ja hänen perheensä lähetettiin ”patalapuilla”.
UutisetHämeenlinnan naiset ovat hankkineet jo kaksitoista kaivoa intialaisiin kyliin.
PikavisiittiJyrki Liukkonen on kuopiolainen muusikko ja nuorisopastori, joka on näyttänyt aina samalta. Liukkonen on myös äitienpäivää odotteleva aviomies ja seitsemän lapsen isä.

En koskaan unohda hetkeä,...
MuutNangula Kathindi on Namibian puolustusvoimien johtava kappalainen ja maan ensimmäinen anglikaaninen naispastori (Maailman Kuvalehti 4/16).

Namibialaisia osallistuu YK:n rauhanturvaoperaatioihin...
MuutPresidentti Urho Kekkonen aloitti ensimmäisen virkakautensa 1.3.1956. Samana päivänä alkoi myös 20 päivää kestänyt yleislakko, ja koko Suomi lamaantui.
PuheenaiheErossa olo ei ole etäännyttänyt äitiä ja tytärtä toisistaan.
Miten onHelluntailiikkeen Syyspäivät päätti viime lokakuussa jatkaa työntekijöiden valtakirjan valmistelua. Pastori Usko Katon johdolla toiminut laajapohjainen toimikunta on työstänyt valtakirjan yksityiskoht...
PääkirjoitusÄitienpäivä on vuosittain vietettävä juhlapäivä, jolloin liput nousevat salkoihin Suomessa ja tasavallan presidentti jakaa kunniamerkkejä ansioituneille äideille. Juhlalla on maassamme pitkät perintee...
Yhteinen näky kirkastuu 
Auttaja välttää romahduksen, jos hän pitää huolta itsestään
Yassir Eric auttaa entisiä muslimeja
”Toimivan idean synnyttäminen ei ole helppoa”
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!