Perjantai 22. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Visa
Julkaistu 6.4.2018 12:03

Mukavuudenhalu haastaa lähtijät ja lähettäjät

Nuoret ja vanhemmat lähetystyön ystävät kokoontuivat Tellus-konferenssissa Lahdessa. Musiikkia johti helsinkiläinen Fuel Worship Alex Jullen johdolla.

Lähetystyö tuli tämän vuo­den Telluksessa iloineen ja suruineen hyvin lähel­le osallistujaa, ja olen kaivannut­kin asioiden jakamista tällä tasol­la, medialähetysjärjestö Avain­median kehityspäällikkö Mika Ahonen kehui Tellus-konferens­sin antia.

 

Lähetystyöhön keskittyvä Tel­lus järjestettiin palmusunnuntain viikonloppuna Lahden helluntai­seurakunnassa. Mukana oli muu­tama sata eri-ikäistä lähetystyön ystävää – hieman enemmän kuin viime vuonna järjestetyssä tapah­tumassa.

 

– Muutamat seurakunnat oli­vat lähettäneet isomman joukon nuoria syttymään lähetystyös­tä lähettäjinä ja lähtijöinä. Ensi vuonna olisi hienoa nähdä pai­kalla vielä enemmän nuoria, Mika Ahonen toivoo.

 

Avainmedian toiminnanjohta­ja Niilo Närhin mukaan Telluk­sessa seurakunta lähetystyön toteuttajana oli nostettu keskiöön.

 

– Oli hyviä, lähetystyöhön in­nostavia sisältöjä ja puheita. Lah­telaiset järjestävänä tahona hoi­tivat myös tonttinsa loistavasti. Meininki oli ystävällistä ja ihmis­läheistä.

 

– Muuten hyvin hoidetuis­sa musiikkiosioissa olisi voinut olla pari vanhan ajan lähetyslau­lua, kuusikymppinen Närhi hy­myilee.

 

 

Miten kentälle pääsee?

Telluksessa oli mukana muuta­masta seurakunnasta nuorten ryhmä. Hämeenlinnan nuoret kiersivät tapahtuman esittelypis­teissä ja vastuuhenkilöiden luo­na keräämässä vastauksia kysy­myksiin, joita oli valmisteltu nuo­risotyöntekijä Marika Haapalan kanssa.

 

Nuorten kysymyksiin kuului­vat muun muassa, kuinka monta lähettiä helluntaiseurakuntien lä­hetysjärjestö Fidalla kaikkiaan on, ja missä päin maailmaa tarvitaan tällä hetkellä eniten lähettejä.

 

– Lähettejä on noin 200. Eni­ten tarvittaisiin saavuttamattomi­en kansojen parissa, vastauksek­si saatiin.

 

– Saavuttamattomia kanso­ja on muuallakin kuin Afrikassa, esimerkiksi suurkaupungeissa, kuten Pariisissa tai New Yorkissa.

 

Ison Kirjan pisteessä otettiin selvää, miten lähetystyöntekijäksi kouluttaudutaan ja kuinka mon­ta prosenttia lähetyskurssin käy­neistä pääsee lähtemään kentälle.

 

– Lähetystyöhön valmistau­dutaan lähetyskurssilla. Noin 15 prosentilla osallistujista on varma lähtö, vastauksissa kuvattiin läh­temisen nykytilannetta.

 

 

Mukavuudenhalu haasteena

IK-opiston Helsingin kampuksen opettaja Lari Launonen osallis­tui lähetystyön tulevaisuutta kos­kettelevaan pannelikeskusteluun.

 

– Me emme halua moninker­taistaa vain jonkin sortin usko­vaisia, vaan kristittyjä, jotka ymmärtävät syvällisesti Uuden tes­tamentin teologisen vision ja arvomaailman ja osaavat sovel­taa sitä omaan kulttuuriseen kon­tekstiinsa.

 

– Tämä vaatii meiltä teologista ymmärrystä ja tämän ymmärryk­sen siirtämistä eteenpäin osana lähetystyötä, Launonen painotti.

 

Launosen mukaan länsimai­sen lähetystyön tulevaisuuden suurimpia haasteita on mukavuu­denhalu – lähtijöillä ja lähettäjillä.

 

– Tapahtumassa on ollut pu­hetta siitä, etteivät ihmiset uhraa lähetystyölle kuten ennen. Ky­synkin, viljelemmekö me seura­kunnassa uhrautuvuuden kult­tuuria? Ajattelua, että minä luo­vun jostain, jotta minulla on rahaa uhrata lähetystyöhön?

 

Tilaisuuden muina keskusteli­joina olivat koordinaattori Juha Lehtonen ja pastori Ari Rocklin.

 

 

Lupaus ”paremmasta laiffista”

Yksi hämeenlinnalaisnuorten tehtävistä oli kirjoittaa lähetys­aiheinen rap-kappale. Sellainen kuultiinkin päätöstilaisuudessa.

 

Senegal, Irak, Venäjä tai Ranska

Ei oo välii minne päin sulla on matka

Jumala haluu tietenki sua myös käyttää

Anna hänen ensiks sun sydämesi täyttää


Lupaus tulevasta paremmasta laiffist

On se mitä joku ehkä just nyt tarttis

Lähetystyötä tehään aivan kaikkialla

Ei nyt avaruudes mut silti maailmalla


Jumalan rakkaus on ihmellinen juttu

Ja hän haluu olla sulle aina tosi tuttu

Älä sit pelkää jos Jumala sut lähettää

Sillon voit hei ihmisille ihmeitä näyttää

 
Anssi Tiittanen


RV-TV:ssä lehden verkkosivuilla Mika Ahosen ja Juha Lehtosen aja­tuksia lähetystyön tämän päivän haasteista ja tulevaisuudesta.Jaa
Ranska laajentaa tiedonkeruuta maata ehkä uhkaavista yksilöistä – muutos huolettaa evankelisia
Lisäsivätkö profetiat presidentinvaihdospettymystä?
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!