Tiistai 7. heinäkuuta.
Nimipäivää viettää Klaus, Launo, Klas, Klaus
Julkaistu 16.3.2018 13:34

Missiokahvila kulkee pyörillä

Kuva: Hannu Rinta-Marttila

Alahärmän palvelukeskitty­mässä asioiva ei voi olla huomaa­matta banderollia. Pohjanmaalla on meneillään IRR-TV:n ja seu­rakuntien Mahdollisuus muutok­seen -missio.

 

Kauhavan Alahärmässä toimi­va Härmän helluntaiseurakunta päätti syksyllä lähteä mukaan mis­sioon.

 

– Sillä on merkitystä, että stoo­rinsa kertoneet ovat paikkakunnal­la tunnettuja. Toivon kiinnostuk­sen paikallisseurakuntia kohtaan heräävän, pastori Hannu Rinta- Marttila sanoo.

 

Härmässä missiokirjaa jaetaan esimerkiksi seurakunnan ruokaja­kelussa, ja samalla järjestetään pie­ni hengellinen konsertti. Tulossa on lisäksi Jipun konsertti ja missio­kahvila. Seurakunnan tilaisuudet on muutettu missioteemaisiksi.

 

– Hyvä, että missiossa on mah­dollista hyödyntää seurakunnissa jo olevaa toimintaa. Pienellä paik­kakunnalla on erilaiset voimavarat kuin isolla, noin 90 hengen seu­rakuntaa johtava Rinta-Marttila kommentoi.

 

 

Lukuisia helluntaiseurakuntia mukana

Monet Pohjanmaan seurakun­nat järjestävät Mahdollisuus muu­tokseen -mission aikana kahvila­toimintaa. Härmänmaan alueella kahvila on nostettu pyörille, sillä teetupabussi pysähtyy Kauhavan neljässä taajamassa viikon ajan kussakin.

 

Pohjanmaalla ”koti, uskonto ja isänmaa” ovat edelleen pääsään­töisesti kunniassa. Hannu Rin­ta-Marttila näkee alueella olevan silti aika lailla samat esteet evan­keliumin etenemiselle kuin muu­allakin Suomessa.

 

– Uskonnollisuus ja kovuus.

 

– Rukoilen, että Jumalan työ oli­si niin voimakasta, että ihmispelko jäisi taka-alalle ja monet voisivat tulla elävään uskoon Jeesukseen.

 

Pohjanmaan Mahdollisuus muutokseen -missioon osallis­tuu yli 70 seurakuntaa, joista liki 30 on helluntaiseurakuntia. Kaksi­kielinen missio kestää koko maa­liskuun, ja se näkyy niin medias­sa kuin erilaisissa mainoksissa ym­päri Etelä- ja Keski-Pohjanmaata sekä Pohjanmaan rannikkoa

 

 

Anna LehtinenJaa
"Rasismi voi päättyä meidän elinaikanamme"
Vähän erilainen leiri
Kristityksi kääntynyt teinipoika surmattiin Intiassa
"Opin kuulemaan selkeämmin Jumalan ääntä" – Yhteyden kaipuu on nuorille iso syy hakeutua opetuslapseuskouluun
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!