Sunnuntai 24. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Senja
Julkaistu 2.2.2018 14:03

Mobiilisovellus tuo kaukomaat lähelle

Yksi seikkailun kohteista on Fidan kummikylä Chandeshwari Nepalissa. Kuva: Veera Katto

Lähetys- ja kehitysyhteis­työjärjestö Fida julkaisi tammikuun lopussa mo­biilisovelluksen, joka vie koulu­luokat ja harrastusryhmät maa­ilmanympärysmatkalle. Uusi sovellus esiteltiin ensimmäise­nä opetusalan Educa-messuilla Helsingissä.

 

Esittelypisteellä oli kuhinaa, kun yhteensä nelisensataa opet­tajaa kävi tutustumassa työkaluun.

 

Sovellus on osa Fidan globaali­kasvatustyötä, joka tavoittaa noin 11 000 oppilasta vuosittain. Se so­veltuu myös muiden pienryhmi­en käyttöön esimerkiksi seura­kunnissa tai harrastusten parissa.

 

– Kohderyhmää ovat alakou­luikäiset kolmasluokkalaisista alkaen. Seikkailun toteuttami­nen on usein helpompaa alakou­lun kiinteissä ryhmissä, mut­ta sisällön puolesta sovellus käy kyllä vielä seitsemäs- ja kahdek­sasluokkalaisillekin, Fidan glo­baalikasvatuksen koordinaatto­ri Ville Saarni sanoo.

 

 

Puhelin laskee askelia

Avun askeleet on opintomatka neljääntoista kohteeseen Eu­roopassa, Afrikassa ja Aasias­sa. Kohteissa lapset pääsevät tu­tustumaan eri valtioihin ja ke­hityskysymyksiin tehtävien, materiaalien, kuvien ja videoi­den avulla. Aiheisiin kuuluvat muun muassa lapsen oikeudet, koulutuksen merkitys ja lasten ja nuorten mahdollisuudet vai­kuttaa omaan elämäänsä.

 

Samalla sovellus liikuttaa lapsia konkreettisesti. Matkalla nimittäin pääsee eteenpäin keräämällä liikuntapisteitä oikeas­sa elämässä. Pisteitä voi kerryt­tää niin koulussa kuin vapaa-ajalla.

 

Liikuntatavoitteita määrittää suositus, jonka mukaan lasten tulisi liikkua puolitoista tuntia päivässä. Tämän verran liikun­taa tarvitaan kutakin ryhmäläis­tä kohden, jotta päästään seuraavaan kohteeseen. Sovellus suhteuttaa tavoitteen ryhmän kokoon, joten pienten ryhmien ei tarvitse huhkia sen enempää kuin muiden.

 

Kukin osallistuja merkitsee lii­kuntasuorituksiaan ohjelmaan, ja opettajan hyväksyttyä potin matka jatkuu. Pisteitä saa myös puhelin taskussa kuljeskelusta, sillä Avun askeleet toimii sovel­luksen käyttäjän askelmittarina.

 

 

Hyvää palautetta

Uuden opetussuunnitelman ta­voitteiden mukaisesti sovellus kattaa sisältönsä puolesta useita alueita maantiedosta kuvaama­taitoon.

 

– Opettaja tai ohjaaja pystyy myös lisäämään siihen muita­kin kuin liikuntaan liittyviä tehtäviä. Voi esimerkiksi kannustaa ryhmää lukemaan jonkin kirjan ja määrittää sille pisteet, Saarni vinkkaa.

 

Seikkailu on tarkoitus kulkea läpi kolmessa kuukaudessa, sil­lä niin kauan se pysyy auki. Kou­luluokka voi nopeimmillaan suo­riutua urakasta noin kahdessa ja puolessa viikossa, kun taas har­vemmin kokoontuva ryhmä tar­vitsee enemmän aikaa.

 

Kun sovellusta on aika päivit­tää, sitä voidaan samalla muokata käyttäjien toiveiden perusteella.

 

– Opettajilta olemme jo saa­neet todella hyvää palautetta. Nyt onkin tosi mielenkiintoista näh­dä, mitä mieltä lapset ovat.

 

 

Säde LoponenJaa
Ranska laajentaa tiedonkeruuta maata ehkä uhkaavista yksilöistä – muutos huolettaa evankelisia
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!