Perjantai 22. tammikuuta.
Nimipäivää viettää Visa
Julkaistu 15.12.2016 00:00

Lähetysinnostus leviää Afrikassa

Keskeisenä aiheena konferenssissa olivat saavuttamattomat kansat ja Afrikan kirkkojen vastuu niiden evankelioimisesta. Fidalla oli iso rooli tapahtuman järjestelyissä, ja siihen osallistui myös useita suomalaislähettejä. Kuva rukoushetkestä. Kuva: Hannu Happonen”Lähetystyöntekijät ovat valkoisia, ja lähetystyö on länsimaalaisten juttu.” Tämä afrikkalaiskristittyjen perinteinen, epäraamatullinen uskomus on menettänyt kannatustaan viime vuosina, ja lisää nauloja uskomuksen arkkuun iskettiin Afrikan helluntailiikkeiden ensimmäisessä yhteisessä lähetyskongressissa Kenian Nairobissa marras-joulukuun vaihteessa.

Konferenssipuheissa huokui innostus siitä, miten Afrikan uskovat ovat pitelemättömiä, kunhan lähetysrakkaus toden teolla saa vallata heidät.

– Afrikka on pelastunut pelastaakseen maailman, hehkutti Pentecostal Assemblies of Uganda -helluntaikirkon johtaja Simon Peter Emiau.

Nelipäiväisen tapahtuman isäntänä toimi Suomen helluntailiikkeen kumppaniyhteisö, Kenian Full Gospel -kirkko, joka vastasi käytännön järjestelyistä yhdessä Kenian muiden helluntaiyhteisöjen ja Fidan kanssa. Puitteet kokoontumiselle tarjosi nairobilainen baptistiseurakunta.

Kongressin tavoitteena oli inspiroida ja varustaa Afrikan helluntaiyhteisöjä käynnistämään lähetystyö sekä voimauttaa ja verkostoida työtä jo tekeviä. Tässä myös onnistuttiin, sillä tapahtumaa luonnehdittiin heti tuoreeltaan historialliseksi ja käänteentekeväksi. Nairobiin saapui helluntaikirkkojen edustajia 23 Afrikan maasta. Vaikka osallistujamäärä, noin 260, jäi järjestäjien tavoitteesta, konferenssin painoarvoa lisäsi se, että valtaosa osallistujista oli kirkkokuntien johtajia, alueellisia piispoja, lähetysjohtajia ja muita vastuuhenkilöitä.

Koskaan aiemmin eivät Afrikan eri helluntaisuuntaukset ole olleet näin laajasti yhdessä lähetystyön merkeissä. Käytäväpuheissa moni sanoi vakuuttuneensa siitä, että tämä oli alku jollekin suuremmalle.

– Tapahtuma oli hyvin vaikuttava, ja sille asetetut tavoitteet täyttyivät. On afrikkalaisten aika ottaa lähetyshaaste vastaan, maanosan merkittävimpiin helluntailaisiin lähetysvaikuttajiin lukeutuva Nigerian Assemblies of Godin lähetysjohtaja Uche Ama totesi Ristin Voitolle.

Voimavaroja ja vahvuuksia

Tällä hetkellä Afrikan helluntaiyhteisöillä on arviolta 1 000–1 500 kulttuurirajat ylittävää lähetystyöntekijää, jotka toimivat oman maanosansa eri alueiden lisäksi muun muassa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Lähi-idässä. Myös kirkkokunnallisia lähetystyön tukirakenteita ja lähetyskoulutusta on luotu.

Yhteisöjen kokoon nähden työn volyymi on silti edelleen vaatimaton. Helluntailaisiksi luokiteltuihin afrikkalaiskirkkoihin kuuluu yhteensä yli 60 miljoonaa uskovaa, ja monet yhteisöt koostuvat jopa miljoonista jäsenistä ja tuhansista paikallisseurakunnista. Osa Afrikan helluntailiikkeistä on myös ollut lähetystyön käynnistämisessään useita muita kotimaidensa evankelisia kirkkoja verkkaisempi.

Luvut kertovat, että monelle afrikkalaiselle helluntaiseurakunnalle ajatus muiden kansojen keskuudessa tehtävästä evankeliumin työstä on vielä tyystin vieras. Tapahtumaan osallistuneet muiden maanosien puhujat toivatkin voimakkaasti esille sitä, miten afrikkalaiskirkoilla on jo nyt resursseja lähetystyöhön: suurin este työn aloittamisessa ei ole raha vaan mielenlaatu.

Monessa puheenvuorossa afrikkalaiskristittyjä rohkaistiin myös muistuttamalla heidän vahvuuksistaan. Globaalin etelän antia lähetyskäskyn toteuttamiseen tarkastellut Bangladeshin Assemblies of God -kirkon johtaja Asa Kain totesi kolmannen maailman maiden uskovilla olevan erityistä paloa evankeliumin vuoksi.

– Me olemme valmiita kärsimään ja julistamaan Jeesusta kyyneleet silmissä. Me uskomme Pyhän Hengen voimaan, Kain julisti.

Etelä-Afrikan Full Gospel -kirkon lähetyspastori, The African Women in Missions Network -järjestön puheenjohtaja Esme Bowers lisäsi kotimaanosansa uskovien vahvuudeksi avoimuuden.

– Afrikkalaiset ovat ihmiskeskeisiä; he todistavat helposti ystävilleen ja naapureilleen.

Yhteistyöstä lisää tehoa

Tapahtuman ideoijiin ja puhujiin lukeutunut Fidan emeritus toiminnanjohtaja Arto Hämäläinen pitää afrikkalaiskristittyjen vahvuutena myös luottamusta Jumalan Sanaan ja Pyhän Hengen toimintaan.

– Kun he tulevat Eurooppaan, heidän vahvuutensa on juuri tässä: Jumala tulee todelliseksi, kun ihmeet ja merkit seuraavat julistettua Sanaa. He ovat innokkaita, avoimia ja rohkeita. Meillä eurooppalaisilla on taipumus järkeillä liikaa, Hämäläinen kuvaa.

Kehumisen lisäksi tapahtumassa pureuduttiin ongelmiin, joita uudet lähettävät kirkot kohtaavat. Hämäläinen pitää yhtenä afrikkalaisten kasvuhaasteena yhteistyön rakentamista kohdemaiden kirkkojen kanssa. Esimerkiksi Euroopassa afrikkalaisten perustamat seurakunnat ovat suuria, mutta ne jäävät usein irrallisiksi saarekkeiksi.

– Toki myös me eurooppalaiset saatamme olla skeptisiä ja epäluuloisia maanosaamme tulevia afrikkalaisia kohtaan. Yhteinen rukous, evankeliointi, kokemusten vaihto ja luottamuksen rakentaminen voivat vahvistaa lähetystyötä siten, että Euroopan miljoonat saavuttamattomat ihmiset ja maallistuneet kansat voidaan tavoittaa evankeliumilla.

Kongressin lukuisissa kanavissa tarkasteltiin muun muassa muslimien evankelioimista, raamatunkäännöstyötä, teltantekijätyötä, yrittäjille suunnattua Business as Mission (BAM) -konseptia, lapsityötä, Kairos-kurssia ja lähetystyön rakenteiden luomista.

Monilla näillä toiminta-alueilla länsimaalaisten lähetysjärjestöjen apu on edelleen tervetullutta, mutta esimerkiksi lähetystyön tukirakenteista afrikkalaiset haluavat tehdä omannäköisiään, tapahtumassa todettiin.

Teltantekijätyön osalta kuultiin vaikuttavia todistuksia siitä, miten esimerkiksi Brasiliasta on lähtenyt ammattimaisia jalkapallovalmentajia teltantekijöiksi eli maallisen ammatin ohessa tehtävään seurakunta- ja evankeliointityöhön useisiin suljettuihin maihin. Vastaavaa lähetystyön kannalta arvokasta osaamista löytyy Afrikastakin, kun se vain osataan ottaa käyttöön.

Lähetystyö rukousaihelistalle

Tapahtumaan osallistunut yli kymmenhenkinen ugandalaisdelegaatio oli silminnähden innostunut ja luonnehti tapahtumaa silmiä avaavaksi. Seurueeseen lukeutunut pastori Osborn Nyero aikoo tästä lähin huomioida lähetystyön aiempaa vahvemmin rukoilemisessaan ja innostaa siihen myös seurakuntalaisiaan.

– Haluan, että seurakunnastamme tulee lähettävä seurakunta, Nyero sanoi.

Kongressissa päätetiin, että vastaava kokoontuminen järjestetään jälleen kahden vuoden päästä. Tapahtuman isännäksi ilmoittautuivat etiopialaiset helluntaikirkot yhdessä.


Heikki Salmela, Päivi Tuokkola

Connecting People


Nairobin lähetyskongressin taustajärjestöinä toimi kaksi globaalia helluntaiverkostoa: Maailman Helluntaiyhteisö PWF ja World Assemblies of God Fellowship. PWF:n  lähetyskomission puheenjohtajana toimivaa Fidan emeritus toiminnanjohtajaa Arto Hämäläistä voidaan myös pitää koko kongressihankkeen keskeisimpänä puuhamiehenä.

Muista suomalaisista järjestelyihin osallistui muun muassa Fidan Afrikan aluejohtaja Ari Joensuu, joka toimi tapahtumassa myös puhujavastuussa. Lisäksi Fida tuki kongressia taloudellisesti.

Suomalaisten työ saikin kokoussalin käytävillä vuolasta kiitosta. Nigerian Assemblies of God -kirkon lähetysjohtaja Uche Ama luonnehti fidalaisten roolia vanhalla Nokian mainossloganilla ”Connecting People” – ”ihmisiä yhdistävä”.

Jaa
Ranska laajentaa tiedonkeruuta maata ehkä uhkaavista yksilöistä – muutos huolettaa evankelisia
Mitä kristityn tulisi ajatella koronarokotteesta? 
Maahanmuuttajatyö vakiintumisvaiheessa – haasteena aidon monikulttuurisuuden saavuttaminen
Maailma mullistui – mitä nyt? Moni löytää poikkeuksellisesta vuodesta 2020 myös hyvää
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!