Maanantai 18. maaliskuuta.
Nimipäivää viettää Eetu, Edvard
Julkaistu 28.4.2018 09:03

Lapsityö polttopisteessä Pohjanmaalla

Pohjanmaan työntekijäpäivillä haluttiin paitsi opettaa, myös siunata lapsityön vastuuhenkilöitä. Kouluttajana toimi Kiinan-lähetystyöntekijä Pirkko Kauhanen (ylh. kesk.). Kuva: Marjukka Anttila

Pohjanmaan hel­luntaiseurakun­tien työntekijä­päivien sisältö oli tänä vuonna mel­ko poikkeuksellinen, sillä suurin osa hengellisestä opetuksesta – yhteensä lähes neljä tuntia – kos­ki lapsityötä.

 

Kouluttajaksi oli kutsuttu Kii­nan-lähetystyön veteraani Pirk­ko Kauhanen ja Kyyhky-tiimi, jossa olivat mukana Pirjo Jalo Sastamalasta ja Marjukka Ant­tila Kauhajoelta.

 

Kälviällä järjestetyillä työnte­kijäpäivillä oli noin 120 osallistu­jaa, joista noin 20 lapsityönteki­jöitä. Toisena puhujavieraana oli rabbi, tohtori Baruch Korman Is­raelista.

 

 

Materiaali 14 kielelle

Työntekijäpäivien teemana oli Seurakunnan siunattu tulevai­suus. Puheenvuoroissa korostettiin, että suurin osa uskoontu­loista tapahtuu 4–14 vuoden ikäi­senä. Lapsissa ja siinä, kuinka seurakunta pystyy panostamaan lapsityöhön, on siis seurakunnan siunattu tulevaisuus.

 

Kyyhky-koulutusohjelma kou­luttaa lapsityöntekijöitä saavut­tamaan lapsia evankeliumilla sekä opetuslapseuttamaan heitä. Koulutus on kehitetty Kiinassa, ja se on levinnyt sieltä ensin Aa­sian maihin ja nyt myös Euroop­paan. Tällä hetkellä Kyyhky-kou­lutusmateriaali on käännetty 14 eri kielelle.

 

Koulutuksen aluksi Pirkko Kauhanen kertoi oman todistuk­sensa. Hän on tullut uskoon Porissa ja työskennellyt Pohjan­maalla erityiskoulun johtajana. Täytyttyään Pyhällä Hengellä Kauhanen koki Jumala kutsuvan hänet lähetystyöhön Kiinaan.

 

Kauhasen päämissio alkoi 50-vuotiaana, kun Kiinan maan­alainen seurakunta pyysi hänel­tä apua lapsityön järjestämiseen Kiinassa. Yhdessä kiinalaisten uskovien kanssa syntyi Kyyhky-opetusmateriaali, jolla on koulu­tettu jo yli 300 000 lapsityönte­kijää Kiinassa. Kiinasta koulutus­materiaali on lähtenyt leviämään eri maihin, lopulta myös tänne Suomeen.

 

 

Kyyhky myös laajasti Suomeen?

– Jumalan siunauksen täytyy olla mukana Kyyhky-työssä, ei se muuten olisi voinut levitä noin laajasti ympäri maailmaa, päivil­le osallistunut opettaja, psykote­rapeutti ja sielunhoitoterapeutti Marja Ranta-Ylitalo kuvaili.

 

Hän koki Kyyhky-koulutuk­sen osuuden mielenkiintoiseksi ja hyväksi.

 

– Olisi hienoa, jos Kyyhky-koulutus tavoittaisi kaikki Suo­men seurakunnat.

 

Työssään psykoterapeuttina ja sielunhoitoterapeuttina Ran­ta-Ylitalo on kohdannut monia ihmisiä, joilla on jäänyt traumo­ja lapsuudesta. Jotkut eivät ha­lua olla missään tekemisissä seu­rakunnan kanssa.

 

Yleensä kyseessä on ollut ti­lanne, jossa henkilö ei ole tullut lapsena hyväksytyksi seurakun­nassa, esimerkiksi vilkkautensa vuoksi. Ranta-Ylitalo korostaa­kin, että lapsityö ja lapset kuu­luvat kaikille seurakunnan jäse­nille.

 

– Sillä, kuinka kohtaamme lapset, voi olla suuri merkitys. Lapsen hyväksyvä ja rakasta­va kohtaaminen seurakunnas­sa voi pelastaa jonkun ihmisen koko elämän.

 

 

Liian nuori valitsemaan?

Koulutuksessa käsiteltiin syitä, miksi lasten tulisi olla avainase­massa evankelioinnissa.

 

Lapset ovat vastaanottavaisia evankeliumille, se hyvä maape­rä, josta Jeesus kertoi vertauksessaan. Jos kysytään miltä ta­hansa uskovien joukolta, minkä ikäisinä he ovat tulleet uskoon, saadaan aina sama vastaus: suu­ri osa on tullut uskoon lapsena tai nuorena.

 

Lisäksi koulutuksessa puhut­tiin haasteista ja väärinkäsityk­sistä, jotka estävät seurakuntia panostamasta lapsityöhön.

 

Jotkut ajattelevat, että lapset ovat synnittömiä, eivätkä sik­si tarvitse evankeliumia. Toisten mielestä lapsi on vielä liian nuo­ri valitsemaan. Tällöin ajatellaan, että lapsityö on vain kylvötyötä, ja sato saadaan vasta joskus ai­kuisiällä.

 

Myös sopivien työntekijöi­den tai muiden resurssien puute saattaa estää lapsityön tekemistä paikkakunnalla.

 

 

Marjukka AnttilaJaa
Mistä löytyisi uusi Kuolemankauppias?
Sydämellä rukous ja kristittyjen yhteys
Roolin avulla ei voi kohdata nuoria
Paikallinen ja valtakunnallinen nuorisotyö kulkevat käsi kädessä
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!