Maanantai 6. heinäkuuta.
Nimipäivää viettää Esa, Esaias, Halvar
Julkaistu 5.1.2018 13:08

Kylmäautot vahvistavat ruokajaon laatua

Ohjaaja Anita Lindqvist ja toiminnanjohtaja Ismo Valkoniemi järjestelevät ruokalaatikoita Samaria Centerissä Porvoossa. Kuva: Anssi Tiittanen

Työ jatkuu. Emme ole eläneet tämän avus­tuksen varassa, Sama­ria ry:n toiminnanjohtaja Ismo Valkoniemi kommentoi poliit­tista kenttää ja ruoka-apujärjes­töjä joulun alla puhuttanutta val­tiovarainvaliokunnan päätöstä.

 

Valiokunta on jakanut kahte­na vuonna ruoka-apujärjestöille miljoonan euron tuen. Nyt ”joululahjarahaa” ei ole tulossa. Vuo­sittain ylimääräisinä jaetut tuet saavat nimensä siitä, että pää­tökset niistä tehdään useimmi­ten loppuvuoden pyhien alla.

 

– Olemme kahdesta vuodes­ta enemmän kiitollisia kuin pet­tyneitä. Se harmittaa, että meitä on nostettu tikunnokkaan, Val­koniemi sanoo.

 

Kun ruoka-apujärjestöt saivat ensimmäisen ylimääräisen avus­tuksen kaksi vuotta sitten, tuen epäiltiin mediassa olleen kan­sanedustaja Mika Niikon (ps) ohjaus edustajaa lähellä oleville järjestöille.

 

– Kymmenet tuhannet ihmi­set tarvitsevat tutkitusti apua Suomessa. Elintarvikejaossa tarvitaan myös laatua. Kun tukia ve­detään pois, kärsijä ei ole yhdis­tys, vaan se ihminen, joka ruo­kakassin saa, Valkoniemi sanoo.Kymmenen autoa

Tukea saaneeseen yhdistysryp­pääseen kuului lopulta 70 alan toimijaa, joiden kesken tukirahat jaettiin.

 

– Jokainen yhdistys, joka haki, myös sai tukea, Ismo Val­koniemi sanoo.

 

Samaria toimi ryhmää koordi­noivana yhdistyksenä. Suurim­pia ryhmään kuuluvia ja apua saavia järjestöjä on vapaakirkol­linen ViaDia ry.

 

Tukimiljoonilla ostettiin kym­menen kylmäkuljetusajoneuvoa sekä tehtiin muita varastointiin ja säilytykseen liittyviä inves­tointeja.

 

Autoja on käytössä Espoon alueella kaksi, Vantaalla kolme, Pohjanmaalla kaksi sekä Itä-Uudellamaalla ja Oulussa kummas­sakin yksi. Kylmäautot ovat pal­velleet useita yhdistyksiä saman­aikaisesti.”Huonoa pelisilmää”

Vaikka tuen poistamisen vai­kutus yhdistysten työhön ei ole dramaattinen, osoitti se Ismo Valkoniemen mielestä hallitus­puolueilta huonoa pelisilmää.

 

– Miljoona on tässä kokonai­suudessa karkkiraha. Ruoka-apua tarvitsee moni ihminen, ja alan toimijoitakin on satoja.

 

– Kyllä tämä meidän asiakas­kunnassamme lisää kaunaisuut­ta. Muun muassa työttömyystu­kia on jo leikattu. Signaali on to­della huono.

 

Samarian koordinoima järjes­törypäs aikoo hakea avustusta jatkossakin. Hakemuksien tuek­si aiotaan tehdä tutkimus kah­tena vuotena saatujen tukiraho­jen vaikutuksesta järjestöjen työhön.

 

Valkoniemen mukaan yhdis­tykset ovat tehokkaita: pienillä budjeteilla mahdollistetaan apu suurelle joukolle oman alueen vähäosaisista.

 

Valkoniemi tunnistaa kes­kustelussa poliittisen narratiivin juonenkäänteitä.

 

– Myös hallituskritiikissä on ollut mukana populismia. Kyllä tästä otsikoita on saatu revittyä.

 

 

 

Ismo Valkoniemen haastattelu RV-TV:ssä lehden verkkosivuilla.Anssi TiittanenJaa
"Rasismi voi päättyä meidän elinaikanamme"
Vähän erilainen leiri
Kristityksi kääntynyt teinipoika surmattiin Intiassa
"Opin kuulemaan selkeämmin Jumalan ääntä" – Yhteyden kaipuu on nuorille iso syy hakeutua opetuslapseuskouluun
       www.facebook.com/ristinvoitto/ 

  Ristin Voitto, Aikamedia Oy © 2016


Yhteystiedot      Sivuston luvaton kopiointi kielletty!