Tiistai 26. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Joonatan
Julkaistu 28.4.2018 09:03

Lapsityö polttopisteessä Pohjanmaalla

Pohjanmaan työntekijäpäivillä haluttiin paitsi opettaa, myös siunata lapsityön vastuuhenkilöitä. Kouluttajana toimi Kiinan-lähetystyöntekijä Pirkko Kauhanen (ylh. kesk.). Kuva: Marjukka Anttila

Pohjanmaan hel­luntaiseurakun­tien työntekijä­päivien sisältö oli tänä vuonna mel­ko poikkeuksellinen, sillä suurin osa hengellisestä opetuksesta – yhteensä lähes neljä tuntia – kos­ki lapsityötä.

 

Kouluttajaksi oli kutsuttu Kii­nan-lähetystyön veteraani Pirk­ko Kauhanen ja Kyyhky-tiimi, jossa olivat mukana Pirjo Jalo Sastamalasta ja Marjukka Ant­tila Kauhajoelta.

 

Kälviällä järjestetyillä työnte­kijäpäivillä oli noin 120 osallistu­jaa, joista noin 20 lapsityönteki­jöitä. Toisena puhujavieraana oli rabbi, tohtori Baruch Korman Is­raelista.

 

 

Materiaali 14 kielelle

Työntekijäpäivien teemana oli Seurakunnan siunattu tulevai­suus. Puheenvuoroissa korostettiin, että suurin osa uskoontu­loista tapahtuu 4–14 vuoden ikäi­senä. Lapsissa ja siinä, kuinka seurakunta pystyy panostamaan lapsityöhön, on siis seurakunnan siunattu tulevaisuus.

 

Kyyhky-koulutusohjelma kou­luttaa lapsityöntekijöitä saavut­tamaan lapsia evankeliumilla sekä opetuslapseuttamaan heitä. Koulutus on kehitetty Kiinassa, ja se on levinnyt sieltä ensin Aa­sian maihin ja nyt myös Euroop­paan. Tällä hetkellä Kyyhky-kou­lutusmateriaali on käännetty 14 eri kielelle.

 

Koulutuksen aluksi Pirkko Kauhanen kertoi oman todistuk­sensa. Hän on tullut uskoon Porissa ja työskennellyt Pohjan­maalla erityiskoulun johtajana. Täytyttyään Pyhällä Hengellä Kauhanen koki Jumala kutsuvan hänet lähetystyöhön Kiinaan.

 

Kauhasen päämissio alkoi 50-vuotiaana, kun Kiinan maan­alainen seurakunta pyysi hänel­tä apua lapsityön järjestämiseen Kiinassa. Yhdessä kiinalaisten uskovien kanssa syntyi Kyyhky-opetusmateriaali, jolla on koulu­tettu jo yli 300 000 lapsityönte­kijää Kiinassa. Kiinasta koulutus­materiaali on lähtenyt leviämään eri maihin, lopulta myös tänne Suomeen.

 

 

Kyyhky myös laajasti Suomeen?

– Jumalan siunauksen täytyy olla mukana Kyyhky-työssä, ei se muuten olisi voinut levitä noin laajasti ympäri maailmaa, päivil­le osallistunut opettaja, psykote­rapeutti ja sielunhoitoterapeutti Marja Ranta-Ylitalo kuvaili.

 

Hän koki Kyyhky-koulutuk­sen osuuden mielenkiintoiseksi ja hyväksi.

 

– Olisi hienoa, jos Kyyhky-koulutus tavoittaisi kaikki Suo­men seurakunnat.

 

Työssään psykoterapeuttina ja sielunhoitoterapeuttina Ran­ta-Ylitalo on kohdannut monia ihmisiä, joilla on jäänyt traumo­ja lapsuudesta. Jotkut eivät ha­lua olla missään tekemisissä seu­rakunnan kanssa.

 

Yleensä kyseessä on ollut ti­lanne, jossa henkilö ei ole tullut lapsena hyväksytyksi seurakun­nassa, esimerkiksi vilkkautensa vuoksi. Ranta-Ylitalo korostaa­kin, että lapsityö ja lapset kuu­luvat kaikille seurakunnan jäse­nille.

 

– Sillä, kuinka kohtaamme lapset, voi olla suuri merkitys. Lapsen hyväksyvä ja rakasta­va kohtaaminen seurakunnas­sa voi pelastaa jonkun ihmisen koko elämän.

 

 

Liian nuori valitsemaan?

Koulutuksessa käsiteltiin syitä, miksi lasten tulisi olla avainase­massa evankelioinnissa.

 

Lapset ovat vastaanottavaisia evankeliumille, se hyvä maape­rä, josta Jeesus kertoi vertauksessaan. Jos kysytään miltä ta­hansa uskovien joukolta, minkä ikäisinä he ovat tulleet uskoon, saadaan aina sama vastaus: suu­ri osa on tullut uskoon lapsena tai nuorena.

 

Lisäksi koulutuksessa puhut­tiin haasteista ja väärinkäsityk­sistä, jotka estävät seurakuntia panostamasta lapsityöhön.

 

Jotkut ajattelevat, että lapset ovat synnittömiä, eivätkä sik­si tarvitse evankeliumia. Toisten mielestä lapsi on vielä liian nuo­ri valitsemaan. Tällöin ajatellaan, että lapsityö on vain kylvötyötä, ja sato saadaan vasta joskus ai­kuisiällä.

 

Myös sopivien työntekijöi­den tai muiden resurssien puute saattaa estää lapsityön tekemistä paikkakunnalla.

 

 

Marjukka AnttilaJaa
Holokausti tuhosi lähes kaikki Sarajevon juutalaiset – muisto vainosta ja piirityksestä on aina läsnä bosnialaisessa kaupungissa
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!