Luottamus on korvaamaton pääoma

- Seurakunnissa saattaa olla vaarana, että luottamuksesta ei puhuta. Se on tabu, jota pidetään jopa itsestäänselvyytenä, professori Taina Savolainen sanoo.Millainen on luottamusta herättävä ihminen? Miten hän puhuu ja toimii? Ja millaisen vaikutelman hän itsestään antaa?

Jyväskylässä asuva, Itä-Suomen yliopiston professori Taina Savolainen tietää, mikä merkitys luottamuksen rakentamisella ja luottamuspääomalla on ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnille ja organisaatioiden toimivuudelle. Hän johtaa tutkimusryhmää, joka on tuottanut luottamus-aiheesta paljon erilaisia julkaisuja ja väitöskirjoja. Savolainen on luottamuksen kansainvälinen valonkantaja ja viestinviejä. Hän kulkee puhumassa aiheesta erilaisilla foorumeilla ympäri maailmaa ja valmentaa myös työyhteisöissä.

– Pidän tätä asiaa erittäin tärkeänä. Motiivini on, että työpaikoilla ymmärrettäisiin luottamuksen merkitys ja syntyisi avoimuutta, jolla voitaisiin luoda sitä ja parantaa työtuloksia. Tutkimukset osoittavat, että johtamisen kautta luottamukseen voidaan vaikuttaa, Savolainen sanoo.

Hän näkee luottamuksen yhteisöllisenä voimavarana ja arjen taitona, joka lisää energiaa ja liittää ihmisiä toisiinsa.

– Luottamus toimii kuten liima, tutkija vertaa.

Luottamuksen vaikutukset näkyvät toiminnassa

Luottamuksen merkityksestä organisaatioissa alettiin puhua kunnolla vasta 2000-luvun alussa, jolloin tutkimuskin aiheesta alkoi versoa.

Savolaisen mukaan luottamus on luonteeltaan aineetonta, näkymätöntä ja helposti särkyvää. Se syntyy usein hitaasti ajan kanssa, mutta voidaan menettää nopeastikin. Luottamus on myös perusta kaikelle tehokkaalle yhdessä tekemiselle.

– Luottamus tulee esiin esimerkiksi yhteisöllisyydessä, yhteistyön tavoissa ja johtamiskulttuurissa, tutkija sanoo.

– Sen vaikutukset näkyvät ihmisten ja ryhmien keskinäisessä toiminnassa ja toimeen tulemisessa. Luottamuksen ilmapiirissä ihmiset antavat osaamisensa täysillä käyttöön, eikä aikaa kulu epäilyyn tai erilaisiin selvittelyihin.

Entä mitä luottamus sitten pohjimmiltaan on?

– Luottamuksessa on kyse reiluuden, avoimuuden ja rehellisyyden odotuksista toista osapuolta kohtaan, Savolainen määrittelee.

– Tämä tulee esiin esimerkiksi lupauksen ja sopimuksen pitämisessä. Toisen osapuolen odotetaan olevan luottamuksen arvoinen. Hänen ajatellaan osaavan asiansa, olevan vilpitön ja rehti sekä hyväntahtoisin aikomuksin liikkeellä.

Näihin odotuksiin sisältyy Savolaisen mukaan aina se riski, että ne eivät täytykään. Siitä taas seuraa alttius haavoittua, mikä voi saada aikaan epäluottamusta ja jopa luottamusrikkoja.

– Luottaminen merkitsee siis riskinottoa. Luottamus tunnistetaankinyleensä parhaiten silloin, kun se puuttuu tai menetetään.

Veneilyä epäluottamuksen aallokossa

Savolaisen mukaan tutkimukset osoittavat, että luottamus vaikuttaa toimintaan ja sen tuloksiin.

– Kun luotetaan toisiin ihmisiin, energia voidaan keskittää tärkeimpään eli ydintoimintaan. Silloin elinvoimaa ei hukkaannu peleihin, politikointiin ja valvontaan.

Luottamus on luonteeltaan myös sosiaalinen ja kulttuuriin sidottu asia. Pohjoismaat ovat vertailuissa kärkisijoilla, kun luotettavuudesta puhutaan yhteiskunnassa, esimerkkinä vaikkapa pankkijärjestelmät ja julkinen hallinto.

– Suomalaisten perusarvo on tähän asti ollut, että toisen sanaan pitää voida luottaa. Näyttää kuitenkin siltä, että maailman myllerryksessä ja monikulttuurisuuden vallatessa alaa tämäkin asia on muuttumassa. Kun maan päättäjätkin pyörtävät päätöksiään, suomalaisten vene on alkanut keinua epäluottamuksen aallokossa.

Jos yhteisössä kohdataan epävarmuutta ja muutoksia, alkavat ongelmat nostaa helposti päätään. Tulee kyräilyä, juoruilua ja jopa selkään puukottamista.

Ihmissuhteisiin ja luottamuspulaan vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi selvittämättömät ristiriidat, henkilökohtaiset loukkaukset, selän takana puhuminen ja kiusaaminen. Myös sellaiset asiat, jotka eivät suoranaisesti liity työhön, voivat johtaa epäluottamukseen.

Seurakunta luottamuksen yhteisönä

Taina Savolainen muistuttaa, että myös kristillisissä yhteisöissä, joissa toiminta perustuu uskoon perusarvona, on kyse luottamuksesta.

Ihmiset voivat välittää Jumalan huolenpitoa toisille ihmisille ja rakentaa samalla heidän luottamustaan Jumalaan. Seurakunta voi omalla toiminnallaan vahvistaa tätä luottamusta. Apostoli Paavali edellyttikin jokaisen Jumalan palvelijan pyrkivän siihen, että ”hän osoittautuu luottamuksen arvoiseksi” (1. Kor. 4:2).

– Kristillisissä yhteisöissä ja seurakunnissa saattaa olla vaarana, että luottamuksesta ei avoimesti puhuta. Se on tabu tai sitä pidetään jopa itsestäänselvyytenä. Kun sitten epäluottamus syystä tai toisesta hiipii yhteisön ihmissuhteisiin, se voi tehdä särön myös jonkun henkilökohtaiseen uskonelämään, Savolainen pohtii.

Jos seurakunnassa syntyy luottamuspulaa, Savolaisen mukaan olisi tärkeää uskaltaa kysyä, mistä se kertoo.

– Pelätäänkö ehkä luottamuksellisten asioiden vuotamista niin paljon, että niitä suojaamalla synnytetäänkin entistä sulkeutuneempi ilmapiiri?

Savolainen viittaa pro graduun, jossa tutkittiin helluntaiseurakunnasta eroamisen syitä. Yhdeksi merkittäväksi syyksi osoittautui luottamuksen puute.

– Kun ihmisiltä kysyttiin syitä seurakunnasta eroamiselle, esille tuli muun muassa heidän kokemuksensa siitä, etteivät he tulleet kuulluiksi.

Savolainen muistuttaa, että myös hengellisessä yhteisöissä toimivat samat inhimillisen vuorovaikutuksen ja luottamuksen lainlaisuudet kuin ihmissuhteissa yleensäkin. Koska epäluottamuksen vaikutukset tulevat seurakunnassa näkyviin niin psyykkisellä kuin hengellisellä tasolla, luottamuksen korjaaminen ja asioiden selvittäminen on erittäin tärkeää.

– Vaikka anteeksianto on uskonelämässä keskeisessä roolissa, se ei saisi syrjäyttää asian avointa käsittelyä. On työskenneltävä aidosti sen eteen, että luottamus voitaisiin palauttaa.

”Luottamusta rakennetaan pienillä teoilla”

Vuorovaikutustaidot ovat avainasemassa luottamuksen synnyttämisessä. Varsinkin esimieheltä kaivataan hyviä vuorovaikutustaitoja, valppautta ja sensitiivisyyttä. Myös tunneäly nousee johtamisessa tärkeään rooliin.

– Luottamusta rakennetaan arjen pienillä teoilla ja sanoilla, Savolainen muistuttaa.

Hänen mukaansa esimies voi lähteä kehittämään luottamuksen rakentamisen taitoa esittämällä neljä tärkeää kysymystä: Luotanko minä alaiseeni? Luottaako alainen minuun ja miksi luottaisi? Millainen luottamusilmapiiri työpaikalla on? Onko sitä tarpeen kehittää, ja mitä voimme sen hyväksi tehdä?

Luottamusta rakennetaan avoimuudella ja vuorovaikutusta harjoittelemalla. Jokaisen on myös hyvä kysyä itseltään, olenko minä luottamuksen arvoinen.

Savolaisen mukaan luottamuksen rakentaminen kuuluu työyhteisön olennaisiin taitoihin. Luottamuksen ilmapiirissä jaetaan tietoa, rohkaistaan ihmisiä kehittymään ja sopeudutaan joustavammin muutoksiin.

– Kun henkilöstön ja samalla koko organisaation voimavarat vahvistuvat, se näkyy myös tuloksissa.Kuka

Taina Savolainen
» KTT, toimii johtamisen professorina Itä-Suomen yliopistossa
» tehnyt palkitun väitöskirjan laatujohtamisesta
» toiminut laatuarvioijana ja -kouluttajana
» ”matkalaukkuprofessori”, joka kiertää Suomessa ja maailmalla kouluttamassa aiheesta
» johtaa Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella kansainvälistä Trust within Organizations -tutkimusryhmää, joka keskittyy luottamuksen tutkimiseen työpaikoilla
» nimetty kansainvälisen luottamustutkijoiden ja asiantuntijoiden verkoston Top Thought Leaders in Trust 2015:n joukkoon
» vapaa-ajallaan sielunhoitoterapeutti, joka kokee kutsumuksekseen auttaa lähimmäistä henkisesti ja hengellisesti sekä palvella seurakuntia muun muassa sielunhoidon koulutustehtävissäTanja Katajisto, Leevi Launonen


33/2016

UutisetYhteisön toimintakyky riippuu ratkaisevasti ihmisten välisestä luottamuksesta. Tämä pätee yhtä hyvin työelämässä kuin seurakunnassakin.
PääkirjoitusMaailmassa on paljon voimatonta ja pinnallista kristillisyyttä. Se näkyy kristittyjen elämäntyylissä, seurakuntien toimintakulttuurissa ja kristillisen median sisällöissä.

Kristittyjen kiinnost...
Miten onNaisten asemaa ja palvelumahdollisuuksia koskevaa keskustelua on käyty helluntailiikkeessä jo vuosikymmeniä. Tämä keskustelu jatkuu edelleen. Seurakunnissa asiaan liittyy erilaisia näkemyksiä ja...
UutisetGlobal Leadership Summit -tapahtuman suomalaisaktiivit, puheenjohtaja Markus Österlund ja toimitusjohtaja Merja Pitkänen, saivat viime viikolla tunnustusta. Kansainvälistä konferenssia koordinoiva Wil...
UutisetRiver Helsinki -seurakunta järjesti seurakunnan 4-vuotisjuhlan viime viikonloppuna Kulttuuritalolla.

River on yksi Helsingin kansainvälisistä seurakunnista. Jäseniä ja kävijöitä on Suomen lisäk...
UutisetEvankelistakoti on lämminhenkinen paikka kohtaamisille.
UutisetRovaniemen kristillisen koulun ensimmäisenä syksynä kouluyhteisön muodostaa viisi oppilasta ja yksi opettaja.

Koulu perustettiin kotikouluna, koska varsinaista perusopetuslupaa koulu ei ole saa...
UutisetSuomen Vapaakirkko on muuttanut toimintoineen Tampereelle.
UutisetRukoushuoneilla on vältytty toistaiseksi vakavilta homeongelmilta.
UutisetJoukko kiinalaisia tiedemiehiä pitää äskettäin Kiinan Keltaisen joen laaksosta löytyneitä lasten luita todisteena suurtulvasta, joka Raamatun mukaan tapahtui Nooan aikana.

OneNewsNow.com-uutiss...
UutisetUppsalalainen Elämän Sana -seurakunta on keksinyt uuden tavan viedä ilosanomaa Lähi-itään: se aikoo pudottaa kauko-ohjattavilla koptereilla Raamattuja Isisin hallinnoimille alueille, uutisoi The Chris...
UutisetLausannen liike kokosi noin tuhat nuorta evankelista johtajaa eri puolilta maailmaa Indonesian Jakartaan 3.–10. elokuuta. ”Kerran sukupolvessa” -tilanteeksi luonnehditussa YLG 2016:ssa kokeneet hengel...
UutisetHelsingin Saalemin nuortentiimi teki elämää muuttavan lähetysmatkan Itä-Afrikkaan.
UutisetToiminnanjohtaja Ilkka Vakkuri otti Israel-ystävät ry:n tuoreimmassa Shalom-lehdessä kantaa messiaanisten juutalaisten kohteluun Suomessa.

– Osa kristityistä kritisoi messiaanisten juutalaisten...
Uutiset”Vapaiden suuntien virsikirja” on ahkerassa käytössä.
UutisetRistin Voitossa käsitellään ajankohtaisia teemoja, mutta yleisönosastolla kestoaiheet pitävät pintansa.
MielipideRaamattu ei suoraan kerro Pyhän Hengen sukupuolta. Kreikan kielen käyttämä sana pneuma on neutri ja heprean kielen sana ruuah on sekä maskuliini että feminiini. Myös heprean käyttämä sana eloah (Jumal...
MielipideOlin jälleen mukana tämän vuoden Juhannuskonferenssissa. Tapani on käydä tutustumassa myös Aikamedian kirja- ja äänitepisteeseen, koska olen innokas lukija ja painetun sanan levittäjä.

Aikamedi...
MielipideIso kiitos Ristin Voitto -lehdelle, että teillä on vielä tämä mielipidepalsta.

Minusta konferenssia pitäisi uudistaa lähemmäs köyhää ihmistä. Ihan kaikesta ei saisi ottaa rahaa. Minulla ei ole...
MielipideKeuruun helluntaiseurakunnan johtaja Tuomas Harri toteaa Pokémon pelistä, että ”se on vain peli” (RV 31).

Haluaisin häneltä tarkennusta ja arviota joogasta, joka joidenkin mielestä ”on vain lii...
MielipideRV-lehden toimituspäällikkö Anssi Tiittanen on ottanut itselleen oikeuden esiintyä helluntaiherätyksen musiikkiasiantuntijana. Hänen tekstinsä kertovat osin asiantuntemattomuudesta. Moni onkin kysynyt...
MielipideTaannoin Ristin Voitto -lehdessä kyseltiin, mikä on sammuttanut seurakuntien kasvun.

Nykyiset kokoukset ovat mielestäni pääosin uskovia varten. Olemme menettäneet näyn evankelioimisesta. Henkil...
KolumniNe kasvavat pihallani, rehottavat rentonaan. Työ on jälleen aloitettava alusta. Tiedän, että perusta jäi huonoksi kukkamaata tehdessäni ja marjapensaiden alla täytyisi olla katetta. Tiedän tuon kaiken...
MuutEvankeliumeissa kuvattu Jeesus elää hektistä ja kuormittavaa elämää kuuluisuutena. Hänellä on rajat mutta myös aikaa kohdata ja palvella ihmisiä.
UutisetKeuruulla kajahti elokuun alussa, kun lähes 300 jippiiläistä kokoontui kuoro- ja orkesterileirille. Leirillä harjoiteltiin ja äänitettiin uusia Jippii-lauluja Ristin maa 2017 -kiertuetta varten. Mukan...
MuutRosa Nyman on musiikkiteatterin ammattilainen, jonka kutsumuksena on välittää lohtua ja toivoa.
MuutSopivasti Rion olympialaisten aikaan ja tunnettuna ruumiin kulttuurin, tinkimättömän harjoittelun ja monipuolisen liikunnan ystävänä rupesin pohtimaan voittamisen dilemmaa kristillisestä näkökulmasta...
MuutRakkaudellisessa seurakuntayhteisössä tuetaan riippuvuuksista vapautuneen identeettiä uutena luomuksena ja tasavertaisena ihmisenä.
MuutTyttöystävä kannusti Vesa Rautasaarta katkaisemaan rikoskierteen. Lopullinen täyskäännös tuli, kun mies kohtasi Jeesuksen.
MuutJumala puuttui itsemurhaa hautoneen nuorenmiehen elämään. Vangista tuli vankilatyöntekijä, joka on sinut kipujensa kanssa.
UutisetUskon perusteet avautuvat vammaisille nuorille Fifty fifty -leirillä. Osallistujien aito ja mutkaton usko Jeesukseen koskettaa myös työntekijöitä.
PikavisiittiJouni Kuitunen esiintyy usein kiekkoleijonien paita yllään. Suosikkiseurajoukkuetta hän ei suostu nimeämään.

En koskaan unohda hetkeä, kun lensin epäonnekseni rikkinäisellä lentokoneella ja oli...
MuutIdentiteetti ja elämän tarkoituksen kokeminen ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa.
Korhoset kaikista köyhimpien asialla
Messiaanisen juutalaisen identiteetti ei avaudu helposti
”Oma onnellisuus ei ole muiden vastuulla”
Lähetysinnostus leviää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!